Τήν Κυριακήν τῶν Προπατόρων, 17ην/30ήν Δεκεμβρίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Προπατόρων εἰς τόν ἐπ’ ὀνόματι αὐτῶν ἱερόν Ναόν, τόν ἀποτελοῦντα τόν πολιοῦχον Ναόν τῆς πόλεως τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων-Μπεϊτσαχούρ, προσκειμένης τῇ Βηθλεέμ.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία τιμᾷ τήν μνήμην τῶν πρό τοῦ νόμου καί ἐν τῷ νόμῳ Προπατόρων τοῦ Χριστοῦ, ἐξ ὧν Οὗτος προῆλθε σαρκωθείς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί τεχθείς κατά σάρκα ἐξ αὐτῆς.

Εἰς τόν περικαλλῆ ναόν τοῦτον, τόν κεκοσμημένον διά λιθογλύπτου εἰκόνοστασίου καί διά βυζαντινῆς ἁγιογραφίας ἐτελέσθη θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης Φιλούμενος, τῇ συλλειτουργίᾳ τῶν Πρεσβυτέρων τῆς ἐνορίας ταύτης, π. Σάββα, π. Ἤσσα, π. Ἰωάννου καί π. Γεωργίου, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τῆς ἐνορίας ἀραβιστί καί συμμετέχοντος πανδήμου ἐκκλησιάσματος ἐκ τῶν κατοίκων τῆς πόλεως.

Πρός τό ἐκκλησίασμα τοῦτο ἀνεγνώσθη κήρυγμα τοῦ Μακαιρωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου διά στόματος τοῦ Πρεσβυτέρου π. Ἤσσα ὡς ἕπεται:

«Τό πλήρωμα τοῦ Νόμου καί τῶν Προφητῶν Αὐτός ὑπάρχων, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ πληρώσας πᾶσαν τήν Πατρικήν Οἰκονομίαν, πλήρωσον χαρᾶς καί εὐφροσύνης τάς καρδίας ἡμῶν πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν». (Λειτουργία Ἱεροῦ Χρυσοστόμου)

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.