Τό Σάββατον, 30ήν/ 12ην Φεβρουαρίου 2022, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν, ἤτοι Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ἐπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τούς ἁγίους τούτους εἰς μίαν κοινήν ἑορτήν ἀπό τοῦ 12ου αἰῶνος πρός ἐπίλυσιν διαφωνίας τῶν πιστῶν, ἄλλων δεχομένων ὡς μεγαλύτερον Βασίλειον τόν Μέγαν, αὐτοαποκαλουμένων Βασιλειτῶν, ἄλλων τόν ἅγιον Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον αὐτοαποκαλουμένων Ἰωαννιτῶν καί ἄλλων τόν Ἅγιον Γρηγόριον τόν Θεολόγον αὐτοαποκαλουμένων Γρηγοριτῶν.

Τούς ἁγίους τούτους ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει οὐχί μόνον ὡς πρότυπα ἀρετῆς καί ἁγιότητος ἀλλά καί ὡς προστάτας τῶν γραμμάτων καί τῆς παιδείας καί τῶν στοιχείων τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας, τῶν μήν ἐναντιουμένων εἰς τήν χριστιανικήν διδασκαλίαν.

Τούς τρεῖς Ἱεράρχας τούτους ἡ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων ἐτίμησεν εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐν Σιών Πατριαρχικῆς Σχολῆς δι᾽ Ἑσπερινοῦ ἀφ᾽ ἑσπέρας καί διά θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ὁ Πρόεδρος τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας καί Γέρων Σκευοφύλαξ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Σχολάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Δοσιθέου, Διευθυντοῦ τοῦ οἰκοτροφείου καί ψαλλόντων τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Συμεών, Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου μετά τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα. Τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησεν ὁ Σχολάρχης Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ Σχολάρχης Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος ἐδεξιώθη καθηγητάς, μαθητάς καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τῆς Σχολῆς.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.