Τήν Τρίτην, 26ην Ἰουλίου / 8ην Αὐγούστου 2023, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς εἰς τό παρεκκλήσιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ἐν ᾧ φυλάσσεται ἡ εἰκών αὐτῆς, ἡ ὁποία ὁμολογήσασα τόν Χριστόν ἐμαρτύρησεν εἰς Ρώμην, ἐπί αὐτοκράτορος Ἀντωνίου τό ἔτος 140 μ.Χ.

Πρός τιμήν τῆς Ἁγίας ἐτελέσθη θ. Λειτουργία τήν πρωΐαν ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὑπό τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδριτου π. Βαρθολομαίου, συλλειτουργούντων τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί τοῦ Ἱεροδιακονου π. Δοσιθεου τῇ συμμετοχῆ πιστῶν ἐξ Ἱεροσολύμων καί εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Μετά τό πέρας τῆς θ. Λειτουργίας ἠκολούθησε κέρασμα ἀναψυχῆς ὑπό τοῦ Ἡγουμένου Γέροντος Καμαράση Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου εἰς το ἡγουμενεῖον καί εἰς τό προαύλιον τοῦ Ναοῦ.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.