Χαιρετισμός ἐκ μέρους τῆς ΠΕΘ γιά τήν Ἡμερίδα: «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στά Σχολεῖα: Ἀγωγή ἤ χειραγώγηση;» Σεβαστοί Πατέρες, Κύριες καί Κύριοι πού βρίσκεστε ἐδῶ στήν αἴθουσα αὐτή ἤ παρακολουθεῖτε ἀπό μακριά τίς ἐργασίες αὐτῆς τῆς Ἡμερίδας ἐκ μέρους τοῦ Προέδρου καί τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων χαιρετῶ τή σημερινή Ἡμερίδα μέ τίτλο «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στά Σχολεῖα : Ἀγωγή ἤ χειραγώγηση;».

Ζοῦμε, ὅπως ὅλοι μας γνωρίζουμε καλά, σέ μία ἐποχή σαρκολατρίας καί πανσεξουαλισμοῦ. Μέσα στό πλαίσιο αὐτό λειτουργεῖ καί ἡ παιδεία μας.

Ἀντί νά ὑπηρετήσει τή βασική ἀποστολή τοῦ ἑλληνικοῦ σχολείου, πού ἀνέκαθεν ἦταν ἡ διαμόρφωση τοῦ ἤθους καί τοῦ χαρακτήρα τῶν μαθητῶν, μέ παράλληλη χορήγηση τῆς ἀπαραίτητης γνώσης, σήμερα ὑπηρετεῖ τόν στόχο τῆς δημιουργίας ἀμοραλιστῶν πολιτῶν, «πολιτῶν τοῦ κόσμου», χωρίς ἐθνική καί Ὀρθόδοξη θρησκευτική συνείδηση, πολιτῶν πρόθυμων νά ὑπηρετοῦν πιστά τήν ἑκάστοτε «πολιτική ὀρθότητα».

Καί μόνο τό γεγονός, ὅτι ἡ πολυσυζητημένη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση κρύφτηκε στό Νόμο 4692/2020 πού φέρει τόν τίτλο: «Ἀναβάθμιση τοῦ Σχολείου καί ἄλλες διατάξεις» κάτω ἀπό τό ὄνομα «Ἐργαστήριο Δεξιοτήτων» πού ὁρίζονται στή συνέχεια ὡς ἤπιες δεξιότητες, δεξιότητες ζωῆς καί δεξιότητες τεχνολογίας καί ἐπιστήμης τά λέει ὅλα.

Θά θέλαμε ὅμως νά ἐπισημάνουμε καί κάτι γιά τήν περίφημη ταυτότητα φύλου πού ἀσφαλῶς θά ἀποτελεῖ βασικό περιεχόμενο τῆς Σεξουαλικῆς Διαπαιδαγώγησης.

Γιά νά μήν καταλήξουμε σέ μία θεωρητική προσέγγιση ἄς δοῦμε τήν ὄντως συγκλονιστική ἐμπειρία καί μαρτυρία τοῦ Michael Glatze, τοῦ ἱδρυτῆ καί πρώην γενικοῦ συντάκτη τοῦ περιοδικοῦ Young Gay America:

«Ὄντως ὑπό τήν ἐπίδραση τῆς ὁμοφυλοφιλίας πιστεύουμε, ὅτι ἡ ἡδονή δέν εἶναι ἁπλῶς ἀποδεκτή ἀλλά εἶναι ἀρετή.

Δέν ὑπάρχει ὁμοφυλόφιλη «ἐπιθυμία» χωρίς ἡδονή.

… Συμμετεῖχα σέ διάφορες σήμερα συνηθισμένες δράσεις μέ στόχο νά ἄρουμε τήν εὐθύνη ἀπό τόν ἄνθρωπο, ὅταν καλεῖται νά ἀντιμετωπίζει τούς πειρασμούς ἀπό τήν ἡδονή καί ἄλλα. Βλέποντας τόν πολιτισμό μας καί διεθνεῖς ἡγέτες, ἤμουν πεπεισμένος, ὅτι κάνω τό σωστό.

… Οἱ δράσεις ὑπέρ τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἔχουν στόχο νά ἀποτρέψουν ἀκόμα καί τή σκέψη, ὅτι ἡ ἀλλαγή θά μποροῦσε νά εἶναι μία λύση.

Οὔτε πρέπει νά τεθεῖ τό ἐρώτημα, ἐάν θεραπεῖες εἶναι ἀποτελεσματικές ἤ ὄχι. … Σύμφωνα μέ τή δική μου ἐμπειρία μπορῶ νά πῶ ὅτι ἡ ἀπελευθέρωση ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς ὁμοφυλόφιλης νοοτροπίας ἦταν τό πιό ἀπελευθερωτικό, τό πιό ὡραῖο καί τό πιό θαυμαστό πού ἔχω ζήσει ποτέ στή ζωή μου.

… Ὁ Θεός μέ ἐπισκέφτηκε, ὅταν ἤμουν μπερδεμένος καί χαμένος, μόνος, φοβισμένος καί ταραγμένος.

Μέσῳ τῆς προσευχῆς μοῦ ἔδωσε νά καταλάβω, ὅτι δέν ὑπάρχει ἀπολύτως τίποτα πού θά ἔπρεπε νά φοβηθῶ – καί ὅτι εἶμαι στό σπίτι μου. Μόνο ἕνα μικρό συγύρισμα τοῦ σπιτιοῦ ἦταν ἀκόμα ἀπαραίτητο.

… Ἡ ὁμοφυλοφιλία μοῦ στέρησε σχεδόν 16 χρόνια της ζωῆς μου … Ὡς ἕνας ἀπό τούς ἡγέτες τοῦ κινήματος γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων πολλές φορές μοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία, νά ἀπευθύνομαι στήν κοινή γνώμη.

Ἐάν μποροῦσα σήμερα κάποια ἀπό αὐτά πού εἶπα νά τά πάρω πίσω, θά τό ἔκανα. Γνωρίζω τώρα ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ταυτόχρονα ἀκόρεστη ἐπιθυμία καί πορνογραφία.

Κανένας δέν μπορεῖ νά μέ πείσει γιά τό ἀντίθετο, ὅσο ἐπιτηδευμένα καί νά μοῦ μιλάει ἤ ὅσο λυπηρή καί νά εἶναι ἡ προσωπική ἱστορία ἑνός πάσχοντα. Διότι ἤμουν ἐκεῖ καί γνωρίζω τήν ἀλήθεια» .

Φανούρης Ευστράτιος

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.

1 Σχόλιο

Νεότερο
Καλύτερο Νεότερο Παλαιότερο
1

Βρε άνθρωπε του Θεού, έγραψες ένα άρθρο. Ποιον παρουσιάζεις, σε ποιον αναφέρεσαι.