Διευθυντής/Διευθύντρια Παιδικού Σταθμού | Κιβωτός του Κόσμου.

Η Κιβωτός του Κόσμου εξελίσσεται και αναζητά επαγγελματίες με ανθρωποκεντρική κουλτούρα και εμπειρία στο αντικείμενό τους. Ανά την Ελλάδα απλώνουμε μια μεγάλη αγκαλιά φροντίδας στα παιδιά που φιλοξενούμε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Ως Διευθυντής/ντρια του Παιδικού Σταθμού θα είσαι υπεύθυνος/η για την παροχή ποιοτικής φροντίδας και διαπαιδαγώγησης στα παιδιά και τη βέλτιστη λειτουργία του Σταθμού. Ο Παιδικός Σταθμός της Κιβωτού του Κόσμου λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται για τις Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες:
Μεριμνά για τη διαπαιδαγώγηση, καλή διατροφή και υγιή κατάσταση των παιδιών.
Εισηγείται στην Κοινωνική Υπηρεσία και στην Διεπιστημονική Ομάδα της Κιβωτού του Κόσμου αλλαγές και πρωτοβουλίες απαραίτητες για την καλύτερη λειτουργία του Σταθμού.
Συντονίζει και εποπτεύει το προσωπικό που εργάζεται στον Παιδικό Σταθμό
Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας τον/την Νηπιαγωγό, όταν δεν απασχολείται βοηθός Νηπιαγωγού /Βρεφοκόμου
Εποπτεύει την καλή λειτουργία, καθαριότητα και σίτιση, σύμφωνα με το διαιτολόγιο
Διεξάγει και υπογράφει την αλληλογραφία, τηρεί το βιβλίο πρωτοκόλλου, το αρχείο, το μητρώο των βρεφών και νηπίων, καθώς και τις ατομικές καρτέλες Υγείας τους
Απασχολεί τα νήπια κατά το παιδαγωγικό πρόγραμμα τις ώρες που δεν ασκεί διοικητικά καθήκοντα
Παρέχει ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη στους γονείς των φιλοξενούμενων βρεφών και νηπίων.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
Πτυχίο Παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ, κατεύθυνσης Δασκάλων ή Νηπιαγωγών ή Σχολών Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικών Ακαδημιών
Ή Πτυχίο Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ ή Ανωτέρων Σχολών Νηπιοβρεφοκόμων
Η’ Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονομίας
Η’ Πτυχίο Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας
Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ή σαν νηπιαγωγός για τουλάχιστον 4 χρόνια
Επιθυμητή εκπαίδευση στο πρόγραμμα “Κυψέλη”
Άριστη γνώση Η/Υ και MS Office

Επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες:
Ικανότητα σύναψης σχέσεων εμπιστοσύνης
Ακεραιότητα
Οργανωτικές ικανότητες
Κριτική σκέψη
Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

Ο οργανισμός μας παρέχει:
ικανοποιητικές αποδοχές,
περιβάλλον εργασίας με προοπτικές εξέλιξης στο αντικείμενο εργασίας, δυνατότητα κοινωνικής προσφοράς, με επίκεντρο τα παιδιά και τις οικογένειές τους, που μας έχουν ανάγκη

Παρατηρήσεις:
Παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό σας στο [email protected] με τίτλο το όνομα της θέσης για την οποία πραγματοποιείτε αίτηση.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να συνεργαστείτε με την Κιβωτό του Κόσμου και για το βιογραφικό σημείωμα που μας αποστείλατε. Επικοινωνία θα γίνει μόνον με τους υποψηφίους που επιλέγονται για την επόμενη φάση στην διαδικασία προσλήψεων.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, καθώς και για οποιαδήποτε απορία σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, μπορείτε να απευθυνθείτε μέσω επιστολής στην ταχυδρομική διεύθυνση: Κιβωτός του Κόσμου, Ζηνοδώρου 3 & Καλλικλέους 10442. Συμπληρωματικά, η νομοθεσία σας παρέχει το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.