Σήμερα, Τετάρτη 29η Ἰουνίου 2022, «Ἑορτή χαρμόσυνος ἐπέλαμψε τοῖς πέρασι, ἡ πάνσεπτος μνήμη τῶν σοφωτάτων Ἀποστόλων καί κορυφαίων Πέτρου καί Παύλου...» καί ὅλως ἰδιαιτέρως ἡ ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, ἡ ὁποία ἑορτάστηκε μεγαλοπρεπῶς στήν τοπική μας Ἐκκλησία καί συγκεκριμένα στήν νῆσο Τεύτλουσα (Σεσκλί) τῆς Σύμης, ὅπου ἀρχαία παράδοση τῶν κατοίκων διασώζει τό πέρασμα ἀπό ἐκεῖ τοῦ Οὐρανοβάμονος Ἀποστόλου Παύλου κατά τήν Γ΄ Ἀποστολική του περιοδεία, μεταξύ τῶν ἐτῶν 53-56 μ. Χ. Μάλιστα τό σημερινό μικρό Ναΰδριο, ἀποτελεῖ κτιριακῶς τήν συνέχεια τῆς ἀρχικῆς πρωτοχριστιανικῆς Βασιλικῆς πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Παύλου, ἡ ὁποία ἦταν οἰκοδομημένη πλησίον τοῦ μικροῦ λιμένος τῆς Νήσου.

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν χῶρο τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἔξωθεν τοῦ μικροῦ αὐτοῦ Ναοῦ, μέ συλλειτουργούς του τόν Πανοσιολ. Καθηγούμενο τῆς κυριάρχου Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου Ἀρχιμανδρίτη τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου π. Ἀντώνιο Πατρό, τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἰωαννίκιο Ἀναγνώστου φιλοξενούμενο κληρικό ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρόδου καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό. Τήν ἱερά ὑμνωδία ἀνέμελψαν γλυκυφθόγγως ὁ Ἀναγνώστης κ. Μερκούριος Γιανναρᾶς Πρωτοψάλτης τῆς Ἱ. Μονῆς, ὁ κ. Δημοσθένης Γιανναρᾶς καί ὁ κ. Δημήτριος Κοπανίδης μεθ’ ἑτέρων.

Τόν ἱ. χῶρο τοῦ Βήματος κατέκλυσαν ἑκατοντάδες φιλάγιοι προσκυνητές ἀπό τήν Σύμη, Ρόδο καί ἀλλοῦ, ἐνῶ συμμετεῖχαν οἱ πλεῖστοι τῶν Ἐφόρων καί τῶν ἐργαζομένων τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου, ὁ Ἄρχων Δικαιοφύλαξ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου, Δικηγόρος Ρόδου, καθώς καί στρατιωτική ἀντιπροσωπεία τῆς Δ.Α.Ν. Σύμης μέ ἐπικεφαλῆς τόν Διοικητῆ, Συνταγματάρχη κ. Παν. Βρανᾶ. Σημειώνεται δέ, ὅτι ὅλοι οἱ προσκυνητές μετεφέρθησαν ἀπό νωρίς τό πρωΐ ἀφιλοκερδῶς μέ τό πλοιάριο «Ποσειδών» τοῦ Συμαίου πλοιοκτήτου κ. Ἰωάννου Γιαννίκου, ἀπό τόν λιμένα τοῦ Πανορμίτη.

Ὁ Σεβασμιώτατος κήρυξε τόν θεῖο λόγο ἀναφερόμενος στήν μεγάλη μορφή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί στήν σχέση του μέ τό νησί τοῦ Σεσκλιοῦ, τήν ἀρχαία Τεύτλουσα, ὅπου – κατά τήν παράδοση – ὁ Ἀπόστολος ταξιδεύοντας μέ τό πλοιάριο ἀπό τήν Κῶ πρός τήν Ρόδο, ἀναγκάστηκε λόγῳ μεγάλης θαλασσοταραχῆς νά ἀποβιβασθεῖ πρός στιγμήν. Γραπτή μαρτυρία τοῦ γεγονότος δέν διασώζεται, ἀλλά ὅπως σημειώνει ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς συγγράφοντας τό Βιβλίο τῶν «Πράξεων», ὁ Παῦλος διέρχεται ἀπό τά γειτονικά νησιά τοῦ νοτίου Αἰγαίου: «Ὡς δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς ἀποσπασθέντας ἀπ’ αὐτῶν, εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν Κῶ, τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν Ρόδον, κἀκεῖθεν εἰς Πάταρα». (Πράξ 21,1).

IMG 1188

Ἐδῶ καί αἰῶνες τό Νησάκι τῶν Σεσκλιῶν καί οἱ πέριξ αὐτοῦ μικρονησίδες ἀποτελοῦν Μετόχιο καί ἰδιοκτησία τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Πανορμίτη ἀγορασμένα τήν 8η Μαρτίου τοῦ ἔτους 1791 ἀπό τήν Κοινότητα τῆς Σύμης, ἀντί τοῦ ποσοῦ τῶν 2.600 γροσίων. Ἀπό τότε ἐκεῖ οἱ Μοναχοί καί οἱ ἐργαζόμενοι τοῦ Μοναστηριοῦ, καλλιεργοῦσαν κάθε λογῆς κηπευτικά καί μέχρι σήμερα συντηροῦν κοπάδια, πού τροφοδοτοῦν τήν Μονή μέ τά δυσεύρετα ἁγνά προϊόντα τους.

Ὅμως κατά τίς διαδικασίες κτηματογραφήσεως τῆς Σύμης τό ἔτος 2007, ὕστερα ἀπό δήλωση δασικῶν ὑπηρεσιῶν, τά Σεσκλιά κατεγράφησαν ὡς δασικοῦ χαρακτήρα ἔρημες καί ἐγκατελειμμένες βραχονησίδες ἰδιοκτησίας τοῦ ἑλληνικοῦ Δημοσίου μέ τήν αἰτιολογία ὅτι στό Ἑλληνικό Δημόσιο περιῆλθαν ὅλα τά περιουσιακά στοιχεῖα τῆς Ἰταλίας στά κατεχόμενα ἀπ’ αὐτή Δωδεκάνησα, τά ὁποῖα ἐπίσης καί ἡ Ἰταλία κληρονόμησε ἀπό τούς προηγηθέντες αὐτῆς κατακτητές, τούς Ὀθωμανούς.

Τά ἔωλα καί νομικῶς ἀνυπόστατα αὐτά ἐπιχειρήματα, ἀνέλαβε νά καταρρίψει καί νά ὑπερασπισθεῖ τά δίκαια τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου ὁ τότε Νομικός Σύμβουλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί τῆς Ἱ. Μονῆς, κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου Δικηγόρος Ρόδου καί σήμερα Ἄρχων Δικαιοφύλαξ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὁ ὁποῖος σημειωτέον πραγματοποίησε ἄριστο χειρισμό σ’ ὅλα τά στάδια τῆς ὑποθέσεως τοῦ ἰδιοκτησιακοῦ θέματος τῶν Σεσκλιῶν. Τό ὅλο ζήτημα, ὅπως ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε, τακτοποιήθηκε ὁριστικῶς καί τελεσιδίκως χάριν στίς λυσιτελεῖς ἐνέργειες τοῦ κ. Παπαγεωργίου, τό ἔτος 2016 μέ τήν ὑπ’ ἀριθ. 458/2016 ἀπόφαση τοῦ Γ΄ Πολιτικοῦ Τμήματος τοῦ ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῆς Χώρας, τοῦ Ἀρείου Πάγου, πού ἀναγνωρίζει τήν ἀδιαφιλονίκητη ἰδιοκτησία τῆς Μονῆς ἐπί τῶν νησίδων τῆς Τευτλούσης.

EXOFYLLO telikoΚλείνοντας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος ἀνεφέρθη εἰς τήν ἄρτι ἐκδοθεῖσαν ἐπιστημονική ἐργασία τοῦ κ. Παπαγεωργίου περί τῶν Σεσκλιῶν, ὑπό τόν εὔστοχο τίτλο «ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ – ΟΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΣΕΣΚΛΙΩΝ, Ἱστορική-Νομική Συμβολή», γιά τήν ὀποία τόν συνεχάρη ἰδιαιτέρως, ἀφοῦ μέσω τῶν σελίδων τῆς μελέτης του αὐτῆς, δίδεται ἡ δυνατότητα στόν ἱστορικό τοῦ μέλλοντος νά γνωρίσει τήν ἀλήθεια καί νά σχηματίσει ἀντικειμενική εἰκόνα τοῦ ἐνδιαφέροντος αὐτοῦ νομικοῦ ζητήματος. Σημειώνεται ὅτι ὁ Ἐντιμολ. Συγγραφεύς προέβη στήν συγκεκριμένη ἔκδοση δι’ ἰδίων ἐξόδων καί ἀφιλοκερδῶς προσέφερε ἱκανά ἀντίτυπα στήν Ἱ. Μονή Πανορμίτου.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας προσεφέρθησαν σ’ ὅλους τούς ἐκκλησιασθέντες πιστούς τά πατροπαράδοτα κεράσματα καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Μονή παρέθεσε ἑόρτιο γεῦμα σ’ ὅλους τούς πανηγυριστές, στό ὁποῖο παρεκάθισε καί εὐλόγησε, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος κάτω ἀπ’ τά σκιερά δέντρα τῆς παραλίας, ὥστε τό κλίμα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καί εὐφροσύνης, νά ἐπισφραγισθεῖ καί μέ τήν ὑλική τράπεζα τῆς ἀγάπης, μιά ἀκόμα εὐλογημένη ἐκκλησιαστική εὐκαιρία διαπροσωπικῆς ἐπικοινωνίας καί ἐπαφῆς τῶν ἀνθρώπων.
Ἀκολουθεῖ φωτοπαρουσίαση τῆς πανηγύρεως.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.