ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τήν Πέμπτην, 21ην Νοεμβρίου/4ην Δεκεμβρίου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. Κατά τήν Θεομητορικήν ταύτην ἑορτήν ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾷ τήν Θεοτόκον, ἀναμιμνῃσκομένη, ὅτι οὖσα τριετής αὕτη παρεδόθη ὑπό τῶν γονέων αὐτῆς, τηρούντων τήν ὑπόσχεσιν αὐτῶν πρός τόν Θεόν, εἰς τούς ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος καί ἐκεῖ διεφυλάχθη εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων τρεφομένη ὑπό τοῦ ἀγγέλου καί προετοιμαζομένη, διά νά δεχθῇ τό μέγα μυστήριον τῆς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη τό πρῶτον εἰς τό Πατριαρχεῖον εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης διά Πατριαρχικῆς χοροστασίας, συμμετεχόντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

Ἑωρτάσθη ὡσαύτως εἰς τήν ἀρχαίαν ἱστορικήν Μονήν τῆς Μεγάλης Παναγίας, συνορεύουσαν τῷ Μοναστηρίῳ τῶν Ἁγιοταφιτῶν καί ἀριθμοῦσαν σήμερον περί τάς εἴκοσι μοναχάς.

Ἡ ἑορτή ἑωρτάσθη μεθ’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ ἐφημερίου τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου Μακαρίου καί τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Ἰγνατίου καί Ἰσιδώρου, Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων καί τοῦ Ἱεροδιακόνου Συμεών, ψάλλοντος τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου μετά τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς καί συμπροσευχομένων τῶν μοναζουσῶν τῆς Μονῆς καί μοναζουσῶν ἐξ ἄλλων Μονῶν, μετεχόντων ὡσαύτως καί πιστῶν τῆς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας προσῆλθεν ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν διά προσκύνησιν.

Τόν Μακαριώτατον, τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν ὡσαύτως καί τό ἐκκλησίασμα ἐφιλοξένησε μέ κέρασμα εἰς τό Ἡγουμενεῖον ἡ καλῶς ἐπιμελουμένη τῆς συντηρήσεως τῶν εἰκόνων τῆς Μονῆς Ὁσιωτάτη μοναχή Μελάνη.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματεία

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.