Τήν Κυριακή 19 Ἰανουαρίου πραγματοποιήθηκε τό Μνημόσυνο τῶν Εὐεργετῶν-Δωρητῶν τῆς Ναυπακτίας, ὁ Δημόσιος Ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων-Κληροδοτημάτων καί ἡ χορήγηση τῶν ὑποτροφιῶν τοῦ ἔτους σέ μαθητές, φοιτητές καί μεταπτυχιακούς.

Ἐφέτος δόθηκαν συνολικά 49.400 εὐρώ γιά ὑποτροφίες στούς νέους τῆς Ναυπάκτου γιά τίς σπουδές τους, καί 9.400 εὐρώ γιά ἐπιχορηγήσεις σέ κοινωφελεῖς φορεῖς καί συλλόγους, δηλαδή συνολικά 59.800 εὐρώ.

Ὁ ἄμισθος σύμβουλος τῶν Ἱδρυμάτων κ. Ἀθανάσιος Μίχος μέ βάση αὐτό τό ὕψος τῶν ὑποτροφιῶν, παρομοίασε τήν λειτουργία τῶν Ἱδρυμάτων στήν Ναύπακτο σάν μιά μικρή ἐπιχείρηση πού μισθοδοτεῖ δέκα-δεκαπέντε (10-15) νέους ἐργαζομένους, κάτι πολύ σημαντικό γιά τίς ἡμέρες μας.

Τό πρωί τελέσθηκε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο, καί Μνημόσυνο γιά τούς Εὐργέτες-Δωρητές.

Τά Ἱδρύματα – Κληροδοτήματα τῆς Ἐπαρχίας μας εἶναι τά ἑξῆς:

Γεωργίου καί Μαρίας Ἀθανασιάδη – Νόβα, · Δημητρίου καί Βασιλικῆς Παπαχαραλάμπους, · Γεωργίου Καπουρδέλη – Ἰωάννου Ξύκη, · Ἀνδρέα Τσάρα, · Ἀνδρέα Κοζώνη, · Γαβριήλ Οἰκονόμου, · Δημητρίου Ἀσημακοπούλου, · Δημητρίου Πλούμη, · Γιάννη Βαρδακουλᾶ, · Λεωνίδα Τσώνη, · Λεωνίδα Κολοκύθα, · καί ἡ κληρονομιά Ἀντωνίου καί Παναγιώτας Ἀναστασοπούλου.
Οἱ Εὐεργέτες-Δωρητές τῆς Ἐπαρχίας μας εἶναι:

Οἱ Μητροπολίτες Σεραφείμ, Χριστοφόρος καί Δαμασκηνός, οἱ Γεώργιος καί Μαρία Ἀθανασιάδη-Νόβα, Δημήτριος καί Βασιλική Παπαχαραλάμπους, Ἀνδρέας Ἀνδρεόπουλος, Ἀνδρέας Τσάρας, Γεώργιος Καπουρδέλης, Ἀνδρέας καί Ἰουλία Κοζώνη, Γαβριήλ Οἰκονόμου, Δημήτριος Ἀσημακόπουλος, Δημήτριος Πλούμης, Ἐπαμεινώνδας καί Αἰκατερίνη Ἀρβανίτη, Εὐθύμιος Βαρδακουλᾶς, Δημήτριος καί Αἴγλη Μπότσαρη, Λεωνίδας καί Πολυξένη Τσώνη, Ἀλτάνη Φλωροπούλου, Ἀθηνᾶ Πλατῆ, Ἰωάννης Φούτζηλας, Παρασκευή καί Μιχαήλ Γαρμανῆ, Ἀριστοτέλης καί Βασιλική Ξανθοπούλου, Ἀριστείδης Καλαρίτης, Ἑλένη Κωταντούλα-Σακελλάρη, Δημήτριος Γαλάνης, Λάμπρος Τζαβέλλας, Λεωνίδας Χαραλάμπους-Κολοκύθας, Νικόλαος Τσάρας, Κωνσταντῖνος Κοζώνης, καί οἱ νεώτεροι Ἰωάννης Ξύκης, Γιάννης Βαρδακουλᾶς καί Ἀντώνιος καί Παναγιώτα Ἀναστασοπούλου.

Ἀμέσως μετά τήν θεία Λειτουργία καί τό κέρασμα πού προσφέρθηκε ἀπό τόν Σύνδεσμο Ἀγάπης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ στούς ἐκκλησιασθέντες, πραγματοποιήθηκε στήν κατάμεστη αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὁ Δημόσιος ἀπολογισμός καί ἡ χορήγηση τῶν ὑποτροφιῶν.

Τήν ἐνημέρωση τῶν πολιτῶν ἔκανε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος ὡς Πρόεδρος τῶν Ἱδρυμάτων-Κληροδοτημάτων, μέ τόν Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Βασίλειο Γκίζα ὡς Ἀντιπρόεδρο, τόν κ. Ἰωάννη Ράπτη Πρόεδρο τοῦ Ἱδρύματος Κολοκυθᾶ, καί μέ τά μέλη τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων κ.κ. Χρῆστο Παΐσιο Πρόεδρο τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Μεσολογγίου, Ἰωάννα Κουτσογιάννη Διευθύντρια 1ου Λυκείου, Διονυσία Ἀδαμοπούλου Διευθύντρια ΕΤΕ Ναυπάκτου, Ἠλία Δημητρόπουλο, Μιχάλη Νοχό λογιστή, καί τόν κ. Ἀθανάσιο Μίχο, ἄμισθο σύμβουλο τῶν Ἱδρυμάτων.

Παρόντες ἦταν καί οἱ Γραμματεῖς τῶν Ἱδρυμάτων κ. Σταυρούλα Χωραφᾶ, κ. Ἰωάννα Τσέλιου καί κ. Γεώργιος Γραμμάτης, καί οἱ συνεργάτες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πού βοηθοῦν στήν γραμματειακή ὑποστήριξη, π. Θεμιστοκλῆς Τσιτσιρίκης καί κ. Γεώργιος Λαουρδέκης.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος εἶπε ὅτι ἡ Ἐπαρχία μας ἔχει τό προνόμιο νά ἔχει πολλούς Εὐεργέτες, μέ μεγαλύτερο τόν Δημήτριο Παπαχαραλάμπους, πού ἔχει ἀνακηρυχθῆ καί ἐθνικός Εὐεργέτης, καί ὅτι τό μνημόσυνο τῶν Εὐεργετῶν – Δωρητῶν καί ὁ δημόσιος ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων – Κληροδοτημάτων ἀποτελεῖ ἔκφραση εὐγνωμοσύνης καί εὐχαριστίας καί τιμῆς πρός αὐτούς.

Συγχρόνως, συνεχάρη τά μέλη τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων τῶν Ἱδρυμάτων πού συνεργάζονται στό ἔργο τῆς λειτουργίας τους, καί τόνισε ὅτι μέ τήν ἐθελοντική προσφορά τους συμπληρώνουν τό ἔργο τῶν Εὐεργετῶν καί καθίστανται καί αὐτοί εὐεργέτες, γιατί μέ τούς κόπους τους πραγματοποιοῦνται οἱ ἐπιθυμίες τῶν Εὐεργετῶν.

Ἰδιαίτερη μνεία ἔκανε στόν κ. Ἀθανάσιο Μίχο, ὁ ὁποῖος ἀφότου συνταξιοδοτήθηκε ὡς διευθυντής τῆς διεύθυνσης Κληροδοτημάτων τῆς Περιφέρειας Δυτικῆς Ἑλλάδος προσφέρει ἀνιδιοτελῶς τήν ἐξειδικευμένη γνώση καί πείρα του καί τίς πολύτιμες ὑπηρεσίες του ὡς σύμβουλος τοῦ Μητροπολίτου καί γενικά τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἐπαρχίας μας.

Μιλώντας γιά τήν ἱστορία τῶν Ἱδρυμάτων, ἀναφέρθηκε στόν πρῶτο δημόσιο ἀπολογισμό πού ἔγινε μετά τήν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του τό ἔτος 1997, ὅταν τά περισσότερα Ἱδρύματα ὑπολειτουργοῦσαν, γίνονταν ἀντικείμενο προεκλογικῆς διαμάχης, καί γι’ αὐτό ὑπῆρχαν προτάσεις γιά ἔρευνα τῶν αἰτιῶν τῆς μή λειτουργίας τους. Τελικά προτίμησε, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, νά ἐργασθῆ μέ θετικό τρόπο, ἐνεργοποιώντας τά Ἱδρύματα-Κληροδοτήματα καί καθιερώνοντας τούς ἐτήσιους δημόσιους ἀπολογισμούς. Κάτι τό ὁποῖο ἀπέδωσε καρπούς, ἀφοῦ ἐνεργοποιήθηκαν ὅλα τά Ἱδρύματα-Κληροδοτήματα καί ἔπαυσε καί ἡ χρησιμοποίησή τους γιά προεκλογικούς σκοπούς, ἀφοῦ πλέον λειτουργοῦσαν σωστά.

Ἀναφερόμενος, ὁ Σεβασμιώτατος, στήν ἀπόδοση τῶν Ἱδρυμάτων εἶπε ὅτι ἡ πλειονότητα αὐτῶν δίδουν ὑποτροφίες καί μερικά δίδουν βοηθήματα καί χορηγεῖες καί ὅτι ἡ διασφάλιση τῶν ἀπαραίτητων κεφαλαίων γιά τίς ὑποτροφίες γίνεται μέ πολύ κόπο ἀπό τά Δ.Σ., κυρίως γιατί ὑπάρχουν ἀσυνεπεῖς μισθωτές, ὑπερβολικός φόρος ΕΝΦΙΑ καί φόρος εἰσοδήματος καί μεγάλη γραφειοκρατία.

Στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε ὅτι τό συγκεντρωτικό χρηματικό ὑπόλοιπο τῶν Ἱδρυμάτων καί Κληροδοτημάτων εἶναι 1.090.000 εὐρώ καί 394.669 δολλάρια καί εἶναι κατατεθειμένο σέ τραπεζικά ἱδρύματα τοῦ ἐσωτερικοῦ.

Ἀνέφερε ἀκόμη ὅτι μελετᾶται ἡ δυνατότητα ἑνοποίησης τῶν Ἱδρυμάτων-Κληροδοτημάτων, δυνάμει τοῦ ἰσχύοντος νόμου καί λόγῳ τῆς ὕπαρξης κάποιων μικρῶν Ἱδρυμάτων πού καθίστανται μέρα μέ τήν ἡμέρα μή βιώσιμα, κυρίως λόγῳ τῆς ἔλλειψης ἐσόδων καί τῆς βαρειᾶς φορολογίας.

Ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας ὑπογράμμισε ὅτι αὐτό πού διαφοροποιεῖ τούς Εὐεργέτες-Δωρητές ἀπό τούς ἄλλους πολίτες εἶναι ὄχι ἁπλῶς ἡ προσφορά τῆς περιουσίας τους, ἀλλά ἡ «ἐνσυνείδητη ἐπίγνωση τῆς κοινότητας», ὅτι δηλαδή ἀποτελοῦν ζωντανά μέλη μιᾶς κοινωνίας ἤ ἑνός ἔθνους καί αἰσθάνονται ὑποχρέωση νά προσφέρουν σέ αὐτή ὅ,τι μπορεῖ ὁ καθένας ἀπό τίς δυνάμεις τους. Αὐτό ξεπερνᾶ τήν ἁπλή προσφορά καί τούς διαφοροποιεῖ ἀπό τούς συνανθρώπους τους. Γι’ αὐτό καί «μεγαλύτερη τιμή ἀπό τό νά διοργανώνεται αὐτή ἡ ἐκδήλωση δέν ὑπάρχει», εἶπε ὁ κ. Δήμαρχος, ἡ ἐκδήλωση πού ἔχει ὡς κυρίαρχο στοιχεῖο τόν ἀπολογισμό τῶν πεπραγμένων.

Ἐπίσης ὑπογράμμισε ὅτι ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι σημαντική, διότι ἀποτελεῖ τό ἀποτέλεσμα καί τό κορύφωμα τῆς ὅλης ἐτήσιας ἐργασίας πού γίνεται ἀπό τά Διοικητικά Συμβούλια. Καί ὡς Δήμαρχος ἀλλά καί ὡς Δικηγόρος δήλωσε ὅτι «ἡ δουλειά πού γίνεται ἐμπνέει ἀπολύτως σεβασμό πρός τό τελευταῖο εὐρώ τῶν Ἱδρυμάτων». Γιά δέ τόν Σεβασμιώτατο εἶπε ὅτι εἶναι διαχρονικό μέλος τῶν Συμβουλίων καί ἔχει ἀναλάβει τό κύριο βάρος τῆς ὅλης ἐργασίας.

Τέλος εὐχήθηκε τό πνεῦμα τῶν Εὐεργετῶν, τῆς συμμετοχῆς στά κοινά καί τῆς προσφορᾶς, νά γίνη καί δικό μας πνεῦμα, ὥστε αἰσθανόμενοι ζωντανά μέλη τῆς κοινωνίας νά προσφέρει ὅ,τι μπορεῖ ὁ καθένας.

Ὁ κ. Ἰωάννης Ράπτης, Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Κολοκύθα ἀναφέρθηκε ἀκροθιγῶς στήν μή λειτουργία τῶν Ἱδρυμάτων-Κληροδοτημάτων πρίν τήν ἔλευση τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἱεροθέου στήν Ναύπακτο καί ὅτι τώρα κανείς δέν μπορεῖ νά χρησιμοποιῆ τά Ἱδρύματα οὔτε γιά ἴδιο ὄφελος οὔτε γιά νά πολιτικούς καί ἄλλους σκοπούς, ἀφοῦ λειτουργοῦν ἄψογα. Κάποια «κοινωνική ὁμάδα» πού προσπάθησε νά δημιουργήση πρόβλημα πρίν κάποια χρόνια «ἔπεσε σέ βράχο» καί «ἀνέκρουσε πρύμναν», ἀφοῦ «δέν νομίζω ὅτι πλέον χωρᾶ καμμιά, μά καμμία συζήτηση ὅσον ἀφορᾶ τήν σωστή διαχείριση», εἶπε ὁ κ. Ράπτης.

Στήν συνέχεια ὁ κ. Ράπτης παρουσίασε τόν σκοπό καί τήν λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος Κολοκύθα, τόν ἀπολογισμό καί τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει ἀπό τήν χαμηλή ἀπόδοση τῶν καταθέσεών του, ἀλλά καί τό γεγονός ὅτι οἱ ὑποτροφίες περιορίζονται, βάσει τῆς βουλήσεως τοῦ διαθέτη, μόνον στά ὅρια τοῦ παλαιοῦ Δήμου Ναυπάκτου.

Ὁ κ. Ἀθανάσιος Μίχος, ἄμισθος σύμβουλος τῶν Δ.Σ. τῶν Ἱδρυμάτων-Κληροδοτημάτων, εἶπε, ὅπως προαναφέρθηκε, ὅτι μέ βάση αὐτό τό ὕψος τῶν ὑποτροφιῶν, παρομοίασε τήν λειτουργία τῶν Ἱδρυμάτων στήν Ναύπακτο σάν μιά μικρή ἐπιχείρηση πού μισθοδοτεῖ δέκα-δεκαπέντε (10-15) νέους ἐργαζομένους, κάτι πολύ σημαντικό γιά τίς ἡμέρες μας, καί ἐξέφρασε τιμή πρός τούς Εὐεργέτες.

Δήλωσε «εὐτυχισμένος» γιά τήν πολύ καλή συνεργασία του μέ τούς προέδρους, τόν Σεβασμιώτατο καί τόν κ. Ράπτη καί ὅλα τά μέλη τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων, καί ὅτι πρέπει νά ἀναγνωρίζουμε τήν προσφορά τους. Τέλος ἔδωσε συγχαρητήρια στούς ὑποτρόφους γιά τήν σκληρή δουλειά καί τήν ἐπίδοσή τους.

Ὁ κ. Χρῆστος Παΐσιος, ὡς μέλος τοῦ Ἱδρύματος Κοζώνη, εἶπε ὅτι ἡ διαχείριση τῶν Ἱδρυμάτων καί τό βάρος τῆς ἐργασίας εἶναι πολύ δύσκολα. Καί συγκρίνοντας ἀπό τήν ἐμπειρία του μέ Ἱδρύματα ἄλλων περιοχῶν μίλησε γιά «ὑποδειγματική διαχείριση», «ἀπαράμιλλη διαφάνεια» καί «λειτουργικότητα» –πού δέν τά συναντᾶ ἀλλοῦ–, μιά ἐργασία πού ἐκμεταλλεύεται καί τό τελευταῖο εὐρώ, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν παράδειγμα καί κίνητρο καί γιά ἄλλους εὐγενεῖς εὐεργέτες νά προσφέρουν. Μίλησε τέλος γιά τήν «εἰδοποιό διαφορά» τῆς Ἐπαρχίας ὡς πρός τό πλῆθος τῶν Εὐεργετῶν. Καί τέλος ἐξέφρασε τήν παραίνεση οἱ παλαιότεροι εὐεργετημένοι ὑπότροφοι νά παρίστανται ἐάν εἶναι δυνατόν στήν ἐτήσια αὐτή ἐκδήλωση εὐγνωμοσύνης.

Ἡ κ. Διονυσία Ἀδαμοπούλου διευθύντρια τῆς ΕΤΕ Ναυπάκτου, ἐξέφρασε τήν καλή ἐντύπωση πού ἀποκόμισε ἀπό τήν ἑνότητα τῶν φορέων τῆς πόλης πού γνώρισε καί τήν ἀγάπη γιά τόν τόπο, καί εὐχήθηκε νά ὑπάρξουν καί ἄλλοι Εὐεργέτες.

Ὁ κ. Ἠλίας Δημητρόπουλος, μέλος τοῦ Ἱδρύματος Γ. Ἀθανασιάδη – Νόβα, εἶπε συμφωνεῖ μέ τούς προλαλήσαντες καί ζήτησε νά διαλυθῆ μιά σύγχυση πού ὑπάρχει σέ μερικούς ὅτι ταυτίζεται τό Ἵδρυμα μέ τά περιουσιακά στοιχεῖα πού ἄφησε ὁ Γ. Ἀθανασιάδης, ὅπως τό Ξενία καί ἡ οἰκία του, πού δέν ἔχουν καμμιά σχέση μέ τό Ἵδρυμα.

Ἡ κ. Ἰωάννα Κουτσογιάννη, Διευθύντρια τοῦ 1ου Λυκείου, ἐπίσης συμφώνησε μέ τούς προλαλήσαντες, εὐχήθηκε στούς ὑποτρόφους καί δήλωσε ὅτι τά δύο χρόνια πού βρίσκεται στό Δ.Σ. τῶν Ἱδρυμάτων ἡ ἐργασία πού συντελεῖται σέ αὐτά εἶναι «ἄψογη», ἀπό τόν Σεβασμιώτατο καί τούς γραμματεῖς.

Ὁ κ. Μιχάλης Νοχός λογιστής καί μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος Τσάρα, εἶπε ὅτι εἶναι τιμή γιά τόν ἴδιο νά συνεχίζει τήν ἐργασία τοῦ ἀείμνηστου πατέρα του, πού ἦταν καί ἐκεῖνος μέλος τοῦ Ἱδρύματος, καί ἐξῆρε τήν ἀπόδοση τῶν ὑποτρόφων τοῦ Ἱδρύματος.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.