Μέ ἀφορμή σχετικά δημοσιεύματα τοῦ διαδικτύου ἐνημερώνομεν ἁρμοδίως καί καθηκόντως ὅτι ὁ ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων Κληρικός Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος ὑπηρέτησεν εἰς τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητρόπολιν Πειραιῶς, ἐκ τῆς ὁποίας ἔλαβεν Κανονικόν Ἀπολυτήριον διά τήν Ἱ. Μητρόπολιν Κυθήρων, μή ἀποδεχόμενος τήν πνευματικήν καθοδήγησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ. Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κυθήρων ἀπεχώρησε ἀρχάς τοῦ 2020 καί ἀπετειχίσθη ἰδιωτεύων πλέον. Ὡς ἐνημερώθημεν διεγράφη καί ἐκ τοῦ ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καί ἀπώλεσε τήν ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει Κυθήρων ἐφημεριακήν θέσιν αὐτοῦ.

Ὅσον δέ ἀφορᾶ εἰς τόν Ρουμανικῆς καταγωγῆς Πρωτοπρεσβύτερον Ματθαῖον (Ion Valentin) Vulcanescu, ὁ ὁποῖος προήρχετο ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βεροίας, Καμπανίας καί Ναούσης ὑπηρέτησεν εἰς τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητρόπολιν Πειραιῶς ἔως τόν παρελθόντα Ἰανουάριον καί ἔλαβε Κανονικόν Ἀπολυτήριο διά τήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπήν Ρωσικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Δυτικῆς Εὐρώπης τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ὑπό τόν Σεβ. Ντουμίνσκ κ. Ἰωάννη (ἀπό Χαριουπόλεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου) καί ὡς ὁ ἴδιος ἐδήλωσεν θά ὑπηρετήσει εἰς τήν Μ. Βρετανίαν, παραιτηθείς ἐκ τῆς ἐν Ἑλλάδι ἐφημεριακῆς αὐτοῦ θέσεως καί διαγραφείς ἐκ τοῦ ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου.
Συνεπῶς οὐδεμίαν κανονική ἐξάρτησιν καί σχέσιν ἔχουν οἱ ἀνωτέρω μέ τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητρόπολιν Πειραιῶς. Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τόν πρῶτον εἰς τόν διαδικτυακόν τόπον πού διατηρεῖ δημοσιεύει κείμενα κατά τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς.

Γραφείο Αιρέσεων Ι.Μ.Πειραιώς
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.