Σήμερα 20η Δεκεμβρίου 2020, Κυριακή πρό Χριστοῦ Γεννήσεως, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἐνοριακό Ἱ. Ναό Ἁγίου Γεωργίου Πεδίου Σύμης, μέ συλλειτουργούς του τόν ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας π. Χρῆστο Σταθόπουλο καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό.

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τήν Κυριακή αὐτή τοποθετεῖ τήν Εὐαγγελική περικοπή τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου πού ἀναφέρεται στό γενεαλογικὸ δέντρο τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος πέραν ἀπό τέλειος Θεὸς, ἦταν καὶ τέλειος ἄνθρωπος. Ἔτσι, ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, εἶχε καταγωγή, προγόνους καὶ συγγενεῖς, ὡς ἀληθές καί πραγματικό ἱστορικὸ πρόσωπο. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Εὐαγγελιστὴς καταγράφει τήν γενεαλογία Του, γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει καμία ἀμφιβολία ὅτι ὁ Χριστὸς ἐκτὸς ἀπὸ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἦταν καὶ Υἱὸς ἀνθρώπου.

Ὅλη ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ἄλλωστε ἀποτυπώνεται στοὺς Προπάτορες τοῦ Χριστοῦ, μέ κεντρικό πρόσωπο τόν Ἀβραὰμ, στόν ὁποῖο ἐκπληρώνεται ἡ ἐπαγγελία τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἀπὸ τὴ γενιά του θὰ γεννηθεῖ ὁ Μεσσίας, πού θά φέρει μία καινούρια ἐποχὴ γιὰ τὸν κόσμο ἀφοῦ μὲ τὴ δική Του Γέννηση ὁ ἄνθρωπος ἐπιστρέφει στὸ Θεό, ἀπὸ τὸν Ὁποῖο ἀπομακρύνθηκε μὲ τὴν πτώση του στὴν ἁμαρτία.

Στό Θεανδρικό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἑνώνεται ἡ Θεία καί ἀνθρώπινη φύση καὶ ἔτσι εἶναι τέλειος ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ τέλειος Θεός, ἐνῶ δὲν ὑπόκειται στὸ νόμο τῆς ἁμαρτίας, τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου. Ἀπεναντίας ὁ κάθε ἄνθρωπος ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἕνωση ἄνδρα καὶ γυναίκας ἔχει μέσα του τὴν φθορά, ὄχι μόνο λόγω τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ καὶ τοῦ χρόνου. Ὁ Κύριος ὅμως δὲν ὑπόκειται σέ φθορά, διότι δὲν εἰσέρχεται μὲ τὸν φυσικὸ τρόπο στὸ χρόνο. Ἡ ἀποστολὴ Του εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ Ἰσραὴλ, ἀλλά καὶ ὅλου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, τὸ θάνατο καὶ τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸ Θεό. Στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ θὰ ἐκπληρωθεῖ καὶ ἡ προφητεία τοῦ Ἡσαΐα, οὐσιαστικά ὁλόκληρης τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης – ἀφοῦ στὸ πρόσωπο τοῦ Ἡσαΐα ἀποτυπώνονται ὅλοι οἱ προφῆτες – ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ Παιδὶον, θὰ ὀνομασθεῖ «Ἐμμανουήλ».

Ἡ σημερινή Κυριακή εἶναι ἡ εἴσοδος στήν τελική εὐθεία τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας προβάλλουν ἀπολύτως τό κεντρικό Πρόσωπο, τόν Ἐνσαρκωθέντα Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, προτρέποντάς μας νὰ μὴν εἴμαστε ἐμεῖς καί οἱ βιωτικές ἐπίπλαστες ἀνάγκες μας τὸ κέντρο τῆς γιορτῆς, ἀλλὰ ὁ Χριστός, τόν Ὁποῖον θά συναντήσουμε πρωτίστως στό Ἱερό Θυσιαστήριο καί τήν Θεία Κοινωνία καί στήν ἔμπρακτη πρός τούς ἀδελφούς μας ἀγάπη.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.