Τήν Τρίτην, 12ην/25ην Δεκεμβρίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ.

Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων μετέσχε ὡς Ἐπίσκοπος Τριμυθοῦντος εἰς τήν Α´ Οἰκουμενικήν Σύνοδον, τόν 4ον αἰῶνα μ.Χ. καί ὑπερήσπισε τό Ὁμοούσιον τοῦ Υἱοῦ πρός τόν Πατέρα, ὤν ἁπλοῦς, πρᾶος καί πλήρης ἀρετῶν, δι’ ὧν καί ἐχαριτώθη ὑπό τοῦ Θεοῦ διά τοῦ χαρίσματος τῶν θαυμάτων, ὡς τῆς ἀναστάσεως τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εἰρήνης, τῆς μετατροπῆς τοῦ ὄφεως εἰς χρυσοῦν καί τοῦ χρυσοῦ πάλιν εἰς ὄφιν, πολλῶν θεραπειῶν καί διασώσεων πιστῶν ἐκ κινδύνων, θαυματουργῶν καί μετά θάνατον. Τό ἱερόν αὐτοῦ λείψανον φυλάσσεται ὡς γνωστόν εἰς τήν νῆσον Κέρκυραν.

Εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μονήν τοῦ Πατριαρχείου ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί Θεία Λειτουργία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μακαρίου ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νικοδήμου καί τοῦ Ἀραβοφώνου Πρεσβυτέρου π. Χαραλάμπους Φάραχ Μπαντούρ, ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἰακώβου καί τῶν διακόνων π. Δημητρίου καί π. Χάδερ, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου καί τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς καί μετέχοντος εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν, καί εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Διαρκούσης τῆς Θείας Λειτουργίας προσῆλθεν ἡ Πατριαρχική Συνοδεία μετά τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλου καί προσεκύνησαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν.

Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ὁ καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Σέργιος ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα, φιλοφρόνως εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.