Ἀπό 5.00’ π.μ. θερινῆς ὥρας τῆς Παρασκευῆς, 12ης /25ης Αὐγούστου 2023, ἔλαβε χώραν ἡ Κάθοδος τῆς εἰκόνος τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου μετά τήν θείαν Λειτουργίαν, τήν τελεσθεῖσαν εἰς τόν ἔναντι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως παρεκκλήσιον τοῦ Μετοχίου τῆς Γεθσημανῆς, εἰς τό ὁποῖον καθ’ ὅλον τό ἔτος φυλάσσεται ἡ εἰκών αὐτή.

Ἀρχῆς γενομένης ἀπό τοῦ παρεκκλησίου τούτου, ἡ σεπτή εἰκών ἐσβαστάζετο ἐπιστηθίως ὑπό τοῦ ἡγουμένου τῆς Γεθσημανῆς Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, περιστοιχουμένου ὑπό Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερέων καί πολλῶν ἄλλων κληρικῶν καί μοναχῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἀκολουθούντων χιλιάδων προσκυνητῶν, ψαλλόντων τό Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου: «Ἐν τῇ Γεννήσει τήν παρθενίαν ἐφύλαξας» καί τό «Ἀπόστολοι ἐκ περάτων…». Ἡ εἰκών ἐλιτανεύθη δι’ ὅλης τῆς Ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου, διερχομένη διά τῆς Αὐλῆς τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νιέφσκυ, Πραιτωρίου, Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης καί Ἁγίου Στεφάνου.

Ἅμα τῇ ἀφίξει ἐντός τοῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως, ἐγένετο δέησις, ἡ εἰκών ἐτοποθετήθη διά προσκύνησιν ἕως τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀποδόσεως τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ὄπισθεν τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος καί ἔμπροσθεν τῆς εἰκόνος τῆς Πλατυτέρας Ἱεροσολυμιτίσσης καί ἐτελέσθη θεία Λειτουργία.

Τήν Λειτουργίαν ταύτην παρηκολούθησαν χιλιάδες προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων χωρῶν καί ἐντόνως ζητούντων βοήθειαν, παραμυθίαν καί παράκλησιν.

Ἅμα τῇ ἀπολύσει ὁ ἀνακαινίζων τό προσκύνημα ἡγούμενος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ παρέθεσε κέρασμα ἀναψυχῆς.

Πανηγυρική Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ἐτελέσθη καί εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Γαλιλαίων Ἀνδρῶν εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, συλλειτουργούντων τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Κλαυδίου, ὁ ὁποῖος καί ἐτέλει ἐκεῖ καθημερινῶς ἕως τῆς παρούσης ἡμέρας θείας Λειτουργίας μεθ’ ἱερῶν Παρακλήσεων πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τοῦ π. Γεωργίου Μπαράμκη, Ἱερέων ἄλλων Ὀρθοδόξων χωρῶν καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Συμεών, ψάλλοντος τοῦ ἐξ Ἑλλάδος Ἱεροψάλτου κ. Εὐσταθίου Τσουμάνη.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἡ Ἐπιστάτρια μοναχή Δανιηλία παρέθεσε εἰς τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν κέρασμα ἀναψυχῆς.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.