Η Ιερά Μονή Ξηροποτάμου δεν θα προσκομίσει φέτος τον θησαυρό της Ορθοδοξίας στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Πετροκεράσων της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, όπως έκανε κάθε χρόνο, καθώς αρκετοί μοναχοί της αδελφότητας ταλαιπωρούνται ακόμα εξαιτίας της covid. Το τίμιο ξύλο έφθανε κάθε χρόνο στην ενορία το Σάββατο του Λαζάρου και παρέμενε την Κυριακή των Βαΐων προς προσκύνηση και αγιασμό των πιστών.

Διαβάστε την ανακοίνωση κοινοποίησης της απόφασης αυτής από τον Μητροπολίτη Ιερισσού:

Πρός
τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού Πετροκεράσων
Εἰς Πετροκέρασα

Διά τοῦ παρόντος κοινοποιοῦμεν ὑμῖν τήν ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 104.1/34/15/28-3-2022 Ἐπιστολήν-ἀπάντησιν τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Παν. Ἀρχιμ. π. Ἰωσήφ, σχετικήν μέ τήν μετακομιδήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου εἰς τήν Ἐνορίαν σας εἰς προσκύνησιν καί ἁγιασμόν τοῦ φιλοχρίστου Λαοῦ κατά τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου καί Κυριακήν τῶν Βαΐων, ὡς ἔθος ἐστι ἀπό πολλῶν ἐτῶν.

Κατόπιν τῆς ἀδυναμίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς – λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ Κορωναΐοῦ – νά προσκομίσῃ τόν Μέγα τοῦτον θησαυρόν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τήν καθ’ Ἡμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν κατά τήν περίοδον πρό τοῦ Ἁγίου Πάσχα ὡς κατ’ ἔτος λαμβάνει χώραν, παραγγέλλομεν ὑμῖν ὅτι διά τό φετινόν ἔτος δέν θά προσέλθῃ εἰς Πετροκέρασα τό Τίμιον Ξύλον, ἀλλά σύν Θεῷ πρό τοῦ Ἁγίου Πάσχα τοῦ ἑπομένου ἔτους θά ἔχωμεν τήν τιμήν καί πάλιν νά λάβωμεν τήν εὐλογίαν Του.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.