Εἰς τό Κοινωνικόν ὁ Σεβασμιώτατος ἐκήρυξε τόν Θεῖον Λόγον, ἐξαίρων τό ταπεινόν ‎φρόνημα τοῦ ὁσίου Μωϋσέως, διά τοῦ ὁποίου οὗτος ἀπετέλει παράδειγμα πρός μίμησιν διά ‎τούς λοιπούς πατέρας τῆς ἐρήμου.

Τήν Κυριακήν, 28ην Αὐγούστου / 10ην Σεπτεμβρίου 2023, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ὁσίου ‎Μωϋσέως τοῦ Αἰθίοπος ἐτελέσθη Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία εἰς τόν ὁμώνυμον ‎αὐτοῦ Ναόν εἰς τά Ραφίδια τῆς Σαμαρείας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου ‎Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου καί συλλειτουργούντων τοῦ ἡγουμένου Ραφιδίων π. ‎Λεοντίου, τοῦ ἡγουμένου τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακώβ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰουστίνου καί ‎τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἀθανασίου Γεραμάνη, Προσκυνητοῦ ἐκ τῆς Ἱερᾶς ‎Μητροπόλεως Θηβῶν.‎

Εἰς τό Κοινωνικόν ὁ Σεβασμιώτατος ἐκήρυξε τόν Θεῖον Λόγον, ἐξαίρων τό ταπεινόν ‎φρόνημα τοῦ ὁσίου Μωϋσέως, διά τοῦ ὁποίου οὗτος ἀπετέλει παράδειγμα πρός μίμησιν διά ‎τούς λοιπούς πατέρας τῆς ἐρήμου. Φέρων τό παράδειγμα τῆς ταπεινοφροσύνης τοῦ ‎Ὁσίου Μωϋσέως εἰς τήν σημερινήν κοινωνίαν, προέτρεψε τούς πιστούς νά φέρουν ‎πάντοτε κατά νοῦν τοῦτον καί τόν ταπεινόν αὐτοῦ Ἱερόν Ναόν, ‎ὁσάκις καταλαμβάνονται ὑπό λογισμων ὑπερηφανείας. ‎

Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Λεόντιος μετά ‎τῶν Ἐπιτρόπων τῆς ἐνορίας τῶν Ραφιδίων παρέθεσε ἑόρτιον τράπεζαν εἰς τούς ‎Πατέρας καί τό ἐκκλησίασμα.‎

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.