Ἐδῶ, στίς νοτιοανατολικές ἐσχατιές τῆς Πατρίδος μας, στίς ἐθνικές ἐπάλξεις τοῦ ἀκριτικοῦ μας Καστελλορίζου, ἑορτάστηκε σεμνοπρεπῶς καί ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ τήν Δευτέρα 21η Μαΐου, ἡ ἱερά μνήμη τῶν πολιούχων του Ἁγίων, Θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Σύμφωνα μέ τήν δέουσα ἐκκλησιαστική τάξη καί τίς ὁλοζώντανες τοπικές παραδόσεις, οἱ λατρευτικές ἐκδηλώσεις εἶχαν ὡς ἐπίκεντρο τόν πανηγυρίζοντα ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ἁγίων, περίλαμπρο Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Νησιοῦ.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος Β΄, προκειμένου νά προστῇ τῶν λατρευτικῶν Συνάξεων τῆς Πανηγύρεως, μετέβη ἀπό τήν Παρασκευή στό ἀκριτικό νησί συνοδευόμενος ἀπό τόν Διάκονό του, π. Γεώργιο Κακακιό. Ἐκεῖ τόν ὑποδέχτηκαν ὁ ἀκούραστος Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί μοναδικός Ἱερεύς τοῦ νησιοῦ, Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Μαλτέζος καί οἱ τοπικές Ἀρχές μέ ἐπικεφαλῆς τόν Δήμαρχο Μεγίστης κ. Γεώργιο Σαμψάκο.

Εἶχε ἔτσι τήν εὐκαιρία νά ἐπισκεφθεῖ τούς Ἱερούς Ναούς καί τίς Μονές καί προπαντός νά συναντηθῇ μέ τούς ἡρωόψυχους κατοίκους τῆς Νήσου, οἱ ὁποῖοι τόν ὑποδέχθηκαν μέ μεγάλη χαρά καί ἔκδηλη ἀγάπη.

Τήν ἴδια ἡμέρα ἐπισκέφθηκε τήν νησίδα Ρῶ, ὅπου στόν τάφο τῆς μακαριστῆς Δέσποινας Ἀχλαδιώτη, τῆς γνωστῆς «Κυρᾶς τῆς Ρῶ», τέλεσε τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτῆς. Ἀκολούθως συνάντησε τούς ἀτρόμητους στρατιῶτες τοῦ ἐκεῖ Στρατιωτικοῦ φυλακίου, εὐχήθηκε εἰς αὐτούς δεόντως καί δραττόμενος τῆς εὐκαιρίας ἀνέπτυξε μαζί τους ἐπικοδομητική συζήτηση.

Τήν Κυριακή τό πρωί λειτούργησε μετά τοῦ π. Γεωργίου καί τοῦ Διακόνου στόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ «Πηγαδιοῦ» καί τό ἴδιο ἀπόγευμα χοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινό τῆς παραμονῆς στόν πανηγυρίζοντα καλλιμάρμαρο Μητροπολιτικό Ναό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Τήν ἐπαύριον, κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία μετά τῶν κληρικῶν μας. Μετά τήν Θ. Λειτουργία καί τήν τέλεση τῆς Ἀρτοκλασίας, ἔλαβε χώρα ἡ λιτάνευση τῆς ἱ. Εἰκόνος τῶν πολιούχων Ἁγίων στούς γραφικούς δρομίσκους καί τό «κορδόνι», ὅπως ὀνομάζεται στήν ντοπιολαλιά, ἡ προκυμαία τοῦ πανέμορφου νεοκλασσικοῦ οἰκισμοῦ, πρός εὐλογία καί στηριγμό τῶν ἀκριτῶν κατοίκων καί τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Δυναμικό παρόν ἔδωσαν οἱ τοπικές Ἀρχές τοῦ Στρατοῦ, τῆς Ἀστυνομίας καί τοῦ Λιμενικοῦ, καθώς καί οἱ ἐκπαιδευτικοί τῆς Α/βάθμιας καί Β/βάθμιας ἐκπαιδεύσεως μαζί μέ τούς μαθητές, πού ἔδωσαν τό στίγμα τους προπορευόμενοι, κρατώντας μέ τιμή καί καμάρι τήν Γαλανόλευκη.

Ὁ Σεβασμιώτατος κήρυξε τόν θεῖο λόγο, ἀναφερόμενος στήν ζωή καί τό τεράστιο ἔργο τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ὁ ὁποῖος διακρίθηκε ὄχι μόνο σέ ἔργα πολιτικῆς καί διοικητικῆς συνέσεως, στρατιωτικῆς δεξιοτεχνίας, φρονήσεως καί ἀνδρείας, ἀλλά καί σέ ἔργα πραγματικά μεγάλα, στερεώσεως τοῦ μέχρι τότε διωκομένου Χριστιανισμοῦ καί ἐνισχύσεως τῆς Ἐκκλησίας.

Ἰδιαίτερη ἀναφορά ἔκανε ἀκόμη καί στό γεγονός πού διασώζεται στήν τοπική παράδοση, στό πέρασμα δηλαδή τῆς Ἁγίας Ἑλένης ἀπό τό νησί: Σύμφωνα μ’ αὐτή, ἡ Ἁγία κατά τήν ἱεραποδημία της στούς Ἁγίους Τόπους γιά τήν ἀνεύρεση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, περιῆλθε ὅλες τίς χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς αὐτοκρατορίας, κτίζοντας Ναούς τοῦ Θεοῦ καί στολίζοντάς τους μέ λαμπρά κειμήλια. Τήν περίοδο αὐτή λέγεται πώς σταμάτησε γιά λίγο μέ τόν αὐτοκρατορικό της δρόμωνα στό Καστελλόριζο.

Ἐδῶ οἱ εὐσεβεῖς κάτοικοι τήν ὑποδέχτηκαν ζεστά καί φιλόξενα καί ἐκείνη γιά νά τούς στηρίξει στήν χριστιανική πίστη πού ἤδη εἶχαν διδαχθεῖ καί ἐστερνιστεῖ ἀπό τούς Ἁγίους Ἀποστόλους κατά τίς περιοδείες τους στήν Μικρά Ἀσία, οἰκοδόμησε στό νησί μεγαλοπρεπή παλαιοχριστιανική Βασιλική.

Στά ἐρείπια αὐτά πιστεύεται πώς οἰκοδομήθηκε ὁ σημερινός μεγαλοπρεπής καλλιμάρμαρος Ναός ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ἁγίων. Τό σημερινό οἰκοδόμημα ἀκολουθεῖ τό ρυθμό τῆς τρίκλιτης σταυροφορικῆς ἤ σταυροθολιακῆς Βασιλικῆς, τά κλίτη τῆς ὁποίας διαχωρίζουν κιονοστοιχίες μέ ἐντυπωσιακές μονολιθικές κολώνες πορφυροῦ γρανίτη, προερχόμενες ἀπό τά Πάταρα τῆς Λυκίας. Ἀποτελεῖ τόν μεγαλύτερο Ναό αὐτοῦ τοῦ εἴδους στά Δωδεκάνησα, διαθέτει ὀκτώ σταυροθόλια, κτίστηκε τό ἔτος 1835 ὑπό τήν ἐπίβλεψη τοῦ Νικολάου Κ. Πρωτομάστορα καί κόστισε 300.000 γρόσια.

Τό Καστελλόριζο πολυπληθές τότε, βρισκόταν στό ἀπόγειο τῆς οἰκονομικῆς καί πολιτιστικῆς του ἀναπτύξεως, ἑνωμένο ὀργανικά μέ τόν ἀκμάζοντα Ἑλληνισμό τῆς εὑρύτερης περιοχῆς τῆς Λυκίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί μάλιστα ἦταν ἕδρα Ἐπισκοπῆς, ὑπαγομένης στήν ἐκεῖ Μητρόπολη Πισιδίας. Ὁ Ναός μοιράζεται τό βοτσαλωτό προαύλειο μέ τήν Σαντραπεία ἀστική Σχολή (τό σημερινό Δημοτικό Σχολεῖο), γεγονός χαρακτηριστικό, πού φανερώνει τόν καθοριστικό ρόλο τῆς Ἐκκλησίας στήν Παιδεία τῶν τότε ὑποδούλων Δωδεκανησίων.

Ἡ ἑόρτιος ἡμέρα ἔληξε μέ τήν τέλεση τοῦ μεθεορτίου Ἑσπερινοῦ καί τήν ἀναβίωση στό χαλικόστρωτο προαύλιο τοῦ ναοῦ, παραδοσιακῆς πανηγύρεως μέ παράθεση πλουσίου δείπνου. Τό πρόγραμμα ἔκλεισε μέ ζωντανή μουσική ἀπό τοπικό συγκρότημα, τό ὁποῖο ἑρμήνευσε θαυμάσια πατροπαράδοτα Καστελλοριζιακά, Μικρασιάτικα καί αἰγαιοπελαγίτικα τραγούδια.

Η Πανήγυρις του Καστελορίζου

Η Πανήγυρις του Καστελορίζου

Η Πανήγυρις του Καστελορίζου

Η Πανήγυρις του Καστελορίζου

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.