Κατέστη πρόσφατα ἀρκετὰ ἐμφανὲς ὅτι ἔχουμε ἤδη εἰσέλθει σὲ μιὰ ἐποχή, κατὰ τὴν ὁποία, ἕνεκα τῆς πλήθυνσης τῶν ἁμαρτιῶν μας καὶ τῆς συνεπαγομένης αὔξησης τῆς πειρασμικῆς ἐνέργειας στὸν κόσμο, ἔχουν συναυξηθεῖ καὶ οἱ ποικίλες ἀσθένειες, ἀσφαλῶς κατὰ παραχώρηση Θεοῦ, ποὺ ἐπιτρέπει τὶς ὅποιες δοκιμασίες γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσει σὲ μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ στὸ θέλημά Του.

Μέσα στὸ κύμα αὐτὸ τῶν δοκιμασιῶν τῆς ἀνθρωπότητας, ἐδῶ καὶ μερικοὺς μῆνες εἴμαστε ὅλοι μάρτυρες μιᾶς νέας λοιμικῆς, δηλαδὴ μεταδοτικῆς ἀσθένειας, μίας μορφῆς τοῦ λεγομένου κορωνοϊοῦ, μὲ χιλιάδες προσβληθέντες καὶ ἀποβιώσαντες σὲ μεγάλη κλίμακα, ποὺ τείνει νὰ λάβει παγκόσμια ἐξάπλωση, μὲ ὅλα τὰ ἀνησυχητικὰ παρεπόμενά της. Ἀσφαλῶς ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ παραμείνουμε ἀπαθεῖς στὸ δράμα αὐτὸ χιλιάδων συνανθρώπων μας, οὔτε νὰ ἐπαναπαυθοῦμε ὅτι ἐμεῖς ἐπὶ τοῦ παρόντος δὲν κινδυνεύουμε, γιατὶ μπορεῖ ὁ Κύριος νὰ ἐπιτρέψει νὰ ἔλθει καὶ στὸν τόπο μας ἡ δοκιμασία αὐτή.

Ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς δίνει πολλὰ ὅπλα πνευματικά, γιὰ νὰ ἀμυνθοῦμε ἐνώπιον καὶ τῆς ἀσθένειας αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ κάθε δοκιμασίας, καὶ νὰ ἐξιλεώσουμε τὴν ἀγαθότητά Του. Πρώτιστο ὅπλο ἡ εἰλικρινής μας μετάνοια καὶ Ἐξομολόγηση, καὶ ἡ διόρθωση τῆς ἁμαρτωλῆς μας ζωῆς. Καὶ μαζί, ἡ θερμὴ προσευχὴ γιὰ ὅλο τὸν κόσμο, γιὰ τὸν παναθρώπινο πόνο, ἡ ἐνσυνείδητη μετοχὴ στὴν Θεία Κοινωνία, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ συγχωρητικότητα τῶν ἄλλων, ἡ ἀγάπη, ἡ ἐνάρετη ζωή. Κι ἀκόμη, ἡ Ἐκκλησία μᾶς παρέδωσε καὶ ἕνα ἄλλο εὐλογημένο καὶ ἰσχυρὸ κατὰ τῶν ἀσθενειῶν ὅπλο, τὸν Ἁγιασμό, Μικρὸ καὶ Μεγάλο. Ἕνας μεγάλος σύγχρονος ἅγιος, κληρικός, ὁμολογητὴς καὶ κορυφαῖος ἐπιστήμονας, ὁ γνωστὸς σὲ ὅλους μας ἅγιος Λουκᾶς ὁ ἰατρός, ἐπίσκοπος Συμφερουπόλεως καὶ Κριμαίας (1877-1961), ἔλεγε συχνά: «Πίνετε καθημερινὰ μικρὸ Ἁγιασμό. Δὲν ὑπάρχει καλύτερο φάρμακο γιὰ τὶς ἀσθένειες. Αὐτὸ σᾶς τὸ λέγω ἀπὸ τὴν πείρα μου, ὄχι μονάχα ὡς κληρικός, ἀλλὰ καὶ ὡς ἰατρός». Κι αὐτό, γιατὶ ὅπως ἔλεγε ὁ ἴδιος ἅγιος, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ σύγχρονοι ἅγιοι, ὅπως ὑπάρχουν σωματικὰ μικρόβια, ὑπάρχουν καὶ ψυχικά. Καὶ ἡ χάρη τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐξουδετερώνει καὶ τὰ σωματικὰ καὶ τὰ πνευματικὰ μικρόβια τῆς ψυχῆς.

Καί, μὲ τὴν πνευματική μας ἐν μετανοίᾳ ζωή, τὴ μετοχή μας στὰ Μυστήρια καὶ τὸν Ἁγιασμό, ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ δὲν θὰ μᾶς ἐγκαταλείψει, κατὰ τὴν ἀψευδή ὑπόσχεσή Του, ποὺ εἶπε, «Ζητεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα (τὰ ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἐπὶ γῆς εὐημερία μας) προστεθήσεται ὑμῖν».

Εὐχόμενοι εὐλογημένον τὸ ἐπίλοιπον Στάδιον τῶν ἁγίων καὶ Καλὴν Ἀνάστασιν νὰ φθάσουμε, διατελοῦμε

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.