Λίαν πρωΐ τῆς Τρίτης, 12ης/25ης Αὐγούστου 2020, ἔλαβε χώραν ἡ Κάθοδος τῆς εἰκόνος τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου εἰς Γεθσημανῆν.

Ἡ τελετή αὕτη ἔλαβε χώραν, μετά τήν ἱεράν ἀγρυπνίαν, τήν ὁποίαν ἐτέλεσεν ὁ Ἀρχιμανδρίτης Δημήτριος Καβαθᾶς, συμφώνως τῇ ἀνέκαθεν κρατούσῃ τάξει, ἀπό τοῦ Μετοχίου τῆς Γεθσημανῆς, τοῦ ἔναντι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα αὕτη ἡ σεπτή εἰκών φυλάσσεται, εἰς τό ἐν Γεθσημανῇ Θεομητορικόν Μνῆμα.

Τήν εἰκόνα ἐκράτει ἐπί στήθους ὁ ἡγούμενος τῆς Γεθσημανῆς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος, περιστοιχούμενος ὑπό Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, προεξάρξας τῆς λιτανείας, εἰς τήν ὁποίαν μετέσχον μοναχοί, μοναχαί, λαϊκοί, πιστοί ἐντόπιοι, οὐχί ὅμως καί προσκυνηταί, καθ’ ὅτι οὐδόλως ἦλθον ἀπ’ ἀρχῆς ἐμφανίσεως τῆς πανδημίας τοῦ covid 19.

Ἡ τελετή ἠκολούθησε τήν Ὁδόν τοῦ Μαρτυρίου, ἐν ᾧ ἐψάλλοντο ἐν κατανύξει τά τροπάρια: «Ἀπόστολοι ἐκ περάτων…» καί «Ἐν τῇ Γεννήσει τήν Παρθενίαν ἐφύλαξας…», μέ στάσεις διά δεήσεις εἰς τήν Ρωσσικήν Ἐκκλησίαν, καί εἰς τάς Ἱεράς Μονάς Πραιτωρίου, Ἁγίας Ἄννης καί Ἁγίου Στεφάνου.

Ἅμα τῇ ἀφίξει εἰς Γεθσημανῆν, ἀνεπέμφθη δέησις, ἡ εἰκών ἐτοποθετήθη ὄπισθεν τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος εἰς Ἐπιτάφιον, εἰς τόν χῶρον τῆς Πλατυτέρας καί ἐτελέσθη Παράκλησις καί κατόπιν Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου, ἐν δοξολογίᾳ πρός τόν Θεόν καί εὐλαβείᾳ τῶν μετεχόντων πιστῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Ἡ μνήμη τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἑωρτάσθη καί εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Γαλιλαίων Ἀνδρῶν, ὡς εἴθισται, εἰς το ὁμώνυμον παρεκκλήσιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, διά θείας Λειτουργίας μετά παρακλήσεως πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, προεξάρχοντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἰγνατίου καί συμπροσευχομένου τοῦ Ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀνθίμου.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.