Τό Σάββατον τῆς Α΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 27ην Φεβρουαρίου /12ην Μαρτίου 2022, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ θαύματος τῶν κολλύβων τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται ὅτι ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Τήρων ἐνεφανίσθη ἐν ὀνείρῳ εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως Εὐδόξιον καί ὑπέδειξεν εἰς τόν λαόν πῶς νά φάγουν οἱ πιστοί κατά τήν ἑορτήν τῶν Νηστειῶν κόλλυβα, ἤτοι σῖτον ἑβρασμένον, ὡς ἐποίουν εἰς τήν πατρίδα αὐτοῦ Εὐχάϊτα, προκειμένου νά μήν μολυνθοῦν ἀπό τά εἰδωλόθυτα, τά ὁποῖα εἶχε προμηθεύσει εἰς τήν ἀγοράν ὁ Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης ὡς πνέων μένεα κατά τῶν Χριστιανῶν.

Διά τήν μνήμην τῶν γεγονότων τούτων ἐτελέσθη εἰς τήν Μονήν τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, τήν κειμένην μεταξύ Πατριαρχείου καί Νέας Πύλης, Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί διακόνων καί μετεχόντων πιστῶν τῶν Ἱεροσολύμων.

Πρός τούς πιστούς τούτους ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Σεβασμιώτατος διά τό μαρτύριον τοῦ ἁγίου Θεοδώρου.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν διά προσκύνησιν ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Τήν Πατριαρχικήν καί Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα ἐδέχθη μέ νηστήσιμον κέρασμα ὁ καλῶς ἐπιμελούμενος τῶν τῆς Μονῆς Ἡγούμενος καί Τυπικάρης Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀλέξιος.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.