Στήν Ναύπακτο ὁ ἑορτασμός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῆς ἐπετείου τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 εἶχε ὡς κέντρο τόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου, στόν ὁποῖο ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο, προεξῆρχε στήν θεία Λειτουργία καί τέλεσε στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας τήν Δοξολογία γιά τήν ἐθνική ἐπέτειο.

Μαζί μέ τόν Σεβασμιώτατο λειτούργησαν οἱ Ἀρχιμανδρίτες π. Ἀντώνιος Βαζούρας καί π. Εἰρηναῖος Κουτσογιάννης, οἱ Ἐφημέριοι τοῦ Ναοῦ καί οἱ διάκονοι Παΐσιος Παρασκευᾶς καί Ἀντώνιος Ἀντωνιάδης.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στήν μεγάλη δόξα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου πού ἔγινε Μητέρα τοῦ Χριστοῦ.

Στήν ἀρχή ἀνέφερε τήν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου στό ἔργο του «περί οὐρανίου ἱεραρχίας», ὅτι στούς ἀγγέλους ὑπάρχει μιά ἱεράρχηση, ἀφοῦ τά Χερουβείμ, τά Σεραφείμ καί οἱ Θρόνοι εἶναι πλησιέστερα στόν Θεό καί δι’ αὐτῶν ἡ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ διαχέεται στίς ἄλλες τάξεις τῶν ἀγγέλων, καί ἀπό ἐκεῖ φθάνει στούς ἀνθρώπους καί σέ ὅλη τήν κτίση πάλι ἱεραρχικῶς.

Ὅμως, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος μέ τό νά γίνη μητέρα τοῦ Χριστοῦ ὑψώθηκε πάνω ἀπό τά Χερουβείμ καί τά Σεραφείμ, γι’ αὐτό ψάλλουμε: «Τήν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ καί ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ». Αὐτό σημαίνει ὅτι διά τῆς Θεοτόκου διαχέεται ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ στούς ἀγγέλους καί σέ ὅλη τήν κτίση.

Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης γράφει:

«Ἡ Κυρία Θεοτόκος ὡς μήτηρ Θεοῦ ἀμέσως μετά Θεόν οὖσα, καί ἀσυγκρίτως ὑπερβᾶσα ὄχι μόνον ἀνθρώπους, ἀλλά καί αὐτά τάς πρώτας καί ἀνωτάτας τάξεις τῶν ἀγγέλων Χερουβείμ καί Σεραφείμ, δι’ ἑαυτῆς διανέμει τόν πλοῦτον ὅλων τῶν ἐκ Θεοῦ χαρισμάτων καί θείων ἐλλάμψεων, εἰς ὅλους, ἀγγέλους ὁμοῦ καί ἀνθρώπους, καθώς ὅλη ἡ τοῦ Χριστοῦ φρονεῖ Ἐκκλησία»

Σέ αὐτό ὀφείλεται ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς καί τῆς πρεσβείας τῆς Παναγίας. Εἶναι κοντά στόν Ἥλιο τῆς Δικαιοσύνης καί δι’ αὐτῆς ἔρχονται οἱ ἀκτίνες Του σέ μᾶς.

Αὐτό σημαίνει ὅτι πρέπει νά εἴμαστε κατάλληλοι, ὥστε ἡ φωτιστική ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ νά φθάνη σέ μᾶς καί νά μᾶς καθαρίζη, φωτίζη καί τελειοποιῆ.

Παρόντες στήν Δοξολογία ἦταν οἱ ἀρχές τοῦ τόπου, ὁ Δήμαρχος κ. Βασίλειος Γκίζας, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Ἀθανάσιος Μαυρομάτης, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ. Γεώργιος Σιμάκης, Ἀντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, οἱ Προϊστάμενοι τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, Ἀστυνομίας, Τροχαίας, Λιμενικοῦ καί Πυροσβεστικῆς, οἱ σημαιοφόροι καί οἱ παραστάτες τῶν Σχολείων, ἐκπαιδευτικοί, ἐκπρόσωποι συλλόγων καί λαός.

Μετά τήν δοξολογία ὁ Σεβασμιώτατος μέ τίς Ἀρχές πῆγαν πεζοί στήν Πλατεία Φαρμάκη, ὅπου στό Ἡρῶον τῆς Ναυπάκτου, τέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση. Μετά τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση ἔγινε κατάθεση στεφάνων ἀπό τίς Ἀρχές, τά Σχολεῖα καί Συλλόγους τῆς πόλεως, ἐκφωνήθηκε ὁ πανηγυρικός τῆς ἡμέρας ἀπό τόν Διευθυντή τοῦ 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου κ. Ἀντώνιο Μπέκο καί ἀκολούθησε παρέλαση τῶν Σχολείων καί διαφόρων Συλλόγων.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.