«Δεύτε αναβώμεν εις το όρος Κυρίου, και εις τον οίκον του Θεού ημών, και θεασώμεθα την δόξαν της Μεταμορφώσεως αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά Πατρός, φωτί προσλάβωμεν φως, και μετάρσιοι γενόμενοι τω πνεύματι, Τριάδα ομοούσιον υμνήσωμεν εις τους αιώνας». (Εις την Λιτήν, Δόξα… Ήχος πλ. α’)

Σήμερα, Κυριακή 6 Αυγούστου εορτάζουμε την ανάμνηση του πανίερου γεγονότος της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού. Για το λόγο αυτό «ουδέν το ανάστασιμον ψάλλεται, αλλά άπαντα της εορτής».

Σήμερα, ο Χριστός «μετά δόξης, αστράψας εν τω όρει, τον κόσμον κατεφώτισεν».

Σήμερα, ο Χριστός στο όρος Θαβώρ «την του Αδάμ … αμαυρωθείσαν φύσιν λαμπρύνας εθεούργησεν».

Πως καθιερώθηκε η λαμπρά αυτή εορτή; Ο Ιησούς Χριστός, μιλώντας στους μαθητές του για τους κινδύνους που θα ακολουθούσαν, την προδοσία, το Σταυρό και το θεληματικό θάνατο, τους αποκάλυψε το πάθος, το θάνατο, αλλά και την τριήμερη Ανάστασή Του.

Ακόμη, τους προετοιμάζει για το τι θα βίωναν και οι ίδιοι, ως μιμητές τού σωτήριου έργου Του, τόσο από τους ειδωλολάτρες όσο και από τους εν γένει εχθρούς της χριστιανικής διδασκαλίας μέσα στους αιώνες.

Ο Σωτήρας Χριστός, θέλοντας να δώσει στους μαθητές του μία πρόγευση της αιώνιας ζωής λίγες ημέρες πριν το πάθος, παρέλαβε τρεις από τούς μαθητές του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και τους ανέβασε στο όρος Θαβώρ. Εκεί μεταμορφώθηκε και έλαμψε το πρόσωπό Του και φανερώθηκε όλος ανέσπερο φως. Και τότε εμφανίστηκαν οι προφήτες Μωυσής και Ηλίας, οι οποίοι συνομίλησαν μαζί με το Σωτήρα Χριστό.

Ο Θεάνθρωπος Κύριος πήρε τρεις μαθητές, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, διότι ο Πέτρος πίστευε βαθιά στο Χριστό, ο Ιωάννης Τον αγαπούσε σταθερά και μόνιμα, και ο Ιάκωβος επειδή είχε τη δύναμη να μαρτυρήσει αργότερα, επιβεβαιώνοντας τους λόγους του Κυρίου, πίνοντας το ποτήρι που ήπιε ο ίδιος ο Χριστός.

Τους προφήτες Μωυσή και Ηλία τους έφερε, για να διορθώσει τις εντυπώσεις που υπήρχαν μέχρι τότε για το ποιος ήταν, αν ήταν δηλαδή ο Ηλίας, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ή κάποιος από τους προφήτες.

Επίσης, κατά τη θαυμαστή Μεταμόρφωση, ακούστηκε η φωνή του Πατρός μέσα από τη Νεφέλη: «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίον ευδόκησα, Αυτόν να ακούτε». Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει στο σημείο αυτό:

«Όταν ήχησε από την νεφέλη η πατρική φωνή, έπεσαν, λέει, με το πρόσωπο στη γη οι μαθητές· όχι εξ αιτίας της φωνής, αφού και άλλοτε πολλές φορές ακούσθηκε, όχι μόνο στον Ιορδάνη αλλά και στα Ιεροσόλυμα, όταν πλησίαζε το σωτήριο πάθος (…), αλλά κανείς από αυτούς δεν έπεσε. Εδώ όμως όχι μόνο φωνή, αλλά και φως απεριόριστο συνάμα φάνηκε.

Ευλόγως, λοιπόν, κατάλαβαν οι θεοφόροι Πατέρες ότι γι᾽ αυτόν τον λόγο έπεσαν πρηνείς οι μαθητές, όχι για την φωνή, αλλά για το παράξενο και υπερφυές φως. Διότι και πριν φθάσει η φωνή ήσαν φοβισμένοι, όπως λέει ο Μάρκος, σαφώς από την θεοφάνεια εκείνη».

Οι άγιοι Πατέρες όρισαν όπως εορτάζεται η Μεταμόρφωση του Σωτήρος σήμερα, 40 ημέρες πριν την εορτή της Παγκόσμιας ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, στις 14 Σεπτεμβρίου.

«Προτυπών την Ανάστασιν την σην, Χριστέ ο Θεός, τότε παραλαμβάνεις τους τρεις σου μαθητάς, Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην, εν τω Θαβώρ ανελθών. Σου δε Σωτήρ μεταμορφουμένου, το Θαβώριον όρος φωτί εσκέπετο. Οι Μαθηταί σου Λόγε, έρριψαν εαυτούς εν τω εδάφει της γης, μη φέροντες οράν, την αθέατον μορφήν, Άγγελοι διηκόνουν φόβω και τρόμω, ουρανοί έφριξαν, γη ετρόμαξεν, ορώντες επί γης, της δόξης τον Κύριον». (Δοξαστικόν στιχηρών. Ήχος πλ. β’. Ανατολίου)

Αγαπητοί, ας επικαλεστούμε τη χάρη του Σωτήρος Χριστού, προσευχόμενοι να λάμψει και στις δικές μας ψυχές το φως της Μεταμορφώσεως, το οποίο οι μαθητές βίωσαν, ως λεπτή πνευματική αύρα, σύμφωνα με την πνευματική δύναμη και την προαίρεση που είχε ο καθένας από αυτούς.

Σήμερα, γίνεται κατάλυση ιχθύος λόγω της Δεσποτικής εορτής της Μεταμορφώσεως.

Επίσης, σήμερα υπάρχει τοπική παράδοση, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, να διαβάζεται ειδική ευχή για τα πρώτα σταφύλια.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.