Τό Σάββατον, 18ην /31ην Δεκεμβρίου 2022, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Μοδέστου Παριάρχου Ἱεροσολύμων εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, τήν κειμένην ἐπί τοῦ λόφου Ἀμποῦ Τόρ, εἰς τήν νέαν Ἱερουσαλήμ, πλησίον τῆς Ὁδοῦ Χεβρῶνος, ὁδηγούσης πρός Βηθλεέμ.

Κατά τήν ἑορτήν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων ἀναμιμνῄσκεται, ὅτι ὁ Ἅγιος Μόδεστος ἀσκηθείς πρότερον ὡς μοναχός καί Ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀββᾶ Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου, διατελέσας ἔπειτα Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ, ἀνεκαίνισε πολλούς Ναούς καί Ἱεράς Μονάς καί ἀνέπτυξε ἀξιόλογον ποιμαντικόν καί φιλανθρωπικόν ἔργον εἰς τήν Ἐκκλησίαν Ἱεροσολύμων, παραμυθῶν τό ποίμνιον αὐτοῦ μετά τήν Περσικήν εἰσβολήν τοῦ 614.

Τῆς ἑορτῆς τήν πρωΐαν προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος, συλλειτουργούντων τοῦ Γέροντος Καμαράση Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μακαρίου, τοῦ Ἀραβοφώνου Ἱερέως π. Νεκταρίου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Συμεών, ψάλλοντος τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου καί μετέχοντος ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας ἐπεσκέφθη τόν Ἱερόν Ναόν διά προσκύνησιν ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Συνοδείας.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ ἀνακαινίζων τήν Μονήν ὁσιώτατος μοναχός Ἀντίοχος παρέθεσε κέρασμα εἰς τό προαύλιον.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.