Τήν Κυριακήν, 14ην/27ην Μαΐου 2017, Κυριακήν τῆς Πεντηκοστῆς, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου τό γεγονός τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπί τούς ἁγίους μαθητάς καί ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ τήν πεντηκοστήν ἀπό τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ ἡμέραν καί δεκάτην ἀπό τῆς Ἀναλήψεως Αὐτοῦ.

Οἱ μαθηταί τοῦ Χριστοῦ τότε συνηγμένοι εἰς τό ὑπερῷον ἐνεπλήσθησαν φωτός καί δυνάμεως, διά τῆς ἐπιφοιτήσεως τῶν πυρίνων γλωσσῶν εἰς τάς κεφαλάς αὐτῶν ἐν πνοῇ βιαίᾳ καί ἐλάλησαν εἰς τά συναθροισθέντα πλήθη εἰς διαφόρους γλώσσας περί τῆς Σταυρώσεως καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ὅτε καί ἐβαπτίσθησαν ψυχαί περί τάς τρεῖς χιλιάδας καί ἱδρύθη ἡ πρώτη Ἐκκλησία.

Τό γεγονός τοῦτο ἑωρτάσθη διά θείας Λειτουργίας εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον τοῦ Κυρίου Τάφον, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συλλειτουργούντων τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Θρόνου Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Λύδδης κ. Δημητρίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὑπό τόν κ. Κωνσταντῖνον Σπυρόπουλον, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί μετέχοντος πλήθους πιστῶν.

Οἱ πιστοί οὗτοι, κοινωνήσαντες τῶν ἀχράντων Μυστηρίων, παρέμειναν καί μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς θείας Λειτουργίας καί παρηκολούθησαν τήν ἐπισυναφθεῖσαν εὐθύς ἀμέσως ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ καί ἔκλιναν γόνυ εἰς τάς εὐχάς τῆς Γονυκλισίας, ἀναγνωσθείσας ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν συλλειτουργούντων Αὐτῷ Ἀρχιερέων. Ὁμοίως δέ ὁ Ἑσπερινός τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τῆς ἐν τῷ Κεντρικῷ Μοναστηρίῳ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, ἔλαβε χώραν χαμηλῇ τῇ φωνῇ εἰς τό Ἱερόν Βῆμα τοῦ Καθολικοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστασεως.

Ὁ Ἑσπερινός τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τήν Ἁγίαν Σιών.

Τό ἑσπέρας, 6.00 μ.μ. τῆς Κυριακῆς, ἔλαβε χώραν ὁ Ἑσπερινός τῆς Πεντηκοστῆς μετά τῶν εὐχῶν τῆς Γονυκλισίας εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦ Κοιμητηρίου τῆς Ἁγίας Σιών, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ καί συλλειτουργούντων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, τοῦ ἐφημερίου τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ὁσιωτάτου Πρεσβυτέρου π. Φάραχ Μπαντούρ καί μετεχόντων ἐντοπίων καί προσκυνητῶν.

Η Εορτή της Πεντηκοστής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Η Εορτή της Πεντηκοστής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Η Εορτή της Πεντηκοστής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Η Εορτή της Πεντηκοστής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Η Εορτή της Πεντηκοστής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Η Εορτή της Πεντηκοστής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Η Εορτή της Πεντηκοστής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Η Εορτή της Πεντηκοστής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.