Τήν Κυριακήν,17ην /30ήν Ἰανουαρίου 2022, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου.

Κατά τήν ἑορτήν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται, ὅτι ὁ Μέγας Ἀντώνιος (251 – 356), ἀνεδείχθη εἰς τήν Αἴγυπτον μέγας στῦλος καί ἀρχηγός τῆς μοναχικῆς ζωῆς, ζήσας ἐν ἄκρᾳ ἡσυχίᾳ καί πάσῃ ἀσκήσει, «μιμoύμενος τόν ζηλωτήν Ἠλίαν τοῖς τρόποις καί ἑπόμενος τῷ Βαπτιστῇ τοῖς τρίβοις», βοηθήσας τά μέγιστα τούς Χριστιανούς κατά τόν διωγμόν αὐτῶν ὑπό τῶν Ἀρειανῶν κατά τούς χρόνους τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί μετ’ αὐτήν. Τόν βίον τούτου συνέγραψε λεπτομερῶς ὁ Ἀθανάσιος ὁ Μέγας, ὅστις συνεδέετο μετ’ αὐτοῦ ἐν στενῇ πνευματικῇ κοινωνίᾳ.

Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτοῦ, τό εὑρισκόμενον εἰς τήν νοτιοανατολικήν πτέρυγα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, πλησίον τοῦ Πατριαρχείου, ἐν θείᾳ Λειτουργίᾳ, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος συλλειτουργούντων τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Κλαυδίου, τοῦ π. Δαβίδ τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου, ψάλλοντος τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ καλῶς ἐπιμελούμενος τῶν τῆς Μονῆς καί συνεχίζων τήν ἀνακαίνισιν τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου ΝικολάουἘπιστάτης Ἀρχιδιάκονος π. Μᾶρκος προσέφερε κέρασμα εἰς τό ἐκκλησίασμα εἰς τό ἀνακαινισθέν Ἡγουμενεῖον.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.