Τήν Τετάρτη 23-3-2022 στίς 6 τό ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ μαζί μέ τούς Διακόνους του π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα καί π. Νικόλαο Τσεπίση ἐπεσκέφθη τόν ἱστορικό Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἁγίου Προδρόμου Χαλκιδικῆς, καί ἐτέλεσε, προηγηθείσης τῆς Ἀκολουθίας τῆς Θ΄ Ὥρας, τήν Γ΄ Ἑσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία τῶν Τιμίων Δώρων, κατά τό πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου.

Τόν ὑπεδέχθησαν ὁ πολυτάλαντος Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Παν. Ἀρχιμ. π. Δωρόθεος Ζέρβας, ὁ καί Γενικός μας Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος, πλαισιούμενος ἀπό τούς Ἀντιδημάρχους κ. κ. Δημήτριο Ζαγγίλα καί Χρῆστο Κομπόγιαννο καί τόν Τοπικό Πρόεδρο κ. Στυλιανό Γεωργακούδη.

Μέσα στήν κατανυκτική ἀτμόσφαιρα ἑνός Ἱεροῦ Ναοῦ πού μοσχοβολοῦσε παραδοσιακή εὐπρέπεια καί στολισμένου μέ τά ἄνθη τῆς εὐσεβείας τοῦ χριστεπωνύμου του Πληρώματος, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία γιά τόν στηριγμό τοῦ εὐλογημένου Λαοῦ τοῦ Θεοῦ πού βάλλεται τόν τελευταῖο καιρό καί ἀπό τήν οἰκονομική κρίση καί τήν λοίμη τοῦ Κορωναϊοῦ καί δυστυχῶς τόν φοβερό ἀπόηχο τῶν τεκταινομένων στήν ὁμόδοξη καί φίλη Οὐκρανία.

Σέ μικρή προσλαλιά του ὁ Ἐπίσκοπός μας ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ὡραιοτάτου Ὕμνου τῆς Ἀκολουθίας “Νῦν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σύν ἡμῖν ἀοράτως λατρεύουσι…” καί τῆς μεγάλης θεολογικῆς ἀξίας τῆς Εὐχῆς πού σφραγίζει τά “ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ” τῆς Προηγιασμένης, μίλησε γιά τόν σκοπό αὐτῆς τῆς νυκτερινῆς Προσευχῆς τῆς Ἐκκλησίας. Δηλαδή τήν Παράκληση τῶν μετεχόντων σ’ Αὐτήν νά ἀξιωθοῦν νά μετάσχουν στήν Ἁγιοτριαδική Ζωή διά τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου μας καί νά ἐπιτύχουν τήν πολυπόθητη Ἕνωση μέ τόν Ἀμνό τῆς Ζωῆς πού διαμοιράζει τό Σῶμα Του καί προσφέρει τό Αἷμα Του χάριν τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου. Πρόκειται γιά τή μεταβολή τοῦ κόσμου σέ Οὐρανό καί τήν καλή ἀλλοίωση τῶν πιστῶν ἀπό ἀτομική ψυχοσωματική ὕπαρξη σέ Ναό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος! Τονίστηκε μάλιστα ὅτι σ’ αὐτόν τόν ἀγῶνα καί οἱ Ἀγγελικές Δυνάμεις συμμετέχουν καί οἱ ἄνθρωποι μέ κεκλιμένα τά γόνατα καί τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς ἀποζητοῦν Χριστόν καί Τοῦτον Ἐσταυρωμένον καί Ἀναστάντα. Αὐτή εἶναι ἡ ποιότητα τῆς Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας κάτω ἀπό χαμηλωμένα φῶτα, συντετριμμένες καρδιές καί ψυχές νήφουσες…

Διαρκούσης τῆς Ἀκολουθίας προσῆλθε συμπροσευχόμενος ὁ Παν. Ἀρχιμ. π. Δημήτριος Κουκουλεκίδης, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Μελισσοχωρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, λίαν ἀγαπητός στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἱερισσοῦ.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.