Τήν Τρίτην, 15ην /28ην Σεπτεμβρίου 2021, ἔλαβε χώραν ἡ ἔναρξις τῶν μαθημάτων τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2021-2022 εἰς τήν Πατριαρχικήν Ἱερατικήν Σχολήν τοῦ Πατριαρχείου ἐπί τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών.

Διά τό γεγονός τοῦτο ἐτελέσθη Ἁγιασμός τοῦ ὕδατος εἰς τόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Σχολῆς ὑπό τῆς Α.Θ.Μ τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τῇ συμμετοχῇ τοῦ Προέδρου τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Γέροντος Ἀρχιγραμματέως, τοῦ Σχολάρχου καί Δραγουμάνου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου, τῶν καθηγητῶν καί τῶν μαθητῶν δοκίμων, προσφάτως ἐπιστρεψάντων εἰς τά μαθήματα αὐτῶν, παρουσίᾳ καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα.

Ἅμα τῇ τελετῇ τοῦ Ἁγιασμοῦ, ὁ Μακαριώτατος ἀνέπεμψε πατρικούς λόγους εἰς τούς μαθητάς καί καθηγητάς, ὑπογραμμίζων τήν σημασίαν τῆς χριστιανικῆς καί ἑλληνικῆς παιδείας, τήν ὁποίαν οὗτοι λαμβάνουν εἰς τήν Σχολήν διά τήν διαμόρφωσιν ἐντίμων χαρακτήρων καί τήν φοίτησιν μετά τήν Λυκειακήν ἀποφοίτησιν αὐτῶν εἰς πανεπιστημιακάς σχολάς καί τήν ἔνταξιν αἰτῶν εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα, ἐάν ἐλευθέρως ἐπιλέγουσι τοῦτο.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σχολάρχης Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος ἐδεξιώθη τόν Μακαριώτατον καί τήν συνοδείαν Αὐτοῦ καί ἐκαλωσώρισε καί τούς καθηγητάς καί μαθητάς εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τῆς Σχολῆς.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.