Με κάθε ιεροπρέπεια και σύμφωνα με την από αιώνων διαμορφωμένη παράδοση εορτάσθηκε σήμερα, 24 Μαρτίου 2024, στην Ιερά Καθέδρα της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, η Κυριακή της Ορθοδοξίας.

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, συμπαραστατούμενος από τους Σεβ. Ιεράρχες Βιζύης κ. Αθηναγόρα, Ανέων κ. Μακάριο, Λαοδικείας κ. Θεοδώρητο, Κρήτης κ. Ευγένιο, Κορέας κ. Αμβρόσιο, Αυστρίας κ. Αρσένιο, Νέας Ιερσέης κ. Απόστολο, Σύμης κ. Χρυσόστομο, Σικάγου κ. Ναθαναήλ, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο, Ιρλανδίας κ. Ιάκωβο, και Σελευκείας κ. Θεόδωρο. Κατά τη διάρκειά της τελέστηκε η εις Διάκονον χειροτονία του Ουκρανικής καταγωγής υποδιακόνου Ελλογ. κ. Βασιλείου Pokhylets.

Τον πανηγυρικό της εορτής κήρυξε ο Σεβ. Μητροπολίτης Κώου και Νισύρου κ. Ναθαναήλ.

Εκκλησιάστηκαν Ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου, κληρικοί, Άρχοντες Οφφικιάλιοι της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, με επί κεφαλής τον Άρχοντα Διδάσκαλο του Γένους Εντιμολ. κ. Κωνσταντίνο Δεληκωσταντή, Γενικό Γραμματέα της Αδελφότητός τους “Παναγία η Παμμακάριστος”, οι Εξοχ. Πρέσβυς κ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη, και Πρέσβυς (ε.τ.) κ. Δημήτριος Ράλλης, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, συγγενείς του νέου διακόνου, εκπαιδευτικοί και μαθητές των ομογενειακών σχολείων, και πλήθος πιστών από την Πόλη και από το εξωτερικό.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, με τους συλλειτουργούντες Αρχιερείς, τέλεσαν το καθιερωμένο Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών όλων «των υπέρ της Ορθοδόξου ημών πίστεως αγωνισαμένων και τελειωθέντων εν αυτή».

Ακολούθησε η λιτανευτική πομπή των Ιερών Εικόνων, στον αυλόγυρο του Πατριαρχείου, κατά την οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευλόγησε τους πιστούς από τον εξώστη του Πατριαρχικού Οίκου.

Αμέσως μετά, στην Αίθουσα του Θρόνου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης απηύθυνε πατρικούς λόγους οικοδομής και νουθεσιών προς τον νεοχειροτονηθέντα Διάκονο κ. Βασίλειο, ο οποίος θα διακονήσει στην Ι. Μητρόπολη Κορέας. Επίσης, αναφέρθηκε και στη σκληρή δοκιμασία που υφίσταται τα τελευταία δύο χρόνια η πατρίδα του νέου κληρικού, η μαρτυρική Ουκρανία, ευχόμενος να επικρατήσει η δίκαιη ειρήνη στην περιοχή και προτρέποντας τον Ιερολ. Διάκονο κ. Βασίλειο να αναδεικνύεται καθημερινώς άνθρωπος και κήρυκας της ειρήνης.

Στην αντιφώνησή του, ο Ιερολ. Διάκονος κ. Βασίλειος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και την απόλυτη αφοσίωσή του προς τη Μητέρα Εκκλησία, τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Ποιμενάρχη του Σεβ. Μητροπολίτη Κορέας κ. Αμβρόσιο.

Ακολουθεί η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου:

Ιερολογιώτατε διάκονε κ. Βασίλειε,

Εν εορτίω χαρά και κατανυκτική ατμοσφαίρα, ετελέσαμεν εις τον ολόφωτον πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου την χειροτονίαν σου. Είναι μεγάλη ευλογία διά σε να ανήκης εις τον ιερόν κλήρον του Οικουμενικού Πατριαρχείου και μάλιστα να διακονήσης εις την Εξαρχίαν της Ιαπωνίας της Ιεράς Μητροπόλεως Κορέας, όπου θα κληθής να εκπροσωπήσης, λόγω και έργω, το πνεύμα, το ήθος και τας παραδόσεις της Μεγάλης Εκκλησίας.

Είσαι απόφοιτος της Θεολογικής Ακαδημίας της Οδησσού και κάτοχος τίτλου Master του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνεχίζεις δε τας θεολογικάς σου σπουδάς ως υποψήφιος διδάκτωρ, με επιβλέποντα καθηγητήν τον Ιερώτατον Μητροπολίτην Αρκαλοχωρίου κύριον Ανδρέαν. Σε συγχαίρομεν διά την αγάπην σου προς την θεολογίαν. Η καλή θεολογική κατάρτισις είναι απαραίτητον στήριγμα εις την ζωήν του κληρικού, εμπνέει, διευρύνει και διευκολύνει την αγίαν αποστολήν και το διακονικόν του έργον. Η διακονία είναι λέξις ιερά, η οποία παραπέμπει εις τον πρώτον Διάκονον του ανθρώπου και του κόσμου, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, τον ελευθερώσαντα ημάς «εκ της δουλείας του αλλοτρίου», τον ειπόντα εις τους δώδεκα Αυτού μαθητάς: «ει τις θέλει πρώτος είναι, έσται πάντων έσχατος και πάντων διάκονος»(Μαρκ. θ΄, 35).

Κατάγεσαι από την μαρτυρικήν Ουκρανίαν, η οποία υφίσταται από τον Φεβρουάριον του έτους 2022 την σκαιάν και άδικον επίθεσιν και εισβολήν της Ρωσσίας, με τας καταστροφικάς συνέπειας των. Η Μετριότης ημών κατεδίκασε και εστιγμάτισεν επανειλημμένως την ωμήν αυτήν παραβίασιν της ανεξαρτησίας ενός κυριάρχου κράτους και την ασύλληπτον βίαν, προσεύχεται δε και αγωνίζεται διά την επικράτησιν δικαίας ειρήνης εις την περιοχήν. Εσύ, με εμπειρίαν της βίας και της αδικίας κατά του λαού σου, οφείλεις να αναδεικνύεσαι καθ᾽ ημέραν άνθρωπος της ειρήνης, κήρυξ της πάντα νούν υπερεχούσης άνωθεν ειρήνης και ασυμβίβαστος υπερασπιστής των προεκτάσεων και συνεπειών της διά την ειρήνην του κόσμου.

Ο λειτουργός του υψίστου δεν ανήκει εις τον εαυτόν του, αλλά εις τον Χριστόν και εις την Εκκλησίαν. Ο καλός κληρικός είναι πάντοτε διακονικός, ευαίσθητος διά τον ανθρώπινον πόνον, ουδέποτε νωθρός ή απαισιόδοξος. Να είσαι απαιτητικός προς τον εαυτόν σου. Να κηρύττης την Αλήθειαν και να δίδης την έμπρακτον μαρτυρίαν περί της Αληθείας του Χριστού, ότι «ουκ έστιν εν άλλω ουδενί η σωτηρία˙ ουδέ γαρ όνομά εστιν έτερον υπό τον ουρανόν το δεδομένον εν ανθρώποις εν ω δεί σωθήναι ημάς» (Πραξ. δ´, 12). Η μόρφωσίς σου, η σεμνότης και ο ένθεος ζήλος σου, η καταγωγή σου από λευιτικήν οικογένειαν, εγγυώνται εύκαρπον και θεάρεστον εκκλησιαστικήν διακονίαν.

Εις την Ιαπωνίαν θα διακονήσης τας πνευματικάς, ποιμαντικάς και λειτουργικάς ανάγκας ενός πολυεθνικού ποιμνίου σλαβοφώνων, αγγλοφώνων, ελληνοφώνων και άλλων Ορθοδόξων πιστών, συμφώνως προς την οικουμενικήν και υπερεθνικήν αποστολήν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εις την εκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν του οποίου ανήκει η Άπω Ανατολή. Η εκκλησιαστική σου αποστολή θα εκτυλίσσεται εντός ενός πολιτισμικού περιβάλλοντος με ιδιαιτερότητας και απαιτήσεις, αλλά και με πολλάς ευκαιρίας διά μαρτυρίαν και προσφοράν. Θα βιώνης καθ’ ημέραν έντονον την παρουσίαν του διαφορετικού και θα ασκήσαι, του Θεού συνεργούντος, εις την δημιουργικήν συνάντησιν με αυτό. Η μαρτυρία της Ορθοδόξου πίστεως, της αγάπης και της ελπίδος θα δίδεται ενώπιον του ιαπωνικού λαού. Πρέπει να πράττης τούτο με διάκρισιν, λεπτότητα, ενσυναίσθησιν και ανοικτοσύνην, με σεβασμόν των προσωπικών χαρακτηριστικών. Δεν υπάρχει αφηρημένη και απρόσωπος Ποιμαντική. Θα συνυπάρχης με ανθρώπους με διαφορετικήν θρησκευτικήν και πολιτισμικήν ταυτότητα. Με την στάσιν σου και την συμπεριφοράν σου πρέπει να αναδεικνύης την αλήθειαν της πίστεώς μας, την παγκοσμιότητα της εν Χριστώ σωτηρίας και την δύναμιν της χριστιανικής αγάπης, η οποία αφ’ ενός μεν δεν γνωρίζει όρους και όρια, αφ’ ετέρου δε είναι πάντοτε συγκεκριμένη και προσωποκεντρική μέριμνα και στοργή.

Πνευματικός καθοδηγητής και πρότυπόν σου θα είναι ο κυριάρχης Επίσκοπος και Μητροπολίτης σου, ο Ιερώτατος αδελφός άγιος Κορέας, ο οποίος θα σε χειροτονήση, ως κρίνει, εις πρεσβύτερον. Από εκείνον θα διδαχθής ότι η διακονία του λαού του Θεού γνωρίζεται πάντοτε «ως θυσία, και ουδέποτε ως άνεσις». Επίσης θα μάθης ότι τίποτε δεν είναι ιδικόν μας επίτευγμα, αλλά τα έργα μας είναι δωρεά της χάριτος του Θεού, ότι κατορθούμεν τα πάντα «διά του αγαπήσαντος ημάς» (Ρωμ. η´, 37).

Ιερολογιώτατε και αγαπητέ διάκονε κ. Βασίλειε,

Από την πανέορτον Κυριακήν της Ορθοδοξίας και το πάνσεπτον Κέντρον της Ορθοδοξίας ξεκινά η πορεία σου μέσα εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν ως διακόνου της Τραπέζης της Αγίας και των τραπεζών, χάριτι του Μεγάλου Θεού, τη θεραπευούση πάντα τα ασθενή και αναπληρούση τα ελλείποντα. Σε συνοδεύουν αι ευχαί του Πατριάρχου σου, του Ιερωτάτου Μητροπολίτου σου και Εξάρχου Ιαπωνίας κ. Αμβροσίου, του αγίου Πισιδίας, ο οποίος σε συνέστησεν εις τον Άγιον Κορέας, των Συνοδικών Παρέδρων και των λοιπών μελών της Ιεραρχίας του Θρόνου, πάντων των μελών της Πατριαρχικής Αυλής, της ευλαβεστάτης συζύγου σου Arina, η οποία προ δύο εβδομάδων σου εχάρισε το πρώτον σας τέκνον, καθώς και όλων των συμπροσευχηθέντων εις την Θείαν Λειτουργίαν και των παρόντων εις την σύναξιν ταύτην.

Ο Θεός της αγάπης να ευλογή την διακονίαν σου!

Άξιος!

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.