ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ: Η Κυριακή, 30η Μαΐου/ 12η Ιουνίου 2022, εορτάστηκε ως Κυριακή της Πεντηκοστής εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων.

Κατά την εορτήν αυτήν η Εκκλησία όλη, ιδία η των Ιεροσολύμων, εν χαρά, αγαλλιάσει και δοξολογία αναμιμνήσκεται ότι πεντήκοντα ημέρας μετά την Ανάστασιν του Κυρίου, δέκα δε από της Αναλήψεως, ο εις τους ουρανούς ανελθών και καθίσας εκ δεξιών του Πατρός και θεώσας το προσληφθέν εν τη Ενανθρωπήσει πρόσλημμα ημών, εξεπλήρωσε την υπόσχεσιν, την οποίαν έδωκεν εις τους μαθητάς, και έπεμψε παρά του Πατρός το Άγιον Πνεύμα, Παράκλητον άλλον, εν είδει πυρίνων γλωσσών, αι οποίαι εκάθισαν εις την κεφαλήν ενός εκάστου και έδωκεν εις αυτούς το χάρισμα να λαλήσουν «εν ετέραις γλώσσαις» τα μεγαλεία του Θεού, προς τα συναχθέντα «εκ της βιαίας πνοής πλήθη», τα οποία και επίστευσαν και εβαπτίσθησαν «ψυχαί ωσεί τρισχίλιαι» και απετέλεσαν την πρώτην Εκκλησίαν, συμφώνως προς την διήγησιν του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, (Πραξ. κεφ. 2).

Το θαυμαστόν γεγονός αυτό εωρτάσθη την πρωΐαν της Κυριακής διά θείας Λειτουργίας εις τον Πανάγιον Τάφον, Προεξάρχοντος του και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων του Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου και των Αρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Ανθηδώνος κ. Νεκταρίου, Πέλλης κ. Φιλουμένου, Αγιοταφιτών Ιερομονάχων ως του Γέροντος Καμαράση Αρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου, του Αρχιμανδρίτου π. Κλαυδίου, Αραβοφώνων Πρεσβυτέρων, Ιερέων εκπροσώπων των ποιμνίων Ρωσσίας, Ρουμανίας και Γεωργίας εν ευλαβεί συμμετοχή πολλών πιστών και του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Ευαγγέλου Βλιώρα.

Εις το Μυστήριον της θείας Λειτουργίας προσετέθη ο Εσπερινός της εορτής της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος διά της αναγνώσεως των ευχών της Πεντηκοστής εν γονυκλισία.

Την θείαν Λειτουργίαν ηκολούθησεν η άνοδος της Πατριαρχικής Συνοδείας εις το Πατριαρχείον.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.