Τήν Παρασκευήν, 23ην Ἀπριλίου/6ην Μαΐου 2022, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ μαρτυρίου τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται ὅτι ὁ ἅγιος Γεώργιος κατήγετο πρός πατρός ἐκ Καππαδοκίας πρός μητρός δέ ἐκ Παλαιστίνης, πόλεως Λύδδης, στρατιωτικός ὤν τό ἐπάγγελμα, ἀντήλλαξε τό ἐπάγγελμα τοῦτο δι’ οὐρανίου ἐπαγγέλματος τοῦ μαρτυρίου, ὁμολογήσας τόν Χριστόν καί μαρτυρήσας εἰς Ρώμην ἐπί Διοκλητιανοῦ τό ἔτος 305 μ.Χ.

Τό Πατριαρχεῖον ἑώρτασε τήν μνήμην τοῦ μεγαλομάρτυρος τούτου καί οἰκουμενικῶς ἀποδεκτοῦ μάρτυρος εἰς τάς κάτωθι Μονάς καί Ἐκκλησίας:

Α΄. Εἰς τήν ἐν Μπετζαλλᾷ Ἱεράν Μονήν αὐτοῦ πλησίον τῆς Βηθλεέμ δι’ Ἑσπερινοῦ καί θείας Λειτουργίας ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου.

Β΄ Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν αὐτοῦ εἰς Ἱερουσαλήμ τοῦ ἀγίου Γεωργίου τοῦ Νοσοκομείου ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀθανασίου τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς ἡγουμένης μοναχῆς Πανσέμνης.

Γ΄ Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν αὐτοῦ τῆς Ἐβραϊκῆς συνοικίας δι’ Ἑσπερινοῦ καί θείας Λειτουργίας ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου.

Δ΄. Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου τῆς κώμης Ζαπάμπδε τῆς Βορείου Σαμαρείας προεξῆρξε τῆς θείας Λειτουργίας καί τῆς ὅλης πανηγύρεως ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης, συλλειτουργοῦντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Κλαυδίου καί τοῦ Πρεσβυτέρου τῆς Κοινότητος π. Ἤσσα.

Εἰς ὅλας τάς ὡς ἄνω πανηγύρεις μετέσχον προσευχητικῶς ἐν εὐλαβείᾳ μοναχοί, μοναχαί, καί πιστοί Ἑλληνόφωνοι, Ἀραβόφωνοι, Ρωσόφωνοι, Ρουμανόφωνοι καί ἄλλοι .

Εἴθε αἱ πρεσβεῖαι αὐτοῦ νά προστατεύουν τούς τιμήσαντας αὐτόν καί πάντας τούς ἐκ τοῦ πολέμου δοκιμαζομένους.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.