Τήν Κυριακήν, 25ην Μαΐου/ 7ην Ἰουνίου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχίου ἡ ἑορτή τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὡς αὕτη παραδίδεται εἰς ἡμᾶς ὑπό τοῦ βιβλίου τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων (Κεφ. Β’) καί ἐξηγεῖται ὑπό τοῦ βιβλίου τοῦ Πεντηκοσταρίου ἐν τῇ Κυριακῇ τῆς Πεντηκοστῆς.

Συμφώνως πρός τάς πηγάς ταύτας, τήν Πεντηκοστήν ἡμέραν ἀπό τῆς Ἀναστάσεως καί τήν δεκάτην ἀπό τῆς εἰς οὐρανούς Ἀναλήψεως Αὐτοῦ, ὁ Κύριος ἀπέστειλε παρά τοῦ Πατρός εἰς τούς μαθητάς Αὐτοῦ, συνηγμένους ὄντας εἰς τό ἐν Σιών Ὑπερῷον, τό Πνεῦμα τό Ἅγιον “ἐν πνοῇ βιαίᾳ καί ἐν πυρίναις γλώσσαις”. Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ὡς φλόξ πυρός ἐπεφοίτησεν ἐπί τήν κεφαλήν ἑνός ἑκάστου τῶν Ἀποστόλων καί ἐφώτισε τήν διάνοιαν αὐτῶν καί ἐνεψύχωσε τό φρόνημα αὐτῶν «καί ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέρας γλώσσας, τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ».

Τά ἐκ τῆς βιαίας πνοῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐνωτισθέντα καί συνετάξαντα πλήθη ἐπίστευσαν εἰς τούς λόγους τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου κηρύξαντος καί τῶν ἄλλων Ἀποστόλων «καί βαπτισθέντες προσετέθησαν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαί ὡσεί τρισχίλιαι τῇ Ἐκκλησίᾳ».

Τό θεῖον γεγονός τοῦτο, τό ὁποῖον ἐπεσφράγισε τήν οἰκονομίαν τοῦ Θεοῦ διά τήν σωτηρίαν ἡμῶν, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου διά θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Πέλλης κ. Φιλουμένου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὧν πρῶτος ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος, Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων καί Ἱερομονάχων τῶν ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν Ρωσσίας καί Ρουμανίας, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὑπό τόν Ἱεροδιάκονον Συμεών, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου καί μετεχόντων πιστῶν.

Εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν προστέθη ὁ Ἑσπερινός τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μετά τῶν εὐχῶν τῆς Γονυκλισίας. Ἠκολούθησεν ἡ ἄνοδος εἰς τό Πατριαρχεῖον, τό ἑόρτιον κέρασμα καί ὁ ἀσπασμός τῆς χειρός τοῦ Μακαριωτάτου.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.