Μὲ λαμπρότητα καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ προσκυνητῶν ἀπὸ τήν Πάτρα καὶ τὴν γύρω περιοχὴ ἑορτάσθη ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὴν πανηγυρίζουσα Ἱερὰ Μονὴ Ὀμπλοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.

Τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς, 20.11.2021 ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος στό κήρυγμά του ἐτόνισε ἰδιαιτέρως ὃτι ἡ Ἱερά Μονή Ὀμπλοῦ διεδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί διά τοῦτο ἡ ἐφετινή πανήγυρις ἒχει ξεχωριστή σημασία, ἀφοῦ συμπληρώνονται 200 ἒτη ἀπό τήν ἐθνική παλιγγενεσία.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στήν ὑπόθεση τῆς Ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καί ἀνέλυσε τό κοντάκιον, ὃπου ἡ Θεοτόκος ὀνομάζεται Ναός καθαρώτατος τοῦ Σωτῆρος καί παστάς πολύτιμος καί θησαύρισμα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ.

Ἐτόνισε δέ ὃτι ὁ κάθε ἂνθρωπος μπορεῖ νά γίνῃ ναός τοῦ Θεοῦ, ὡς σημειώνει ὁ Ἃγιος Ἀπόστολος Παῦλος: «Ὑμεῖς ἐστε ναός Θεοῦ ζῶντος καθώς εἶπεν ὁ Θεός ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καί ἐμπεριπατήσω καί ἔσομαι αὐτῶν Θεός καί αὐτοί ἔσονταί μοι λαός».» (Β’ Κορ. 6.16).

Ἀνήμερα ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, ὃπου εὑρίσκεται γιά προσκύνημα ὑπό τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ ἓως τῆς 28ης Νοεμβρίου, ἡ ἱστορική καί περίπυστος εἰκών τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγητρίας, ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἁγίων Πάντων Τριταίας.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στή θεολογία τῆς ἑορτῆς, μέ ὁδηγό τόν Ἃγιο Γερμανό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως καί κατέληξε μέ τήν ἱκεσία τοῦ ὡς εἲρηται Ἁγίου πρός τήν Θεομήτορα.

«…Ἀλλ’ ὦ μοι, Δέσποινα, μόνη τό ἐμόν ἐκ Θεοῦ ψυχαγώγημα, τοῦ ἐν ἐμοί καύσωνος ἡ θεία δρόσος τῆς ξηρανθείσης μου καρδίας ἡ θεόρρυτος ρανής, τῆς ζοφερᾶς μου ψυχῆς, ἡ τηλαυγέστατη λαμπάς, τῆς ἐμῆς πορείας ἡ ποδηγία, τῆς ἀσθενείας μου ἡ δύναμις τῆς γυμνώσεως ἡ ἀμφίασις, τῆς πτωχείας ὁ πλοῦτος, τό τῶν ἀνιάτων τραυμάτων τό ἲαμα, ἡ τῶν δακρύων ἀναίρεσις, τῶν στεναγμῶν ἡ κατάπαυσις, τῶν συμφορῶν ἡ μεταποίησις, τῶν ὀδυνῶν ὁ κουφισμός, τῶν δεσμῶν ἡ λύσις, τῆς σωτηρίας μου ἡ ἐλπίς. Εἰσάκουσόν μου τῶν προσευχῶν, οἰκτειρόν μου τούς στεναγμούς καί πρόσδεξαί μου τούς ὀδυρμούς…»

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος ἐχοροστάτησε στόν Ὂρθρο καί προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στήν Ἱερά Μονή Ὀμπλοῦ καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, περί τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων καί τῆς σωστῆς κατηχήσεως καί τῆς ἐν Χριστῷ διαπαιδαγωγήσεως τῶν παιδιῶν, τῆς βιώσεως τῶν θείων ἀληθειῶν καί τῆς κοινωνίας μέ τόν ἀληθινό Θεό μέσα ἀπό τήν Μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἑορτῆς στό Μοναστήρι τοῦ Ὀμπλοῦ ἐτελέσθη ὁ Μεθέορτος Ἑσπερινός καί τό κτητορικό μνημόσυνο.

Στήν πόλη τῶν Πατρῶν ἑόρτασε πανηγυρικά τό Παρεκκλήσιο τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Πατρῶν. Πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν προσῆλθε καί προσκύνησε τῆς εἰκόνα τῆς Παναγίας. Στόν μεθέορτο Ἑσπερινό ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.