Η Ιερά Μητρόπολις Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας απαντά σε κάθε βασικό ζήτημα και ψευδή κατηγορία στα άρθρα του Gothenburg Post (GP), αποκαλύπτοντας τα πραγματικά γεγονότα. Αν μελετήσει κάνεις τις απαντήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, είμαστε βέβαιοι ότι θα αποδειχθεί ότι όλες οι κατηγορίες στα άρθρα είναι είτε αναληθή είτε εντελώς παραποιημένα.

Η παρούσα δήλωση, η οποία αντικρούει ψευδείς ισχυρισμούς και εκθέτει την αλήθεια, στηρίζεται σε αδιάσειστα στοιχεία, δημοσιεύεται δε με κύριο σκοπό την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ι. Μητροπόλεως και της αξιοπρέπειας των 40.000 μελών της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Σουηδία και της ελληνικής κοινότητος ευρύτερα.

Όλες οι προσωπικές πληροφορίες/δεδομένα έχουν διαγραφεί από τα συνημμένα έγγραφα.

1. Αποκατάσταση Καθεδρικού Ναού – Τι είδους εργασίες ανέλαβε η Μητρόπολις;

Η Ι. Μητρόπολις ακολούθησε όλους τους σχετικούς κανόνες και κανονισμούς σχετικά με τις εργασίες που έγιναν στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης. Για να είμαστε σαφείς, δεν έγινε ανακαίνιση, μόνο συντήρηση και αποκατάσταση. Τέτοιες εργασίες δεν απαιτούν άδεια, καθώς το έργο δεν προκάλεσε αλλαγές στον Καθεδρικό Ναό, αλλά αποσκοπούσε στο να επαναφέρει το αρχικό του κάλλος.
Έγγραφο 1 – Φωτογραφία του Καθεδρικού Ναού, του 1890

2. Αποκατάσταση Καθεδρικού Ναού – Είχε η Μητρόπολις τις απαραίτητες άδειες για να κάνει τις εργασίες που έγιναν στον Καθεδρικό Ναό;

Ο GP αναφέρει τα εξής στο άρθρο του, με τίτλο «Ärkebiskopen köpte lyxhus – samtidigt som pengar försvann»:

“GP:s granskning visar nu att metropoliten varken ansökte om bygglov hos kommunen eller anmälde renoveringen till Länsstyrelsen – som rent ut kallar renoveringen ett svartbygge.”
«Η ανασκόπηση του GP παρουσιάζει τώρα ότι ο Μητροπολίτης, ούτε άδεια κατασκευής από το δήμο ζήτησε, ούτε ενημέρωσε το Länsstyrelsen για την ανακαίνιση – το οποίο ωμά αποκαλεί την ανακαίνιση παράνομη κατασκευή».

«Både Stockholms stad och länsstyrelsen kallar renoveringen av Sankt Georgios Kyrka för ett svartbygge – som man inte sökte tillstånd för».
«Τόσο η Stockholms Stad όσο και η Länsstyrelsen αποκαλούν την ανακαίνιση της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου παράνομη κατασκευή – για την οποία δεν ζήτησαν άδεια».

Ως εκ τούτου, η GP δήλωσε ξεκάθαρα στα άρθρα της ότι η Länsstyrelsen θεωρεί τις εργασίες που εκτελούνται στον Καθεδρικό Ναό ως «svartbygge» (δηλαδή, οικοδομικές εργασίες που γίνονται χωρίς τις σχετικές άδειες). Ούτε η Länsstyrelsen, ούτε η Stockholms Stad, θεώρησαν το έργο ως «svartbygge». Οι εν λόγω αρχές επιβεβαίωσαν προς την Ι. Μητρόπολη πρόσφατα εγγράφως τη θέση τους για το θέμα αυτό, όπως μαρτυρείται στην συνημμένη ηλεκτρονική αλληλογραφία. Η Länsstyrelsen επιβεβαίωσε μέσω ηλεκτρονικής επιστολής ότι ουδέποτε θεώρησε την εργασία που πραγματοποιήθηκε ως “svartbygge”. Η Stockholms Stad επιβεβαίωσε, επίσης, ότι έλαβε αναφορά από κάποιο πολίτη το 2019, αλλά δεν έχει αποφασίσει να αναθέσει σε κάποιον υπάλληλο τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Έγγραφο 2 – Ηλεκτρονική επιστολή από τη Länsstyrelsen
Έγγραφο 3 – Ηλεκτρονική επιστολή από τη Stockholms Stad

3. Αποκατάσταση Καθεδρικού Ναού – Προσέλαβε η Ι. Μητρόπολις εργολάβους, πληρώνοντάς τους με «μαύρο χρήμα»;

Η ψευδής κατηγορία ότι η Ι. Μητρόπολις έχει προσλάβει εργολάβους που πληρώθηκαν με το λεγόμενο «μαύρο χρήμα» (δηλαδή χωρίς τιμολόγια) είναι παντελώς αναληθής, καθώς όλες οι φάσεις της συντήρησης έγιναν με έγγραφες συμβάσεις και όλα τα ποσά πληρώθηκαν βάσει τιμολογίων. Επισυνάπτουμε δείγματα τιμολογίων και αποδείξεων πληρωμής. Επίσης, οι εργολάβοι εγκατέστησαν ειδικές συσκευασίες (τερματικά εγγραφής ID06), προκειμένου να βεβαιωθούν ότι όλοι οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του Καθεδρικού Ναού είχαν τις απαιτούμενες άδειες εργασίας.
Η Ι. Μητρόπολις δεν διαχειρίζεται μετρητά, εκτός από ορισμένα ποσά που καταβάλλονται για Ιερά Μυστήρια και δωρεές. Όλα τα ποσά αυτά κατατίθενται ανεξαιρέτως στον τραπεζικό λογαριασμό της Ι. Μητροπόλεως και καταχωρούνται στα βιβλία και την ετήσια οικονομική αναφορά της Ι. Μητροπόλεως. Ούτε η Ι. Μητρόπολις, ούτε ο Μητροπολίτης εμπλέκονται σε οιοδήποτε “ξέπλυμα χρήματος”, σύμφωνα με τους υπαινιγμούς που γίνονται στα άρθρα και οποιεσδήποτε σχετικές κατηγορίες είναι εντελώς ψευδείς.
Έγγραφο 4 – Τιμολόγια και πληρωμές για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού

4. Ισχύει αυτό που αναφέρεται στα άρθρα του GP, ότι η Ι. Μητρόπολις δεν προσφέρει διαφάνεια στα οικονομικά της εκκλησίας;

Η Ι. Μητρόπολις ασκεί πλήρη διαφάνεια, συμμορφούμενη με όλους τους σχετικούς κανονισμούς, όσον αφορά τα οικονομικά της. Τα λογιστικά βιβλία της Ι. Μητροπόλεως ελέγχονται από ανεξάρτητο εξωτερικό λογιστή, καθώς και από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή. Επιπλέον, όλες οι οικονομικές εκθέσεις υποβάλλονται στις αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας έκθεσης που ελέγχεται και εγκρίνεται από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Η Ι. Μητρόπολις υποβάλλει ετήσια οικονομική αναφορά και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Οι αναφορές στο SST (επίσημος Σουηδικός φορέας κρατικών επιχορηγήσεων), που καθορίζουν με ακρίβεια τον τρόπο χρήσης του κρατικού χρήματος, είναι δημόσια έγγραφα, τα οποία μπορεί να τα αναζητήσει ο καθείς απευθείας από το SST.

5. Για ποιους σκοπούς η Ι. Μητρόπολις έχει χρησιμοποιήσει κρατικές επιχορηγήσεις; Στα άρθρα αναφέρεται ότι η Ι. Μητρόπολις έχει λάβει κρατικές επιχορηγήσεις που προορίζονται για τις κατά τόπους ενορίες και ότι τα χρήματα αυτά δεν έχουν διατεθεί. Είναι αλήθεια;

190.000 Σουηδικές κορώνες (SEK) προορίζονταν για τις τρεις νεοϊδρυθείσες ενορίες στο Jönköping, το Borås και το Kalmar. Ωστόσο, αυτές οι ενορίες δεν είχαν χωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς, εγγεγραμμένους με το όνομά τους. Επομένως, τα ποσά αυτά δεν μπορούσαν νόμιμα να μεταφερθούν στις ενορίες. Προτάθηκε, όπως η Ι. Μητρόπολις μεταφέρει τα ποσά αυτά σε ιδιωτικούς λογαριασμούς κάποιων μελών των ως άνω ενοριών, αλλά η Ι. Μητρόπολις αρνήθηκε, με την αιτιολογία ότι μια τέτοια μεταφορά θα ήταν παράνομη. Η τράπεζα επιβεβαίωσε τη θέση αυτή, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν παράνομο να μεταφέρονται κρατικά κεφάλαια σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς ενοριτών, ανακατεύοντας τοιουτοτρόπως κρατικά κεφάλαια με προσωπικές αποταμιεύσεις ιδιωτών. Η Ι. Μητρόπολις γνωστοποίησε ξεκάθαρα τη θέση της στις ενορίες και για την υπόθεση αυτή ενημερώθηκε σχετικώς και το SST.

Εν αντιθέσει, η Ι. Μητρόπολις κατέθεσε τα προαναφερθέντα ποσά σε δεσμευμένους λογαριασμούς προς όφελος των ενοριών, έως ότου οι ενορίες αυτές μπορέσουν να ανοίξουν δικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Το SST όρισε προθεσμία για το άνοιγμα αυτών των τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα των ενοριών. Εάν οι προαναφερθέντες λογαριασμοί δεν είχαν ανοίξει εντός της ορισθείσης προθεσμίας, τα χρήματα έπρεπε να επιστραφούν στο SST.

Τελικώς, οι τραπεζικοί λογαριασμοί των ενοριών δεν μπόρεσαν να ανοίξουν πριν από την προθεσμία που έθεσε το SST, λόγω της καθυστέρησης της διοικητικής αναδιοργάνωσης των ενοριών, η οποία ήταν η προϋπόθεση που έθεσαν οι κρατικές αρχές για την έκδοση φορολογικού μητρώου για κάθε ενορία και το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού. Ως εκ τούτου, η Ι. Μητρόπολις επέστρεψε τα χρήματα στο SST, στις 15 Απριλίου 2021, όπως είχε προηγουμένως συμφωνηθεί, σύμφωνα με το συνημμένο αποδεικτικό επιστροφής της επιχορήγησης. Προς το παρόν, αυτή η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, προβλέποντας ενιαίο διοικητικό καθεστώς σε όλες τις ενορίες της Ι. Μητροπόλεως, στη Σουηδική επικράτεια.
Έγγραφο 5 – Απόδειξη επιστροφής επιχορήγησης προς το SST

6. Πώς έχει χρησιμοποιήσει η Ι. Μητρόπολις την κρατική επιχορήγηση από το SST;

Η Ι. Μητρόπολις έλαβε επιχορήγηση από το SST το 2020, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος της επιχορήγησης χρησιμοποιήθηκε για τις ενορίες και ένα μικρό ποσοστό χρησιμοποιήθηκε για την κεντρική διοίκηση, όπως λογιστικά, έλεγχος λογιστικών βιβλίων και είδη γραφείου, όπως υπεβλήθη αρμοδίως γραπτώς προς το SST. Στην πραγματικότητα η Ι. Μητρόπολις δαπάνησε πολύ μεγαλύτερο ποσό για τις ενορίες από δικά της κεφάλαια, για να καλύψει τις ετήσιες δαπάνες της για το 2020. Έτσι, όχι μόνο συμπεριέλαβε όλο το κεφάλαιο που έλαβε από το SST, αλλά δαπάνησε επιπλέον χρήματα από δικά του κεφάλαια σε έργα, διακονίες και άλλα λειτουργικά έξοδα των ενοριών.
Οι δηλώσεις ότι τα κονδύλια δεν φτάνουν στις ενορίες ή χρησιμοποιούνται για λάθος σκοπούς έχουν γίνει από άτομα που δεν έχουν επίσημες θέσεις στην εκκλησία, ή έχουν παντελή άγνοια στα οικονομικά ζητήματα της Εκκλησίας.

7. Μπορείτε να σχολιάσετε την υποχρεωτική καταβολή που αναφέρεται στα άρθρα για τα Ιερά Μυστήρια, όπου εικάζεται ότι ο Μητροπολίτης επέβαλε προσωπικώς σχετικά τέλη, και ότι παίρνει προσωπικά τα χρήματα;

Η απόφαση για την επιβολή των τελών αυτών δεν ελήφθη από τον Μητροπολίτη, αλλά από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Δεν καταβάλλονται τέτοιες αμοιβές στον Μητροπολίτη, ή σε οποιονδήποτε κληρικό προσωπικώς. Όλα τα τέλη για τα Ιερά Μυστήρια εισπράττονται και κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό της Ι. Μητροπόλεως, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο απόσπασμα του μηνιαίου τραπεζικού λογαριασμού της Ι. Μητροπόλεως. Οι αναφερόμενες αμοιβές καθορίστηκαν για να στηρίξουν το διορισμό νέων κληρικών και τη συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων εκκλησιαστικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου και του Ησυχαστηρίου του Αγίου Νικολάου στο Rättvik.
Έγγραφο 6 – Απόσπασμα τραπεζ. λογαριασμού της Ι. Μητροπόλεως με δείγματα καταθέσεων

8. Το σπίτι στο Vaxholm – Αληθεύει ότι ο Μητροπολίτης αγόρασε προσωπικά το σπίτι, όπως δήλωσε ο GP, για προσωπική του χρήση;

Η Ι. Μητρόπολις προέβη στην αγορά κατοικίας για να εξυπηρετήσει τη μακροχρόνια έλλειψη παροχής στέγης στους κληρικούς της, συμπεριλαμβανομένου του Μητροπολίτη, επισκεπτών κληρικών, επισκεπτών ιεραποστόλων, επισκεπτών επισήμων προσώπων, καθώς και της οργάνωσης κοινοτικών δραστηριοτήτων.
Χωρίς την ύπαρξη κατοικίας, η Ι. Μητρόπολις αδυνατεί να προσελκύσει νέους κληρικούς και ιεραποστόλους, για να επεκτείνουν τις δραστηριότητες της. Η εξεύρεση στέγης στη Στοκχόλμη είναι πολύ δύσκολη, όπως όλοι γνωρίζουν, και το σπίτι αγοράστηκε με συγκεκριμένο σκοπό, να παρέχει στέγη στους κληρικούς της Ι. Μητροπόλεως, κ.α.
Ως εκ τούτου, το ακίνητο αυτό αγοράστηκε για να λειτουργήσει ως κατοικία πολλαπλής χρήσεως και να εξυπηρετήσει τις ποικίλες ανάγκες της Ι. Μητροπόλεως. Βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για την κατάλληλη αξιοποίησή του, μόλις τελειώσει η πανδημία. Στόχος της Μητροπολιτικής κατοικίας είναι η ένταξη κάθε ανθρώπου στη ζωή της Εκκλησίας, εγκαινιάζοντας, καλλιεργώντας και συντονίζοντας μια διαρκή σχέση με όλες τις ενορίες μας, προγράμματα για νέους και ενήλικες, μέσω της συμμετοχής σε νεανικές και κοινοτικές εκδηλώσεις, οικογενειακές και ενοριακές εκδηλώσεις, οικογενειακές βραδιές, πολιτιστικές και πνευματικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, όλα σχεδιασμένα για να καλύψουν τις ανάγκες διαφόρων ηλικιακών ομάδων. Η Μητροπολιτική κατοικία θα βοηθήσει στην καλλιέργεια σχέσεων μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας των ενοριών, μέσω ετήσιων κοινοτικών δραστηριοτήτων, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ένα πρόγραμμα λατρευτικών δραστηριοτήτων, μαρτυρίας, διακονίας, αλληλεγγύης, εκπαίδευσης, ιεραποστολικού έργου, κ.λπ.
Το Τμήμα Νεότητος της Ι. Μητροπόλεως θα διασφαλίσει τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες, μέσω έγκαιρου προγραμματισμού και προβολής, καθώς και με τον εντοπισμό και τη χρήση ικανού υλικού, όπως περιοδικά για νέους δραστηριοποιούμενους στον τομέα νεότητος, στην παρακολούθηση σεμιναρίων για νέους, συμβάλλοντας, επίσης, στην παραγγελία χρήσιμου υλικού, στον προγραμματισμό πρόσκλησης ομιλητών, στη διοργάνωση πολιτιστικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων, κ.λπ.

Διευκρινίζουμε ότι το ακίνητο αγοράστηκε και ανήκει στην Ι. Μητρόπολη Σουηδίας – όχι στον Μητροπολίτη προσωπικώς, σύμφωνα με τη συνημμένη βεβαίωση εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο και τη σχετική απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

Δεν απέκρυψε η Ι. Μητρόπολις το γεγονός ότι σκόπευε να αγοράσει κατοικία για την κάλυψη των αναγκών της, αφού το Μητροπολιτικό Συμβούλιο έλαβε σχετική απόφαση ήδη από τον Μάρτιο του 2015 και είχε υποβάλει προσφορές για αριθμό ακινήτων από τότε. Επίσης, ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε στην αγορά της κατοικίας της Μητρόπολης σε συνεντεύξεις του και σε δελτία τύπου.
Χάρη στη συστηματική προσπάθεια εξεύρεση πόρων από τον Μητροπολίτη, η Ι. Μητρόπολις έλαβε σημαντικές δωρεές προς υποστήριξιν της αγοράς της Μητροπολιτικής κατοικίας. Αυτές οι δωρεές χρησίμευσαν ως βάση για τη χρηματοδότηση του ακινήτου. Εκτός από δωρεές, για την αγορά του ακινήτου χρησιμοποιήθηκαν κονδύλια της Ι. Μητροπόλεως. Αυτά τα κεφάλαια είχαν αποταμιευθεί για αρκετά χρόνια –πριν από την έναρξη της θητείας του Μητροπολίτη Κλεόπα– και προορίζονταν για τον συγκεκριμένο σκοπό αγοράς Μητροπολιτικής κατοικίας.

Ήδη από την αγορά της κατοικίας, λόγω της πανδημίας Covid-19, ανεστάλησαν ορισμένες δραστηριότητες της Ι. Μητροπόλεως, και εξαιτίας των ταξιδιωτικών περιορισμών, η κατοικία δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί, εκτός από την παροχή στέγης σε ιεραποστόλους από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής , που είναι τα μόνα άτομα που έμειναν στο σπίτι αυτό από τότε που αγοράστηκε από την Ι. Μητρόπολη.
Από το 2017, ο Μητροπολίτης έμεινε –και διαμένει μέχρι σήμερα– σε ένα δωμάτιο 34 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Καθεδρικού Ναού και λειτουργεί και ως γραφείο του. Αυτό είναι γνωστό στους πιστούς. Ο Μητροπολίτης δεν κατοίκησε ποτέ στο νέο ακίνητο, από την αγορά του.

Επίσης, δεν χρησιμοποιήθηκαν χρήματα από το σουηδικό κράτος ή επιχορηγήσεις από το SST για την αγορά του εν λόγω ακινήτου.

Τα επίσημα εγκαίνια και η έναρξη λειτουργίας της Μητροπολιτικής κατοικίας προγραμματίζεται μετά την παρέλευση της πανδημίας, με την τιμητική παρουσία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, με προσκεκλημένους όλα τα μέλη και τους φίλους της Ι. Μητροπόλεως.
Έγγραφο 7 – Απόφαση Μητροπολιτικού Συμβουλίου για αγορά ακινήτου
Έγγραφο 8 – Πιστοποιητικό εγγραφής κατοικίας στο Υποθηκοφυλακείο

9. Η μεταβίβαση της εκκλησίας στο Γκέτεμποργκ – Ποιοι είναι οι λόγοι πίσω από τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας των εγκαταστάσεων του ναού στην Ι. Μητρόπολη;

Όταν έληξε η θητεία του πρώην εκκλησιαστικού συμβουλίου της ενορίας, ο Μητροπολίτης διόρισε νέο συμβούλιο. Ένα από τα μέλη του πρώην εκκλησιαστικού συμβουλίου ενοχλήθηκε πολύ που δεν ανανεώθηκε η θητεία του. Ως αντίποινα, αποφάσισε αυθαίρετα και μονομερώς να κλείσει την εκκλησία του Γκέτεμποργκ για το κοινό και να εμποδίσει τον κλήρο και τους πιστούς να έχουν πρόσβαση σε αυτήν, εμποδίζοντάς τους έτσι να ασκήσουν τη συνταγματικά κατοχυρωμένη θρησκευτική τους ελευθερία. Μεταξύ άλλων, στον χώρο της εκκλησίας δεν μπόρεσαν να τελεσθούν κηδείες. Κατόπιν τούτου, η ενορία και η Ι. Μητρόπολις ζήτησαν από τον επίσημο Σουηδικό κρατικό φορέα Kronofogden να παρέμβει και να αποδώσει και πάλι τον έλεγχο των εγκαταστάσεων του ναού στην ενορία. Ακολούθως, η ενορία, σε συνεργασία με την Ι. Μητρόπολη, έθεσε σε επαναλειτουργία τις δραστηριότητες της και την τέλεση ιερών ακολουθιών. Το Kronofogden αποφάσισε να αποκαταστήσει τη νόμιμη κατοχή του κτιρίου στην ενορία και το έπραξε.

Ως προληπτικό μέτρο για τη διασφάλιση του καθεστώτος του κτιρίου ως ναού, η Ι. Μητρόπολις και η ενορία αποφάσισαν, να μεταφέρουν το κτίριο της εκκλησίας στην Ι. Μητρόπολη, για ασφάλεια.

Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από το εκκλησιαστικό συμβούλιο, η οποία αποτυπώνεται στα επισυναπτόμενα νόμιμα έγγραφα μεταβίβασης. Το πρωτότυπο πρωτόκολλο και τα έγγραφα μεταβίβασης υπεγράφησαν από το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Γκέτεμποργκ και εστάλησαν ταχυδρομικώς στην Ι. Μητρόπολη. Η κατηγορία ότι η Μητρόπολη πλαστογράφησε τις υπογραφές στα έγγραφα μεταβίβασης είναι παντελώς ψευδής.

Το πρόσωπο που ισχυρίζεται στα άρθρα ότι τα έγγραφα μεταβίβασης του παρουσιάστηκαν ξαφνικά σε μια συνάντηση και ότι δεν ήξερε, ποια έγγραφα υπέγραψε και ότι οι υπογραφές ήταν πλαστές, είναι στην πραγματικότητα το πρόσωπο εκείνο, το οποίο συγκέντρωσε τις υπογραφές από το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Γκέτεμποργκ, στη συνέχεια ταχυδρομικώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απέστειλε τα σχετικά έγγραφα στην Ι. Μητρόπολη. Αυτό καταδεικνύεται στην επισυναπτόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία.
Έγγραφο 9 – Ανακοίνωση πρώην μέλους εκκλ. συμβουλίου Γκέτεμποργκ ότι η εκκλησία θα παραμείνει κλειστή
Έγγραφο 10 – Απόφαση KFM, για απομάκρυνση πρώην μέλους εκκλ. συμβουλίου Γκέτεμποργκ
Έγγραφο 11 – Πρωτόκολλο εκκλησιαστικού συμβουλίου, όπου εγκρίνεται η μεταβίβαση του κτιρίου της ναού στην Ι. Μητρόπολη
Έγγραφο 12 – Συμφωνία μεταβίβασης ναού
Έγγραφο 13 – Τελικό έγγραφο για τη μεταβίβαση του κτιρίου τού ναού του Γκέτεμποργκ
Έγγραφο 14 – Ηλεκτρ. μήνυμα προς μέλος εκκλης. συμβουλίου, να συλλέξει υπογραφές για έγγραφα μεταβίβασης και να τα επιστρέψει
Έγγραφο 15 – Ηλεκτρ. επιστολή από μέλος εκκλησιαστικού συμβουλίου, όπου αποστέλλει σε PDF υπογεγραμμένα τα έγγραφα μεταβίβασης
Έγγραφο 16 – Φωτογραφία από τη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε έξω από τις εγκαταστάσεις του ναού του Γκέτεμποργκ

10. Η μεταφορά της Εκκλησίας στο Γκέτεμποργκ – Στο δημοσίευμα υποστηρίζεται ότι οι υπογραφές της επιστολής μεταβίβασης ήταν πλαστογραφημένες. Θα μπορούσατε να το σχολιάσετε;

Εξ όσων η Ι. Μητρόπολις γνωρίζει, δεν έχει διαπραχθεί πλαστογραφία. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι υπογραφές του εκκλησιαστικού συμβουλίου του Γκέτεμποργκ και τα έγγραφα μεταβίβασης συνελέγησαν, καθώς και τα πρωτότυπα έγγραφα, και εστάλησαν στην Ι. Μητρόπολη, ταχυδρομικώς και ηλεκτρονικώς, από το ίδιο πρόσωπο που τώρα ισχυρίζεται στα άρθρα ότι οι υπογραφές ήταν πλαστογραφημένες.

Ασχέτως των ανωτέρω, η Ι. Μητρόπολις έχει ήδη επικοινωνήσει με την Σουηδική Εγκληματολογική Υπηρεσία (που αποτελεί μέρος της Σουηδικής Αστυνομίας), προκειμένου να επικυρώσει τη νομιμότητα των υπογραφών.

11. Απομάκρυνε ο Μητροπολίτης τον πρώην ιερέα της ενορίας του Γκέτεμποργκ από τη θέση του;

Ο πρώην ιερέας της ενορίας του Γκέτεμποργκ τελούσε εν αποσπάσει στην Ι. Μητρόπολη από την Εκκλησία της Ελλάδος και η απόσπαση αυτή έληξε στις 7 Μαρτίου 2021. Επειδή δεν επέστρεψε στην ενορία του στην Ελλάδα, τέθηκε σε αργία από τα ιερατικά του καθήκοντα στις 17 Ιουνίου 2021 από την Ι. Μητρόπολη στην οποία ανήκει στην Ελλάδα και η υπόθεσή του παραπέμφθηκε στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας για την έκδοση τελεσίδικης απόφασης σχετικά με την εγκατάλειψη της θέσης του, σύμφωνα με τη συνημμένη αλληλογραφία.

Η Ι. Μητρόπολις δεν είχε άλλη επιλογή από το να απαλλάξει τον πρώην ιερέα της ενορίας του Γκέτεμποργκ από τα καθήκοντά του, καθώς ο Μητροπολίτης του στην Ελλάδα είχε ανακαλέσει την άδεια να εργαστεί ως ιερέας στη Σουηδία, εξαιτίας της λήξεως της αποσπάσεως του. Για να είμαστε απολύτως σαφείς, ο πρώην εφημέριος είναι διορισμένος από το Ελληνικό Δημόσιο και κατέχει μόνιμη οργανική θέση σε ενορία στην Ελλάδα. Αποσπάστηκε στην ενορία του Γκέτεμποργκ μόνο για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο έληξε. Σύμφωνα με τους όρους απασχόλησής του, μετά τη λήξη της εν λόγω αποσπάσεως, είχε την υποχρέωση, σύμφωνα με τους εκκλησιαστικούς κανόνες και τη σχετική νομοθεσία, να επιστρέψει στην ενοριακή του θέση στην Ελλάδα.

Την περίοδο κατά την οποία η Ι. Μητρόπολις ανέλαβε τον έλεγχο των οικονομικών της ενορίας του Γκέτεμποργκ, ανακάλυψε ότι αρκετοί λογαριασμοί της ενορίας ήταν απλήρωτοι, οι οποίοι κατέληξαν στην κρατική υπηρεσία Kronofogden. Η Ι. Μητρόπολις καθηκόντως τακτοποίησε τα εν λόγω χρέη απευθείας με το Kronofogden, σώζοντας κυριολεκτικά την Ενορία του Γκέτεμποργκ από τη χρεοκοπία, σύμφωνα με τη συνημμένη αλληλογραφία.

Επί του παρόντος, βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαμάχη μεταξύ του πρώην εφημέριου του Γκέτεμποργκ με την Ι. Μητρόπολη Σουηδίας, όπου ο πρώην εφημέριος έχει μηνύσει την Ι. Μητρόπολη, ισχυριζόμενος ότι η Ι. Μητρόπολις διέκοψε την εργασία του χωρίς λόγο.
Έγγραφο 17 – Έγγραφο αποσπάσεως τέως εφημερίου Γκέτεμποργκ
Έγγραφο 18 – Επιστολές από τον Μητροπολίτη στην Ελλάδα
Έγγρ. 19 – Επιστολές αναφερόμενες στην αργία του πρώην ιερέως του Γκέτεμποργκ
Έγγραφο 20 – Απόδειξη πληρωμής λογαριασμών στο Kronofogden από την Ι. Μητρόπολη

12. Εκμεταλλευθήκατε την εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτου;

Η λήξη της αποσπάσεως του πρώην ιερέως της Ενορίας του Γκέτεμποργκ συνέπεσε συμπτωματικά με την εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτου του στην Ελλάδα. Αν και η ανάπαυσις ενός Ιεράρχου της Εκκλησίας είναι γεγονός που γίνεται ευρέως γνωστό και αφορά σύμπασα την Εκκλησία, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την απόσπαση του πρώην ιερέως. Η ημερομηνία λήξεως της αποσπάσεώς του ορίστηκε πολύ πριν την εκδημία του Μητροπολίτου του.
Έγγραφο 21 – Ανακοίνωση εκδημίας του πρώην Μητροπολίτου στην Ελλάδα

13. Έχετε στείλει ανθρώπους να απομακρύνουν βιαίως τον πρώην εφημέριο; Πώς εξηγείτε αυτό που συνέβη στο Γκέτεμποργκ (που είχε ως αποτέλεσμα δύο καταγγελίες στην αστυνομία);

Η Ι. Μητρόπολις δεν γνωρίζει περί των αναφερομένων αστυνομικών καταγγελιών ή περί χρήσεως βίας κατά του πρώην ιερέως του Γκέτεμποργκ. Η Ι. Μητρόπολις έστειλε δύο ιερείς στο Γκέτεμποργκ, για να επιβλέψουν την παράδοση του ναού και της απογραφής του στην Ι. Μητρόπολη, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που ισχύει κάθε φορά που ένας ιερέας απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του, λόγω λήξεως της αποσπάσεώς του. Δεν χρησιμοποιήθηκε βία από τους ιερείς που εκπροσωπούσαν την Ι. Μητρόπολη.

14. Άρθρο στα ελληνικά ΜΜΕ – Ξέρετε γιατί ανακλήθηκε το σχετικό άρθρο; Επηρέασε ο Μητροπολίτης τα ΜΜΕ;

Το κείμενο του ελληνικού άρθρου ανακλήθηκε γιατί περιείχε δηλώσεις που κατηγορούσαν τον Μητροπολίτη ως εικονομάχο (πρόκειται για το πρόσωπο που αντιτίθεται στο επίσημο δόγμα της Εκκλησίας για την προσκύνηση των εικόνων, το οποίο στην Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη θεωρείται αιρετικό και είναι πολύ σοβαρή κατηγορία). Αυτός ο ισχυρισμός είναι εντελώς ψευδής, καθώς ο Μητροπολίτης εγκαινίασε πρόσφατα 34 νέες τοιχογραφίες που απεικονίζουν αγίους στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης (Οκτώβριος 2021), οι οποίες κοσμούν τώρα την εσωτερική είσοδο του Καθεδρικού Ναού, κατά μήκος του τοίχου. Ο Μητροπολίτης είχε προηγουμένως προχωρήσει στην τοποθέτηση αγιογραφίας στο παρεκκλήσι του Ησυχαστηρίου του Αγίου Νικολάου στο Ρέττβικ μεταξύ των ετών 2015 έως 2017 και στο Μουσείο Ελληνοχριστιανικής Κληρονομιάς, στις εγκαταστάσεις του Καθεδρικού Ναού, το 2018, σύμφωνα με τη συνημμένη φωτογραφία.

Ο Μητροπολίτης επικοινώνησε με τους υπευθύνους της ιστοσελίδος, για να δηλώσει ότι η κατηγορία ήταν αβάσιμη και παρουσίασε υποστηρικτικά στοιχεία, βάσει των οποίων το ΜΜΕ απέσυρε το άρθρο από μόνο του και δημοσίευσε δήλωση του Μητροπολίτου προς αποκατάσταση της αλήθειας (dementi).
Έγγραφο 22 – Φωτογραφία από τις νέες τοιχογραφίες στον Καθεδρικό Ναό, που εγκαινιάστηκαν τον Οκτώβριο του 2021

15. Θα μπορούσατε να σχολιάσετε την εσωτερική διαμάχη στην Εκκλησία και τα πρόσωπα που επικρίνουν την Ι. Μητρόπολη και τον Μητροπολίτη στα άρθρα;

Η Ι. Μητρόπολις και οι ενορίες της αριθμούν περίπου 40.000 μέλη, μόνον στη Σουηδία. Μεταξύ αυτών, είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο μια μικρή μειοψηφία να είναι δυσαρεστημένη. Ωστόσο, αυτό το σχήμα δεν είναι σε καμία περίπτωση αντιπροσωπευτικό της διάθεσης του πληρώματος της Εκκλησίας.

Επιπλέον, η αλλαγή της ηγεσίας οδηγεί αναπόφευκτα σε κάποιο βαθμό αλλαγής στο status quo και στην υφισταμένη οργανωτική νοοτροπία. Όταν ο Μητροπολίτης ανέλαβε τα καθήκοντά του, εισήγαγε αλλαγές για την αναβίωση και διεύρυνση των διακονιών της Εκκλησίας. Μία από τις πρωτοβουλίες και προτεραιότητές του ήταν η εισαγωγή της Σουηδικής γλώσσας στις λατρευτικές συνάξεις. Αυτή η αλλαγή στόχευε στο να καταστήσει τις ιερές ακολουθίες πιο κατανοητές και προσβάσιμες στο ευρύτερο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών με μικρά παιδιά, των νέων, των γηγενών Σουηδών και των προσώπων κάθε εθνικότητος και υπόβαθρου, ανεξαρτήτως εθνικότητος, φυλής ή χρώματος.

Οι καρποί αυτής της πρωτοβουλίας έχουν ήδη γίνει γνωστοί και είναι εμφανείς με την ίδρυση 10 νέων ενοριών, την εγκατάσταση 12 νέων ιερέων, (σημείωση: την εποχή της εγκαταστάσεως του Μητροπολίτου Κλεόπα υπηρετούσε μόνον ένας ιερέας σε ολόκληρη την Ι. Μητρόπολη), τη διοργάνωση δύο Πατριαρχικών επισκέψεων στην Ισλανδία και τη Σουηδία, την έκδοση της Θείας Λειτουργίας σε τρίγλωσσο κείμενο, με το πρωτότυπο Ελληνικό κείμενο, μαζί με την Αγγλική και τη Σουηδική μετάφραση, την ίδρυση Κατηχητικού Σχολείου και Τμήματος Νεότητος, καθώς και τη διοργάνωση εκδηλώσεων σε όλη την Ι. Μητρόπολη, που πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία της, όπως συναυλίες, σεμινάρια, η σύγκληση της πρώτης Κληρικολαϊκής Συνάξεως, το 2019, με την παρουσία αντιπροσώπων και από τα τέσσερα έθνη που υπάγονται στην πνευματική δικαιοδοσία της Ι. Μητροπόλεως και τη διεύρυνση της εκκλησιαστικής διακονίας πολύ πέραν της λατρευτικής ζωής. Ως αποτέλεσμα, η Ι. Μητρόπολις υπεδέχθη άνω των 150 προσήλυτων στην Ορθόδοξη πίστη.

Κάποια από τα πρόσωπα που κάνουν αρνητικά σχόλια εις βάρος του Μητροπολίτου και της Εκκλησίας είναι εκείνα που αντιτίθενται στις ανωτέρω αλλαγές και πρωτοβουλίες και επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν δραστηριοποιηθεί στη μη ενεργοποίησή τους. Μάλλον αισθάνονται ότι απειλούνται από την έλευση νέων ανθρώπων ή τον αυξανόμενο ρόλο που παρέχεται στα παιδιά και στους νέους, τόσο η λειτουργική ζωή όσο και η διακονία της Εκκλησίας. Αντιτίθενται επίσης στη χρήση πολλαπλών γλωσσών στις λατρευτικές συνάξεις.

Ήδη από την άφιξή του, ο Μητροπολίτης Κλεόπας επαναλαμβάνει τακτικά τη μακροχρόνια θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ότι η Εκκλησία δεν γνωρίζει εθνικότητα ή ηλικία και είναι καθολική ως προς τη φύση και τις διακονίες της. Ο Μητροπολίτης ήταν συνεπής στο να γίνει η Εκκλησία ανοιχτή και προσιτή σε ανθρώπους ανεξάρτητα από καταγωγή και ηλικία.

Η εξωστρέφεια και η απήχηση της τοπικής Εκκλησίας μαρτυρείται από τη μεγάλη αύξηση του εκκλησιασμού σε όλες τις ενορίες της Ι. Μητροπόλεως, που αποτελούνται κυρίως από οικογένειες με παιδιά, νέους και άτομα ετερογενούς εθνικής καταγωγής.

16. Ο Μητροπολίτης απέκτησε ή έδρασε με απόλυτη εξουσία; Γιατί ελήφθη η απόφαση από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο ότι η Εκκλησία θα εκπροσωπείται μόνον από τον Μητροπολίτη Κλεόπα;

Σύμφωνα με το συνημμένο υφιστάμενο Καταστατικό της Ι. Μητροπόλεως και των ενοριών της, που χρονολογούνται πριν από την εγκατάσταση του Μητροπολίτου Κλεόπα, το 2014, αποκλειστική αρμοδιότητα λήψεως αποφάσεων ανήκει στον Μητροπολίτη, ενώ το Μητροπολιτικό Συμβούλιο έχει συμβουλευτική ιδιότητα. Αυτοί οι κανονισμοί έχουν εγκριθεί και καταχωρηθεί από τις αρμόδιες Σουηδικές κρατικές αρχές (Skatteverket και Kammarkollegiet). Το εν λόγω πρωτόκολλο συνετάχθη προς επιβεβαίωσιν του δικαιώματος υπογραφής του Μητροπολίτου, για να εκπροσωπεί την Ι. Μητρόπολη ενώπιον τρίτων, όπως τράπεζες, κρατικές αρχές κ.λπ. Παρέχει γραπτό πρωτόκολλο που ορίζει δικαίωμα υπογραφής για διοικητικούς λόγους.
Έγγραφο 23 – Κανονισμός Ι. Μητροπόλεως Σουηδίας
Έγγραφο 24 – Ψήφισμα Μητροπολιτικού Συμβουλίου που καθορίζει τα δικαιώματα των υπογραφόντων

17. Στο άρθρο η Ι. Μητρόπολις επικρίνεται για το ύψος του μισθού του Μητροπολίτου. Θα μπορούσατε να το σχολιάσετε;

Όλοι οι μισθοί καθορίζονται από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Ως εκ τούτου, ο Μητροπολίτης δεν καθορίζει μόνος του τους μισθούς και δεν μπορεί να αυξήσει από μόνος του το μισθό του.
Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο εκτιμά ότι ο μισθός του Μητροπολίτου είναι λογικός, λαμβάνοντας υπόψιν τη θέση του και την ευθύνη που έχει επωμισθεί, την εμπειρία, την εκπαίδευσή του, συμπεριλαμβανομένων των μεταπτυχιακών τίτλων και του διδακτορικού του διπλώματος, την αφοσιωμένη διακονία του και την επιτυχή ανάπτυξη της Ι. Μητροπόλεως.

18. Σχόλια για τα γεγονότα στις ΗΠΑ – Ο Μητροπολίτης έχει χρησιμοποιήσει προκαθορισμένα σχολικά κεφάλαια για να πληρώσει για προσωπικές του αγορές;

Φυσικά και όχι. Τα σχολικά κεφάλαια δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ για την πληρωμή προσωπικών αγορών. Όλοι οι λογαριασμοί της εκκλησιαστικής κοινότητος, συμπεριλαμβανομένου του τραπεζικού λογαριασμού του σχολείου, διαχειρίζονταν από ένα εκλεγμένο συμβούλιο και τα χρήματα για κάθε τραπεζικό λογαριασμό διατηρούντο χωριστά.

19. Σχόλια για τα γεγονότα στις ΗΠΑ – Χρωστάει ο Μητροπολίτης σε απλήρωτους φόρους 250.000 δολάρια;

Ο Μητροπολίτης υποβάλλει ετήσια φορολογική δήλωση στις ΗΠΑ και πληρώνει εξ ολοκλήρου τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Μητροπολίτου, το σχολείο έλαβε ειδοποίηση για απλήρωτους φόρους μισθοδοσίας που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1980 (πολύ πριν από το διορισμό του). Λόγω του γεγονότος ότι ο προϋπολογισμός ήταν εξαιρετικά περιορισμένος, το συμβούλιο προσπάθησε να διαπραγματευτεί με τις φορολογικές υπηρεσίες τη μείωση των κυρώσεων καθυστερήσεων πληρωμής και την ελαχιστοποίηση των πληρωμών αυτών.

Ο Μητροπολίτης συμμετείχε τότε στη συγκέντρωση κεφαλαίων, για να βοηθήσει στη μείωση αυτών των δαπανών. Τελικά, αυτά τα χρέη εξοφλήθηκαν χρόνια αργότερα, αλλά η ευθύνη για την πληρωμή δεν είχε καμία σχέση με τον Μητροπολίτη. Απόδειξη αυτού έγκειται στο γεγονός ότι όταν οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν, οι φορολογικές αρχές προσπάθησαν να εισπράξουν τα χρεωστούμενα ποσά, βάζοντας εμπράγματο δεσμό στους λογαριασμούς ορισμένων από τους εκλεγμένους και νομικά υπεύθυνους, και δεν υπήρξε καμία νομική αξίωση από τον Μητροπολίτη. Ο Μητροπολίτης δεν χρωστά χρήματα στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, σύμφωνα με τη συνημμένη επιστολή.
Έγγραφο 25 – Φορολογική δήλωση στις ΗΠΑ

20. Σχόλια για τα γεγονότα στις ΗΠΑ – Έχει πλαστογραφήσει ο Μητροπολίτης υπογραφές σε επιταγές, για να κάνει μη εξουσιοδοτημένες αγορές;

Όχι. Όλοι οι επιταγές που εξεδόθησαν από την ενορία απαιτούσαν τουλάχιστον δύο υπογραφές, ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας. Λόγω μακρών περιόδων απουσίας του, ο πρόεδρος του εκκλησιαστικού συμβουλίου, είτε προϋπέγραφε επιταγές, είτε διέταξε, να προστεθεί το όνομά του ως δεύτερη υπογραφή σε αυτό των άλλων υπογραφόντων (μέλη του εκκλησιαστικού συμβουλίου), προκειμένου να διευκολυνθούν ορισμένες τακτικές μηνιαίες συναλλαγές, όπως η πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφελείας ή άλλων τυπικών λειτουργικών εξόδων. Όσες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν, έγιναν με πλήρη γνώση και διακριτική ευχέρεια του εκκλησιαστικού συμβουλίου. Δεν έγιναν ποτέ μη εξουσιοδοτημένες αγορές, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα αντίγραφα επιταγών.

Δεν υπεγράφη καμία επιταγή με δικαιούχο τον Μητροπολίτη Κλεόπα. Οι υπογεγραμμένες επιταγές ήταν τακτικές πληρωμές ενοριακών οφειλών, αποκλειστικά για ενοριακές υποθέσεις, για τις οποίες είχαν υπογραφεί συμβάσεις και αποτελούσαν αποφάσεις των συνεδριάσεων του εκκλησιαστικού συμβουλίου, τα μέλη του οποίου είχαν ενημερωθεί, μέσω των μηνιαίων οικονομικών αναφορών του ταμία και είχαν καταγραφεί στα πρακτικά.

Στην από 2 Αυγούστου 2004 επιστολή του προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του εκκλησιαστικού συμβουλίου της Ενορίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Νέας Υόρκης, ο τότε Πρωτοσύγκελος της Ι. Αρχιεπισκοπής Αμερικής σημείωνε:

“Στις 2 Απριλίου 2004 συγκλήθηκε Εξεταστική Επιτροπή στην I. Αρχιεπισκοπή. … Στο τέλος των διαβουλεύσεων, το πάνελ (i.e. τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής) κατέληξε ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι αυτό που παρουσιάστηκε ως αποδεικτικό στοιχείο για οικονομικά εγκλήματα ήταν κανονικές επιταγές λειτουργικών εξόδων (i.e. της ενορίας) … Συνοπτικά, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε απόπειρα πλαστογραφίας ή ακατάλληλης χρήσης κεφαλαίων, αλλά ότι οι εν λόγω επιταγές υπεγράφησαν, για να διασφαλισθεί η συνέχιση της λειτουργίας της Ενορίας και του Ημερησίου Σχολείου. Δεν παρουσιάστηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα κεφάλαια της ενορίας χρησιμοποιήθηκαν ακατάλληλα ή προς όφελος οποιουδήποτε ατόμου που δεν δικαιούνταν τα κεφάλαια αυτά.”
Έγγραφο 26 – Αντίγραφα ενοριακών επιταγών στις Η.Π.Α

21. Σχόλια για τα γεγονότα στις ΗΠΑ – Ο Μητροπολίτης έχει φυγαδεύσει λαθραία μεγάλα χρηματικά ποσά από τις ΗΠΑ, άνω των 10.000 $, κατά τη διάρκεια ταξιδιών του στην Ελλάδα;

Ο Μητροπολίτης δεν έχει μεταφέρει ποτέ λαθραία ποσά μετρητών από τις ΗΠΑ ή από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Κάθε φορά που έχει ταξιδέψει και χρειαζόταν να μεταφέρει ένα ποσό άνω των 10.000 δολαρίων, από τις προσωπικές του οικονομίες, το είχε δηλώσει νόμιμα και δεόντως στο αεροδρόμιο. Επιπλέον, τα όποια ταξίδια έκανε ο Μητροπολίτης στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του στις ΗΠΑ, τα πλήρωσε ο ίδιος προσωπικά, χρησιμοποιώντας δικά του προσωπικά χρήματα.

22. Σχόλια για τα γεγονότα στις ΗΠΑ – Έχει εμπλακεί ο Μητροπολίτης στην εξαφάνιση 300.000 δολαρίων σε ομοσπονδιακά κεφάλαια, που θα χρηματοδοτούσαν σχολικούς υπολογιστές;

Ουδέποτε. Ο Μητροπολίτης προσωπικά δεν γνωρίζει την ύπαρξη τέτοιων ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων, πόσο μάλλον την εξαφάνισή τους. Εξάλλου, ο Μητροπολίτης δεν ήταν υπεύθυνος ή διευθυντής του σχολείου και δεν είχε καμία ανάμειξη σε τέτοιες υποτιθέμενες συναλλαγές. Ωστόσο, αυτό το ποσό φαίνεται πολύ υψηλό για ένα σχολείο με περίπου 250 μαθητές. Οποιαδήποτε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση ή επιχορηγήσεις θα είχαν διεκπεραιωθεί απευθείας από τους διοικούντες το σχολείο και όχι από τον εφημέριο της εκκλησίας.

23. Σχόλια για τα γεγονότα στις ΗΠΑ – Είναι αλήθεια ότι το οικονομικό μητρώο του σχολείου λέγεται ότι έχει κλαπεί και έγινε απρόσιτο, για να αποτραπεί η εξέταση των χρημάτων που είχαν εξαφανιστεί;

Ο Μητροπολίτης δεν γνωρίζει κάτι τέτοιο, αφού δεν κατείχε πλέον τη θέση εκείνη την εποχή στην οποία αναφέρεστε, διότι είχε αναλάβει ήδη από τον Αύγουστο του 2004 ιερατική διακονία σε μια νέα ενορία στο Lowell της Μασαχουσέτης, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες ενορίες της Ι. Μητροπόλεως Βοστώνης και η μόνη με ημερήσιο ενοριακό σχολείο.

24. Γιατί η Ι. Μητρόπολις Σουηδίας αρνήθηκε να δώσει συνέντευξη στο GP;

Γενικώς, ο Μητροπολίτης Κλεόπας καλωσορίζει κάθε ΜΜΕ που θέλει να καλύψει οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με την τοπική Εκκλησία και τις δραστηριότητές της, καθώς και κάθε θέμα που σχετίζεται με τον ίδιο τον Μητροπολίτη. Δεν έχει τίποτε να κρύψει. Ο Μητροπολίτης συχνά συνεισφέρει σε δημοσιεύσεις στα μέσα ενημέρωσης, ως προσκεκλημένος αρθρογράφος, και δίνει συνεντεύξεις σε διάφορα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, το θεμέλιο της συμμετοχής σε τέτοιες συνεντεύξεις βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και το διάλογο και πραγματοποιείται με επαγγελματικό τρόπο.

Στην περίπτωση του GP, οι ερωτήσεις του διατυπώθηκαν ως κατηγορίες κατά του Μητροπολίτου, που περιείχαν ψευδείς ισχυρισμούς για εγκληματική ενέργεια, χωρίς ίχνος απόδειξης.

Η Ι. Μητρόπολις ζήτησε από το GP να αιτιολογήσει τους ισχυρισμούς της με υποστηρικτικά στοιχεία. Το GP δεν παρείχε κανένα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο.

Τελικό σχόλιο

Συναισθανόμενοι το βάρος της αποστολής μας και την υποχρέωση να αποκαταστήσουμε την αλήθεια, διαβεβαιώνουμε τα μέλη, τους φίλους, τους υποστηρικτές και δωρητές της Ι. Μητροπόλεως Σουηδίας, ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο και ακόμα μεγαλύτερο ζήλο, υπηρετώντας το όραμα και τις αξίες της Ορθοδοξίας στη Σκανδιναυΐα, διακονώντας παράλληλα τον κάθε άνθρωπο, στοχεύοντας στην ενότητα, την πρόοδο και την πνευματική καταξίωση.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.