Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ MIKΡΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Πέμπτην, 24ην Νοεμβρίου/ 7ην Δεκεμβρίου 2023, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Γερασίμου τοῦ Ἁγιορείτου καί Μικραγιαννανίτου καί ὑμνογράφου τῆς Ἐκκλησίας.

Κατά τήν ἡμέραν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ὅλη, ἰδίᾳ ἡ Ἀθωνική Πολιτεία, ἔτι δέ καί ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων ἀναμιμνῄσκεται ὅτι ὁ ὅσιος Γεράσιμος ἐγεννήθη τό 1903 εἰς τήν Βόρειον Ἤπειρον, προσῆλθεν εἰς τό Ἅγιον Ὄρος τό ἔτος 1922 καί εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Μικρᾶς Ἁγίας Ἄννης καί ἐκάρη μοναχός τό ἔτος 1924. Ἦτο αὐτοδίδακτος, κάλλιον θεοδίδακτος ὑμνογράφος, συγγράψας πλειάδα ἀκολουθιῶν, ὑμνῶν τήν Ἁγίαν Τριάδα, τόν Ἰησοῦν Χριστόν, τήν Θεοτόκον καί τούς Ἁγίους, ἁμιλλώμενος εἰς τό χάρισμα τούς μεγάλους ὑμνογράφους τῆς Ἐκκλησίας, ἀναγνωρισθείς ὡς ὑμνογράφος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας τό ἔτος 1959, ζῶν ἐν ἄκρᾳ ἀρετῇ καί ἁγιότητι καί ὡς εἶπεν ὁ Ἅγιος Παΐσιος: «ἐνσαρκώνων ὅλον τό ἅγιον Ὄρος ἐν ἑαυτῷ», προσκυνητής τῶν Ἁγίων Τόπων καί συγκαταλεγείς εἰς τάς ἁγιολογικάς δέλτους τῆς Ἐκκλησίας διά Συνοδικῆς Ἀποφάσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τό ἔτος 2023, ἵνα ἑορτάζηται τήν 24ην Νοεμβρίου /7ην Δεκεμβρίου ἑκάστου ἔτους. Πλεῖστα στοιχεῖα περί τῆς βιοτῆς αὐτοῦ καί τοῦ ἔργου αὐτοῦ δύναται νά εὕρῃ τις εἰς τά πονήματα τοῦ Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος «Διδακτός τοῦ Θεοῦ – Ἡ Ἁγιοκατάταξις τοῦ Ὁσίου Γερασίμου τοῦ Ὑμνογράφου τοῦ Μικραγιαννανίτου» καί «Ὁ Ὅσιος Γεράσιμος ὁ Ὑμνογράφος».

Εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἡ μνήμη αὐτοῦ ἑωρτάσθη εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μονήν τῶν Ἀρχαγγέλων δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν καί διά προσκυνήσεως τμήματος τοῦ ἁγίου αὐτοῦ λειψάνου, προεξάρχοντος τοῦ Ἁγιορείτου ἀνακαινιστοῦ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, Ἁγιοταφίτου δέ ὡσαύτως ἀπό τό ἔτος 1987.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.