Τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἐλλογίμων ἐκπροσώπων τοῦ Ὁμογε-νοῦς ἐκπαιδευτικοῦ κόσμου καί τῶν μαθητῶν, ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας τοῦ Γένους, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τόν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθέντα Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Τετάρτην, 29ην Ἰανουαρίου, τήν δ’ ἑπομένην, Πέμπτην, 30ήν ἰδίου, ἐν αὐτῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρί-ας κ. Μαξίμου.
Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Τιμόθεος Ραϊλάκης – Βρανᾶς, Ἱε-ρατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο-τόκου Βαφεοχωρίου, ἀναφερθείς ἰδιαιτέρως εἰς τήν πνευμα-τικήν καί κοινωνικήν προσφοράν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδρια-νός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλη-σίας, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Ἄρχων Μ. Ρήτωρ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Πρέσβυς ἐ.τ., ἐκπροσω-πήσας τήν ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητα Ὀφφικιαλίων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Προστάτης τῶν Γραμμά-των κ. Νικόλαος Οὐζούνογλου, Καθηγητής, Πρόεδρος τῆς ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ., ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρό-ξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐλλογ. κ. Σταῦρος Γι-ωλτζόγλου, Συντονιστής Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἡ Ἐφορεία μετά τοῦ Λυκειάρχου, Καθηγητῶν καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν λοιπῶν Ὁμογενει-ακῶν Σχολείων, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τό καθιερωμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν μακαρίων καί ἀειμνήστων Ἱδρυτῶν, Εὐεργετῶν, Ἐφόρων, Σχολαρχῶν, Καθηγητῶν, Διδασκάλων, Ἐπιμελητῶν καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, καί ηὐλόγησε τά ὑπό μαθητῶν αὐτῆς προσαχθέντα κόλλυβα.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Ἐντι-μολ. κ. Ἀθανάσιος Ἀγγελίδης, Ἄρχων Πριμηκήριος καί Πρό-εδρος τῆς Ἐφορείας τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, καί ἐπικαίρως ὁ Παναγιώτατος.

* * *

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 30ῆς Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak, μετέβη εἰς τήν Πατριαρχικήν Μ. τοῦ Γένους Σχολήν καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Σχολῆς, τῆς ἐφημερίδος «ΗΧΩ» καί τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Λειμών» παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Ρομβοπούλου, ὑπό τόν τίτλον «Διγλωσσία στήν Ἑλληνορθό-δοξη Μειονότητα τῆς Κωνσταντινούπολης», συγχαρείς πατρι-κῶς τήν συγγραφέα, τούς διοργανωτάς καί τούς ὁμιλητάς.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.