ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΜΟΣΧΑΣ

Δεν αποδέχεται την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και συνεχίζουν να θεωρούν καθηρημένους τους κληρικούς, που πλέον ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην Μητρόπολη Λιθουανίας του Πατριαρχείου Μόσχας.
Οι Λιθουανοί κληρικοί Πρωθιερείς Vladimiras Seliavko και Vitalijus Mockus και των Πρεσβυτέρων κ. Vitalis Dauparas, Gintaras Sungaila καί Georgy Ananiev, είχαν προσφύγει προς το Φανάρι, δια της εκκλήτου προσφυγής που άσκησαν, καθώς είχαν καθαιρεθεί από το Πατριαρχείο Μόσχας. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τους Κανόνες 9 και 17 της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου το αποκλειστικό προνόμιο της ευθύνης για το έκκλητο έχει ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Ύστερα από ενδελεχή μελέτη της περίπτωσης των Πρωθιερέων Vladimiras Seliavko και Vitalijus Mockus και των Πρεσβυτέρων κ. Vitalis Dauparas, Gintaras Sungaila καί Georgy Ananiev, ο Παναγιώτατος εισηγήθηκε την άρση της καθαίρεσης από την ιερωσύνη και την αποκατάστασή τους. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, “οἱ λόγοι δι᾽ οὕς ἐπεβλήθησαν αἱ ποιναί οὐδόλως προέρχονται ἐκ κριτηρίων ἐκκλησιαστικῶν, ἀλλά ἐκ τῆς δικαίας ἐναντιώσεως τῶν εἰρημένων κληρικῶν εἰς τόν πόλεμον τῆς Οὐκρανίας”. Συνέπεια αυτής της εξέλιξης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τους δέχθηκε, κατόπιν αιτήματος τους, υπό το σεπτό του ωμοφόριο.

Τι υποστηρίζει η Μητρόπολη Λιθουανίας

Ωστόσο, η Μητρόπολη Βίλνο και Λιθουανίας αντιδρώντας στην ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, υποστηρίζει από την πλευρά της ότι οι λόγοι δεν σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, παραθέτοντας την δική τους άποψη ως εξής:

Στο ανακοινωθέν που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως σήμερα (σ.σ. την Παρασκευή), 17 Φεβρουαρίου, αναφέρεται ότι η Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, σύμφωνα με εισήγηση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου, «αποκατέστησε» τους ιερείς που είχαν καθαιρεθεί από την ιερωσύνη «εἰς τόν ὅν ἔφερον ἐκκλησιαστικόν βαθμόν». Ταυτόχρονα, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως τους δέχθηκε υπό το ωμοφόριον του.

Η Λιθουανική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή δεν αναγνωρίζει αυτή την απόφαση. Η καθαίρεση από την ιερωσύνη δεν είναι πειθαρχική αλλά μυστηριακή πράξη, είναι οριστική και αμετάκλητη. Οι κανόνες της Εκκλησίας αναφέρουν ότι οι κληρικοί που έχουν καθαιρεθεί από την ιερωσύνη δεν υπόκεινται σε αποκατάσταση και χειροτονία ούτε μπορούν να ξαναχειροτονηθούν κληρικοί. Επομένως, οι πρώην ιερείς Vladimiras Seliavko, Vitalijus Mockus, Vitalis Dauparas, Gintaras Sungaila καί Georgy Ananiev είναι και θα παραμείνουν λαϊκοί ακόμα και αν τολμήσουν να φορέσουν εκκλησιαστικά άμφια και τελέσουν «ακολουθίες». Δεν είναι δυνατό να τελεστούν μυστήρια από ιερέα που έχει καθαιρεθεί.

Έχει κανείς την εντύπωση ότι οι πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στον Παναγιώτατο Πατριάρχη Βαρθολομαίο δεν είναι ούτε ολοκληρωμένες, ούτε αξιόπιστες, ούτε αντικειμενικές. Πώς αλλιώς μπορεί κανείς να εξηγήσει την αναφορά που περιέχεται στο ανακοινωθέν «ὅτι οἱ λόγοι δι᾽ οὕς ἐπεβλήθησαν αἱ ποιναί οὐδόλως προέρχονται ἐκ κριτηρίων ἐκκλησιαστικῶν, ἀλλά ἐκ τῆς δικαίας ἐναντιώσεως τῶν εἰρημένων κληρικῶν εἰς τόν πόλεμον τῆς Οὐκρανίας». Αυτή η αναφορά δεν είναι αληθής.

Η Λιθουανική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή έχει επανειλημμένα τονίσει ότι το εκκλησιαστικό δικαστήριο εξέτασε τις πράξεις των προαναφερθέντων κληρικών αποκλειστικά με βάση το εκκλησιαστικό κανονικό δίκαιο. Η αντιπολεμική τους θέση δεν επηρέασε την απόφαση του δικαστηρίου. Επιπλέον, η στάση των πρώην ιερέων απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία δεν διαφέρει από τη θέση της Λιθουανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Οι πρώην κληρικοί γνωρίζουν καλά ότι η Λιθουανική Ορθόδοξη Εκκλησία καταδίκασε την επίθεση και τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας την επόμενη κιόλας μέρα μετά την έναρξή του, στις 25 Φεβρουαρίου 2022. Ο Μητροπολίτης Ιννοκέντιος καταδίκασε τον πόλεμο και εξέφρασε τη διαφωνία του με τη θέση του Πατριάρχη Κυρίλλου στις επίσημες δηλώσεις του που έκανε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του περασμένου έτους. Αυτές οι δηλώσεις προβλήθηκαν σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. Εντωμεταξύ, η εκκλησιαστική δίκη που εξέτασε την υπόθεση των προαναφερθέντων κληρικών έγινε πολύ αργότερα – στα τέλη Ιουνίου του 2022.

Η Λιθουανική Ορθόδοξη Εκκλησία καταδίκασε πλήρως την επίθεση και τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Η επίθεση καταδικάστηκε από την ηγεσία της Λιθουανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς και από άλλους κληρικούς και λαϊκούς. Σχετικές εκκλήσεις με χιλιάδες υπογραφές παραδόθηκαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. Η Γενική Συνέλευση της Λιθουανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας εξέφρασε επίσης πλήρη υποστήριξη για τη θέση της Λιθουανικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής.

Οι πρώην κληρικοί καθαιρέθηκαν από την ιερωσύνη για σοβαρά εκκλησιαστικά εγκλήματα. Οι δραστηριότητές τους εξετάστηκαν ενδελεχώς από το εκκλησιαστικό δικαστήριο, το οποίο επιβεβαίωσε τα ακόλουθα γεγονότα:

αθέτηση του ιερατικού όρκου και επιορκία (Κανόνας 25 των Αγίων Αποστόλων), ανυπακοή σε Επίσκοπο και εκτέλεση δημοσίων δραστηριοτήτων χωρίς την ευλογία του Επισκόπου τους (Κανόνας 39 των Αγίων Αποστόλων), συνωμοσία κατά Επισκόπου και κληρικών, καθώς και διατάραξη εκκλησιαστικής τάξης (Κανόνας 18 της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου και Κανόνας 34 της Ε’-ΣΤ’ εν Τρούλλω Συνόδου), σχισματικές δραστηριότητες, η πρόθεση μετάβασης σε άλλη εκκλησιαστική δικαιοδοσία χωρίς την ευλογία του Επισκόπου τους (Κανόνας 16 της Α’ Οικουμενικής Συνόδου), καθώς και συμμετοχή σε εκστρατεία δυσφήμησης της Εκκλησίας, Επισκόπων και κληρικών (Κανόνας 55 των Αγίων Αποστόλων). Κάθε ένα από τα γεγονότα αυτής της λίστας επιβεβαιώνεται από συγκεκριμένες ενέργειες και δημόσιες καταθέσεις πρώην κληρικών, καθώς και μαρτυρίες.

Η Λιθουανική Ορθόδοξη Εκκλησία προσεύχεται καθημερινά για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και για την χώρα μας, την Λιθουανία, τον λαό, τις αρχές και τον στρατό της.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.