Σήμερα Σάββατο 8η Δεκεμβρίου 2018, ἐντός τοῦ προεορτίου κλίματος τῶν Χριστουγέννων, μιά ἀκόμα λαμπρή σελίδα προσετέθη στήν ἱστορική πορεία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Σύμης καί ἰδιαιτέρως τῆς σεβασμίας Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου. «Ἀγάλλεται ἡ Μονή σου σήμερον, Μιχαήλ ὦ Πανορμῖτα ἐνθέως…», ᾄδει τό μελώδημα τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος τοῦ Ἀρχαγγέλου καί ὄντως ὁ στίχος τοῦ τροπαρίου γιά μιά ἀκόμη φορά ἐπαληθεύθη πλήρως. Ἡ αἰτία τῆς πνευματικῆς αὐτῆς χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως τῆς Μονῆς τῆς Σύμης, εἶναι τό εὐφρόσυνο γεγονός τῆς Ἐνθρονίσεως κατά τήν ἐκκλησιαστική τάξη τοῦ νέου της Καθηγουμένου, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀντωνίου Πατροῦ.

Ὁ π. Ἀντώνιος, διακονοῦσε εὐόρκως ἐπί πολλά ἔτη ὡς κληρικός στήν Ἱ. Μητρόπολη Ρόδου, ἐκ τῆς ὁποίας, ἀδείᾳ καί εὐλογίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, μετετέθη στήν Ἱερά Μητρόπολή μας εὐθύς ἀμέσως μετά τήν Ἐνθρόνιση καί Ἐγκατάσταση ἐνταῦθα τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου Β΄, προκειμένου νά καταστεῖ Συγκυρηναῖος του στήν Ἀρχιερατική Διακονία πού ἡ Μητέρα Ἐκκλησία τοῦ ἐνεπιστεύθη.

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας ἐκτιμώντας τό ἐξαίρετο ἱερατικό του ἦθος, τήν ἄρτια θεολογική του κατάρτιση, καθώς καί τό πνεῦμα προσφορᾶς πού τόν διακατέχει, ἀρχικῶς τόν διόρισε Τοποτηρητῆ τῆς κενωθείσης Ἡγουμενικῆς θέσεως, μετά τήν παραίτηση τόν παρελθόντα Ἀπρίλιο διά λόγους ὑγείας τοῦ ἀπό τό ἔτος 2006 Ἡγουμενεύοντος π. Ἱεροθέου Κοενάκη, κληρικοῦ ἁπλοῦ καί ταπεινοῦ, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε τήν Μονή ἀπό τήν θέση αὐτή μέ πνεῦμα ἀνιδιοτέλειας καί θυσιαστικῆς ἀγάπης.

Σήμερα, κατόπιν εὐμενοῦς προκρίσεως τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, ὁ π. Ἀντώνιος ἀναλαμβάνει καθήκοντα ὑψηλά καί περίζηλα, πλήν ὅμως λίαν εὐθυνοφόρα, τήν Ἡγουμενία τῆς Ἀρχαγγελικῆς Μονῆς μας, ἑνός ἀειφεγγοῦς Ἱεροῦ Φάρου, τοῦ ὁποίου ἡ πνευματική αἴγλη καί λάμψη ἐδῶ καί αἰῶνες δαδουχεῖ τό ἀρχιπέλαγος τοῦ Αἰγαίου καί γενικότερα τήν Ἑλλάδα μας. Τήν ἀδιαμφισβήτητη αὐτή ἀλήθεια ἀπηχεῖ καί ἡ γνωστή παροιμιώδης ρήση τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Θεοφίλου Β΄ (Παγκώστα) τοῦ Πατμίου (1764-1833), ὁ ὁποῖος γνωρίζοντας τήν ἀκτινοβολία τοῦ Πανορμίτου ἔλεγε ὅτι: «Εἰ μή ἦν Πατριάρχης, Ἡγούμενος τοῦ Πανορμίτου ἤθελον ἦν».

Νωρίς τό πρωί ἀφίχθη στόν Πανορμίτη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, ὅπου τόν ὑπεδέχθησαν ὁ π. Ἀντώνιος μετά τῆς Ἐφορείας τῆς Ἱ. Μονῆς καί ἅπαντες οἱ Κληρικοί τῆς Νήσου μας. Ἀκολούθως ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας μετά τῆς τιμίας συνοδείας του, ὑπεδέχθη στήν προβλῆτα τῆς Μονῆς τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ρόδου κ. Κύριλλο, τόν Σεβ. Μητροπολίτη Νουβίας κ. Σάββα, τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Ὀλύμπου κ. Κύριλλο καί τούς συνοδεύοντας αὐτούς κληρικούς ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρόδου, οἱ ὁποῖοι ἀναγνωρίζοντας τήν πολυετῆ προσφορά τοῦ ἐνθρονιζομένου Ἡγουμένου, ἀνταποκρίθηκαν μέ πολλή ἀγάπη στήν πρόσκληση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας καί τίμησαν τόν π. Ἀντώνιο μέ τήν ὑψηλή παρουσία τους. Μεταξύ τῶν προσερχομένων Κληρικῶν ἀναφέρεται τιμητικῶς τό ὄνομα τοῦ Πρωτοπρ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, Γραμματέως τοῦ Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Ἀθήναις.

Στό χαροποιό αὐτό γεγονός συμμετεῖχε ἐπίσης ἐκτός τοῦ εὐαρίθμου Κλήρου, Καθηγούμενοι καί Γερόντισσες Ἱερῶν Μονῶν τῆς Μητροπόλεως Ρόδου, ὅπου ὁ π. Ἀντώνιος ἐπί σειρά ἐτῶν διακόνησε, πολιτικές καί στρατιωτικές Ἀρχές καθώς καί πλῆθος πιστῶν πού κατέκλυσαν τούς χώρους τῆς Ἱ. Μονῆς, προκειμένου νά εὐχηθοῦν στόν νέο Ἡγούμενο. Μεταξύ αὐτῶν οἱ Ἐντιμολ. Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου καί κ. Θεοδόσιος Κολιάδης, ὁ Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας, ὁ Ὑποστράτηγος κ. Γρηγόριος Ρουμάνης Διοικητής τῆς 95ης Α.Δ.Τ.Ε., οἱ Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ν. Αἰγαίου κ. Μιχαήλ Μπαριανάκης καί κ. Χρῆστος Εὐστρατίου, οἱ Δήμαρχοι Σύμης κ. Ἐλευθέριος Παπακαλοδούκας καί κ. Μιχαήλ Πατρός, Δήμαρχος τῆς γενετείρας τοῦ π. Ἀντωνίου, νήσου Χάλκης, Μέλη τῶν Δημοτικῶν Συμβουλίων ἀμφοτέρων, ἐκπρόσωποι Συλλόγων καί Φορέων, συγγενεῖς καί φίλοι. Ἀξιοσημείωτη καί συγκινητική ἦταν ἐπίσης ἡ παρουσία ὁμάδος Χαλκιτῶν ἐνδεδυμένων μέ τίς παραδοσιακές φορεσιές τῆς Νήσου, καθώς καί δύο κορασίδων τῆς Ἑνώσεως Γυναικῶν Σύμης ἐνδεδυμένων ἀντιστοίχως μέ τήν παραδοσιακή ἐνδυμασία τῆς Σύμης.

Εἰς τόν Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Ἅγιος Ὀλύμπου, καί τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Ἅγιος Ρόδου κ. Κύριλλος, συλλειτουργούντων τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων, Πρεσβυτέρων καί Διακόνων.

Εἰς τό «Κοινωνικόν» ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρόδου ὁμίλησε γιά τό χαρμόσυνο αὐτό γεγονός, ἐπαινέσας τόν π. Ἀντώνιο διά τό ἐκκλησιαστικό του ἔργο καί τήν εὐδόκιμη ἱερατική του πορεία. Μετά τό «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου…» καί στό ἀσφυκτικῶς κατάμεστο Καθολικό τοῦ Ταξιάρχου, ἔλαβε χῶρα ἡ τελετή τῆς Ἐνθρονίσεως, τήν ὁποία τέλεσε ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος.

Ὁ π. Ἀντώνιος ἀφοῦ εὐλαβικά προσκύνησε τήν θαυματουργό Εἰκόνα τοῦ Ταξιάρχου μας Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, προσῆλθε προσαγόμενος, ὑπό τοῦ Προηγουμενεύσαντος εἰς τήν Ἱ. Μονή Ἀρχιμ. π. Ἱεροθέου καί τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Παραμυθίας Ρόδου Ἀρχιμ. π. Ἀνθίμου, ἔμπροσθεν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας καί ἐδέχθη τήν Ἀρχιερατική εὐλογία καί προχείριση.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος μέ τόν μεστό καί περιεκτικό του λόγο, ἀπευθυνόμενος στόν νέο Ἡγούμενο τόν εὐχαρίστησε γιά τήν διακονία του στόν πνευματικό αὐτό λιμένα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί τόν προέτρεψε νά ἀσκεῖ τά νέα του ὑψηλά καθήκοντα μέ ἱερό ζῆλο, αὐταπάρνηση καί αὐτοθυσιαστική προσφορά πρός τόν Θεό καί τούς προσκυνητές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ταξιάρχου, οἱ ὁποῖοι ἀναζητοῦν πνευματική παρηγορία καί ἀνάπαυση. Κατόπιν, ἐντελῶς ἀπροσδόκητα, σεπτῇ Πατριαρχικῇ ἐντολῇ τῆς Α. Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, τοῦ ἀπένειμε τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἀναγινώσκων τό σχετικό Πατριαρχικό Πιττάκιο. Ἀκολούθως τοῦ ἐπέθεσε τόν ἐπιστήθιο Σταυρό, τόν Μανδύα, καί τέλος τοῦ ἐπέδωσε τήν ἱστορική Ἡγουμενική Ράβδο τῶν εὐκλεῶν προκατόχων του Ἡγουμένων, ἀναφωνῶν ὡς καί ὁ λαός, τό Ἄξιος. Τέλος, ὑπό τίς ἐπευφημίες Κλήρου καί Λαοῦ τόν ἐνθρόνισε λέγοντας: «Ἐνθρονίζεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ Ἀντώνιος Ἱερομόναχος, Ἡγούμενος καί Ποιμήν τῆς σεβασμίας Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου».

Ὁ ἐνθρονισθείς νέος Καθηγούμενος ἐν βαθείᾳ συγκινήσει ἀνῆλθε τίς βαθμίδες τοῦ Θρόνου καί ὁμίλησε ἐμπνευσμένα, δοξολογῶν τόν Ἅγιο Θεό, ἐπικαλούμενος τίς πρεσβεῖες τοῦ Ταξιάρχου, ἀλλά καί τίς προσευχές ὅλων τῶν παρευρισκομένων ὥστε ἡ διακονία του νά εἶναι θεάρεστη.

Ἀνεφέρθη στήν μέχρι τοῦ νῦν πορεία του καί εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Χρυσόστομο γιά τήν ἐμπιστοσύνη πρός τό πρόσωπό του, ὑποσχόμενος ὅτι ἡ διακονία του θά εἶναι διακονία ἀγάπης, προσφορᾶς καί θυσίας.

Ἰδιαίτερη ἀναφορά ἔκανε, εὐγνωμόνως ὁμιλώντας διά τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχη μας κ. κ. Βαρθολομαῖο, τόν ὁποῖον καί εὐχαρίστησε υἱικῶς διά τήν ἀπονομή τῆς μεγάλης τιμῆς καί εὐεργεσίας τοῦ Πατριαρχικοῦ ὀφφικίου.

Μετά τήν Ἀπόλυση, ὁ Ἡγούμενος ἐδέχθη τίς εὐχές ὅλων τῶν παρισταμένων, στούς ὁποίους ὡς εὐλογία καί ἀνάμνηση ἔδωσε εἰκονίδιο τοῦ Ταξιάρχου, εἰδικά κατασκευασμένου διά τήν παροῦσα περίπτωση. Ἀκολούθησαν τά καθιερωμένα κεράσματα στό «Ὑδραϊκό», τό Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς καί στήν συνέχεια παρετέθη Μοναστηριακή Τράπεζα πρός ὅλους τούς προσκυνητές.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.