Τήν Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023, ἡ Ἐνορία τοῦ Ἀντιρρίου ἑόρτασε τόν προστάτη της ἅγιο Νικόλαο, Ἐπίσκοπο Μύρων τῆς Λυκίας, τόν Θαυματουργό.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, Τρίτη 5 Δεκεμβρίου, προεξῆρχε τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, πλαισιούμενος ἀπό κληρικούς τῆς Μητροπόλεως.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἔλαβε ἀφορμή ἀπό τό Δοξαστικό τῶν Ἀποστίχων πού ἀρχίζει: «Ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, καί πιστέ θεράπων» καί μίλησε γιά τόν ἅγιο Νικόλαο ὡς ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ.

Τόνισε ὅτι ἄνθρωπος σημαίνει τό ὄν πού ἔχει σῶμα καί ψυχή, καί ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐτός πού ἔχει ἐπί πλέον καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ἔχει λογική ἐνέργεια μέ τήν ὁποία σκέφτεται καί ἔρχεται σέ ἐπικοινωνία μέ τό περιβάλλον καί ἀναπτύσσει τήν ἐπιστήμη, καί μέ τήν νοερά ἐνέργεια ἔχει ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό. Ὁ ἄνθρωπος κατά τόν Μ. Βασίλειο εἶναι «κεκελευσμένος θεός».

Στήν συνέχεια εἶπε ὅτι στήν ἐποχή μας ἀναπτύσσεται ὁ μετάνθρωπος μέ τήν βιοτεχνολογία καί τήν βιοπληροφορική. Αὐτό ἐκφράζεται μέ τήν βελτίωση τῶν ἱκανοτήτων τοῦ ἀνθρώπου καί μέ τήν εἰσαγωγή τοῦ ρομπότ πού ὑπερβαίνει τίς ἱκανότητες τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργία ἀνθρώπου χωρίς σῶμα καί ψυχή!

Ὁ μετάνθρωπος καί ὁ μετανθρωπισμός εἶναι μιά ἑωσφορική νοοτροπία. Ὅμως, εἶπε ὅτι πρέπει νά γίνεται ἡ διάκριση ὅτι ἄλλο εἶναι ἡ τεχνητή εὐφυΐα καί διάνοια, καί ἄλλο εἶναι ἡ νοημοσύνη-νοῦς. Ἄλλο εἶναι τό ρομπότ καί ἄλλο ὁ ἄνθρωπος καί μάλιστα ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Ἄλλο εἶναι ὁ Θεάνθρωπος καί ἄλλο ὁ ἄνθρωπος-Θεός!

Ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη μπορεῖ νά βοηθήση τόν ἄνθρωπο, ἀλλά δέν μπορεῖ νά κάνη ἕναν ἅγιο Νικόλαο, ἕναν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ. Αὐτό εἶναι τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.

***
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, τελέσθηκε ὁ πανηγυρικός Ὄρθρος καί ἡ θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου ποιμενάρχου μας καί συλλειτουργούντων τῶν Ἱερέων Ἀρχιμ. π. Προδρόμου Ἀσημακοπούλου, Ἐφημέριου τοῦ ναοῦ, π. Ἰωάννη Πολύζου, π. Νικολάου Δημοπούλου, π. Ἰωάννου Βλάχου καί τῶν Διακόνων π. Παϊσίου Παρασκευᾶ καί π. Ἀντωνίου Ἀντωνιάδη.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἄρχισε μέ τό ὅτι ὁ ἅγιος Νικόλαος εἶναι ἅγιος τῆς θάλασσας καί τῶν θαλασσινῶν-ναυτικῶν, γι’ αὐτό δέν ὑπάρχει πλοῖο πού δέν ἔχει τήν εἰκόνα του καί δέν καίει τό καντήλι του. Αὐτό συνδέεται μέ τά θαύματα πού ἔκανε καί κάνει ὁ ἅγιος Νικόλαος.

Στήν συνέχεια εἶπε ὅτι μερικοί ὑποστηρίζουν ὅτι στήν Ἐκκλησία θεωροῦμε τόν ἅγιο Νικόλαο ὡς ἅγιο τῶν ναυτικῶν, κάτι σάν τούς θεούς πού εἶχαν καί οἱ ἀρχαῖοι λαοί. Ὅμως, ὑπάρχουν σημαντικές διαφορές.

Στήν ἀρχαία Ἑλλάδα θεωροῦσαν ὡς θεό τῆς θάλασσας τόν Ποσειδώνα, πού ἦταν ἀνυπόστατος, προϊόν τῆς φαντασίας, προσωποποίηση τῶν φυσικῶν στοιχείων. Ἀντίθετα, ὁ ἅγιος Νικόλαος ἦταν ὑπαρκτό πρόσωπο, Ἐπίσκοπος Λυκίας, καί ὑπάρχουν ἱστορικές μαρτυρίες, ἦταν ἄνθρωπος τοῦ ζῶντος Θεοῦ.

Στήν μυθολογία τῆς Μεσοποταμίας ἡ θάλασσα παρουσιάζεται μέ τήν μορφή τερατώδους θηρίου πού προξενοῦσε ταραχή. Ἀντίθετα, ὁ ἅγιος Νικόλαος ἦταν ταπεινός, πράος καί τά θαύματα τά ἐκτελοῦσε μέ τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ.

Ἔπειτα εἶπε ὅτι ὁ ἅγιος Νικόλαος εἶναι καί ἅγιος τῶν στεριανῶν, πού ἀντιμετωπίζουν τά πειρασμικά κύματα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, τόσο στόν κοινωνικό χῶρο, ὅσο καί στήν ἀνάπτυξη τῆς ἡλικίας ἀπό τήν νεανική μέχρι τήν γεροντική. Ὅλοι πρέπει νά προσευχόμαστε στόν Θεό, διά πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Νικολάου, νά γαληνεύη ἡ θάλασσα τῆς ζωῆς μας.

Παρόντες στήν θεία Λειτουργία ἦταν ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας, ὁ πρόεδρος τῆς τοπικῆς κοινότητας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, τοπικοί ἄρχοντες καί ἐκπρόσωποι τοῦ Λιμενικοῦ καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας.

Ἡ ἱερά Λιτανεία πού, κατά τό ἔθος, εὐλογεῖ τό πορθμεῖο τοῦ Ἀντιρρίου καί τά καράβια του, ἀναβλήθηκε φέτος λόγῳ κακοκαιρίας.

Μετά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης δεξιώθηκε τούς παρόντες στό ἀρχονταρίκι τοῦ Ναοῦ.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.