Του Δημητρίου Λυκούδη.

Πιέσεις ασκούν πολλοί Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος, ώστε να υπάρχει μια πλέον συντεταγμένη Συνοδική αντίδραση απέναντι σε όσους αψήφισαν τις παραινέσεις, τις προειδοποιήσεις και τη «φωνή» της Εκκλησίας, ιδιαίτερα οι βουλευτές στις κατά τόπους περιφέρειές τους, και υπερψήφισαν το νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφύλων και την τεκνοθεσία.

Η «Κ.τ.Ο.» είχε αναφερθεί αναλυτικά σε προηγούμενα φύλλα της για τους κινδύνους που εγκυμονούν, κυρίως, μετά την υπερψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου, κάτι που φαίνεται να ξεκινά να εκδηλώνεται από πολλές μητροπόλεις.

Την αρχή έκανε η μητρόπολη Πειραιώς που, με Ψήφισμά της, ενημερώνει πως «διακόπτει την κοινωνία» με όσους βουλευτές υπερψήφισαν το νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο που επιτρέπει στα ομόφυλα ζευγάρια να παντρευτούν πολιτικά.

Σε Ανακοίνωση «για την αντιμετώπιση των συνεπειών ψηφίσεως του νόμου για τον γάμο ατόμων του ιδίου φύλου» που υπογράφει ο μητροπολίτης Σεραφείμ και άλλα στελέχη εκκλησιαστικών συμβουλίων και διαχειριστικών επιτροπών, ανακοινώνεται πως η μητρόπολη δεν θα προσκαλέσει κανέναν από τους 175 βουλευτές που ψήφισαν «ναι», σε οποιαδήποτε εκδήλωση των ενοριών της, μέχρι να επιδείξουν «έμπρακτη μεταμέλεια» διά της ακύρωσης του νομοθετήματος, κυρίως δε, τους βουλευτές της περιφερείας Πειραιώς και Νήσων.

Όπως αναφέρεται στην Ανακοίνωση, «Προς προστασίαν της διακονίας μας και σεβασμόν της ενώπιον του Παναγίου Θεού ευθύνης μας, τηρουμένων και των διατάξεων του αρθρ. 4, παραγρ.9 του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ν. 590/1977- ΦΕΚ Α΄ 146) διακόπτουμε την κοινωνία μας με τους ψηφίσαντας εναντίον του θείου Νόμου, με ο, τι αυτό συνεπάγεται, μη προσκαλούντες αυτούς εις οιανδήτινα εκδήλωσιν των Ενοριών μας, άχρι της εμπράκτου μεταμελείας των διά της ακυρώσεως διά του Εθνικού Κοινοβουλίου του αισχίστου αυτού νομοθετήματος».

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην Ανακοίνωση της μητρόπολης, όσοι υπερψήφισαν το νομοσχέδιο, στην ουσία, απεδείχθησαν «συνεργοί του όφεως», και έχουν εκπέσει της χριστιανικής τους ιδιότητος.

«Αποδεικνύονται υπαιτίως ως συνεργοί του «αρχεκάκου όφεως» στην απομείωση του έργου της σωτηρίας και του ευαγγελικού μηνύματος και, ως οι θεοφόροι Πατέρες διακελεύουν, οικειοθελώς έχουν εκπέσει της χριστιανικής των ιδιότητος και η μετ’ αυτών κοινωνία εγκυμονεί τον κίνδυνον, διά τους ασθενεστέρους, αλλοιώσεως της πίστεως και ακυρώσεως του έργου της Εκκλησίας, που διαχρονικώς καλείται να καταρτίζη εν Πνεύματι Αγίω πολίτας της θείας Βασιλείας», τονίζεται στο Ψήφισμα.

Στο ίδιο κλίμα και η Ανακοίνωση του μητροπολίτη Κυθήρων κ. Σεραφείμ, ο οποίος μίλησε για έναν «αντιχριστιανικό, αντισυνταγματικό νόμο, ένα ανοσιούργημα».

«Οφείλω να δηλώσω εις τους κ.Βουλευτάς της Περιφερείας μας, πλην ενός, ότι ελύπησαν βαθύτατα και εσκανδάλισαν τον ευσεβή Λαόν των νήσων μας Κυθήρων και Αντικυθήρων με την τοποθέτησίν των αυτήν. Η Τοπική μας Εκκλησία, μέχρις ότου εκδηλωθή εμπράκτως η αληθινή μετάνοιά των διά το ατυχώς πεπραγμένον, δεν θα τους καλέση εις τας επισήμους εορταστικάς εκδηλώσεις της Μητροπολιτικής μας Περιφερείας και θα τους στερήση την Θείαν Κοινωνίαν, εάν προσέλθουν και το ζητήσουν εις άλλας λατρευτικάς συνάξεις», αναφέρεται στην Ανακοίνωση της μητρόπολης Κυθήρων.

Ειδικότερα, ο κ. Σεραφείμ ανάγει το ζήτημα στη Σύνοδο, μιας και δεν είναι ένα τοπικό αλλά ένα πανελλαδικό θέμα που προσβάλλει και αντίκειται στην πράξη αυτής της ορθοδόξου διδασκαλίας.

«Το συζητούμενον ζήτημα του αφορισμού, το οποίον δεν είναι μόνον τοπικόν, αλλά Πανελλαδικόν, δέον όπως αντιμετωπισθή αρμοδίως υπό της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και αποφασισθή διά των 2/3 των ψήφων αυτής, συμφώνως προς τον Καταστατικόν Χάρτην της Εκκλησίας μας», συμπληρώνει ο μητροπολίτης Κυθήρων.

Στο ίδιο πνεύμα, ο μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος και ο Κισάμου κ. Αμφιλόχιος έσπευσαν να απαντήσουν στην Πολιτεία ότι οι ιερείς είναι ταυτόχρονα «και παπάδες καί ζευγάδες» ανεβάζοντας τους τόνους, ζητώντας, παράλληλα, από τον κόσμο να αντισταθεί σε ό,τι επιζήμιο και επιβλαβές για το συμφέρον της ψυχής του.

Οι μητροπολίτες βρίσκονται σε αναβρασμό. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ.τ.Ο.», το παράδειγμα του πνευματικού-λειτουργικού «αποκλεισμού» που επέβαλαν οι μητροπολίτες Πειραιώς και Κυθήρων σε όσους βουλευτές υπερψήφισαν το εν λόγω νομοσχέδιο, θα ακολουθήσουν σύντομα και άλλοι Ιεράρχες, οι οποίοι πιέζονται και από τις τοπικές κοινωνίες που, από την πρώτη στιγμή, έσπευσαν να σταθούν δίπλα στην Εκκλησία και να ταυτιστούν με τις θέσεις της.

Μένει το επόμενο διάστημα να πάρει «θέση» η Σύνοδος περί αυτού, ώστε να σταματήσουν, κυρίως εντός της αρχιεπισκοπικής περιφερείας, να «παρελαύνουν» έγγαμοι και άγαμοι κληρικοί στα κανάλια της ελληνικής τηλεόρασης και, με συνήθως όχι κομψό και ευγενικό τρόπο, να αναθεματίζουν, να αφορίζουν και να πλέκουν εγκώμια, ακόμη και εντός της θείας λατρείας σε βουλευτές που οι ίδιοι αρέσκονται και συμπορεύονται ή, που είναι και οι περισσότεροι, που βρίσκονται στη χορεία όσων ψήφισαν το νομοσχέδιο.

Ας μιλήσει η Εκκλησία θεσμικά, ως πρέπει και ως οφείλει. Οι υπόλοιποι, ας περιμένουμε εν σιωπή, προσευχόμενοι…

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.