Παρά τους δύσκολους καιρούς η Εκκλησία της Ελλάδος και οι κατά τόπους Μητροπόλεις βρίσκονται στο πλευρό φοιτητών και γονέων για ακόμη μια φορά.

Της Δέσποινας Σωτηρίου

Με εγκύκλιο που απέστειλε η Ιερά Σύνοδος προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναφέρει ότι προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές σε Έλληνες και αλλοδαπούς για έναρξη ή συνέχιση των σπουδών τους.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό των υποτροφιών, το οποίο διέθεσε η Εκκλησία της Ελλάδος κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 ανήλθε συνολικά σε 381.600 ευρώ.

Οι Εκκλησιαστικές Υποτροφίες χορηγούνται από την Εκκλησία της Ελλάδος για καθαρά εκκλησιαστικούς σκοπούς, δηλαδή: α) την κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών (κληρικών και λαϊκών) της Εκκλησίας της Ελλάδος και β) τη σύσφιξη και προαγωγή των διορθοδόξων και διαχριστιανικών σχέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Όπως αναφέρει το σχετικό ΦΕΚ, οι Εκκλησιαστικές Υποτροφίες που χορηγούνται κατά τον παρόντα Κανονισμό είναι οι χορηγούμενες από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος: α) σε Έλληνες Ορθοδόξους κληρικούς, υποψηφίους κληρικούς ή λαϊκούς, για μεταπτυχιακές θεολογικές σπουδές πρωτίστως και δευτερευόντως για σπουδές σε τομείς ζωτικούς, κατά την κρίση της Ιεράς Συνόδου, για τη ζωή και τη δράση της Εκκλησίας, που θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού, και β) σε αλλοδαπούς Ορθοδόξους και μη, για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές θεολογικές σπουδές στην Ελλάδα.

Ανώτατος αριθμός χορηγουμένων υποτροφιών από την Εκκλησία της Ελλάδος για κάθε χρόνο καθορίζεται συνολικά στις εκατόν πενήντα (150), χωρίς δυνατότητα υπέρβασης του συγκεκριμένου αριθμού. Ο ακριβής αριθμός των χορηγουμένων υποτροφιών για κάθε χρόνο προσδιορίζεται από την Υποεπιτροπή ύστερα από έγγραφη γνώμη της Διευθύνσεως Οικονομικών της Ε.Κ.Υ.Ο.

Οι 150 υποτροφίες κατανέμονται ως εξής: 1) Μέχρι ογδόντα (80) υποτροφίες σε Έλληνες κληρικούς και υποψηφίους κληρικούς ή λαϊκούς (άρρενες ή θήλεις) προερχομένους από την Εκκλησία της Ελλάδος. 2) Μέχρι εβδομήντα (70) υποτροφίες σε αλλοδαπούς κληρικούς ή λαϊκούς (άρρενες ή θήλεις).

Οι χορηγούμενες υποτροφίες από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος σε Έλληνες προκηρύσσονται κάθε χρόνο τον μήνα Ιανουάριο, με σχετικό δημοσίευμα στο Επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών πανελλήνιας κυκλοφορίας και με Συνοδική Εγκύκλιο στις Ιερές Μητροπόλεις.

Η διάρκεια κάθε χορηγουμένης υποτροφίας ορίζεται για ένα ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή για δέκα μήνες, από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 31ης Ιουλίου. Όταν εγκρίνεται η παράταση – ανανέωση της υποτροφίας, η χρηματική επιχορήγηση του υποτρόφου δεν διακόπτεται για τους μεταξύ των ακαδημαϊκών ετών παρεμβαλλόμενους δύο θερινούς μήνες.

Η ανανέωση της υποτροφίας γίνεται πάντοτε αιτιολογημένα και κατόπιν επίσημης πιστοποίησης και αξιολόγησης της πορείας των σπουδών και του ήθους του υποτρόφου από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο σπουδάζει.

Η περίοδος κατάθεσης των δικαιολογητικών στην Υποεπιτροπή Υποτροφιών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ορίζεται από 1η Ιανουαρίου έως 30ή Απριλίου κάθε χρόνου. Μετά την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών στο αρμόδιο Γραφείο της Υποεπιτροπής Υποτροφιών, ο Γραμματέας αυτής ελέγχει τα δικαιολογητικά του αιτούντος και συντάσσει έγγραφη εισήγηση προς τα μέλη της Υποεπιτροπής, περί της αρ τιότητας και εγκυρότητας αυτών.

Μάθετε για τα οικονομικά βοηθήματα που παρέχει η Εκκλησία σε φοιτητές-σπουδαστές
1. Οι Έλληνες υπότροφοι για σπουδές στο εξωτερικό:
α) Οφείλουν να ενημερώνουν την αρμόδια Υποεπιτροπή Υποτροφιών για την ακριβή διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ως και για κάθε σχετική μεταβολή.
β) Υποχρεούνται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους να πληροφορούν γραπτά την Υποεπιτροπή Υποτροφιών για την πορεία των σπουδών τους, εφαρμόζοντας τα ανάλογα με αυτά που ισχύουν στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
γ) Με το τέλος των σπουδών τους, καταθέτουν στην Υποεπιτροπή Υποτροφιών αντίγραφο των τίτλων που απέκτησαν στο εξωτερικό και δυο (2) αντίγραφα από την εργασία τους, μεταπτυχιακή ή και τη διδακτορική, με την οποία απέκτησαν τον αντίστοιχο τίτλο.

2. Οι κληρικοί υπότροφοι για σπουδές στο εξωτερικό:
α) Δεν μπορούν να αποσπώνται ούτε να διορίζονται και να υπηρετούν εμμίσθως κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην αλλοδαπή, άλλως διακόπτεται η υποτροφία.
β) Δικαιούνται να λαμβάνουν για το διάστημα των σπουδών τους εκπαιδευτική άδεια, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνουν κανονικά και τις αποδοχές τους στην Ελλάδα

Ιερά Σύνοδος
1. Προγράμματα Υποτροφιών, Ι. Γενναδίου 14,115 21 Αθήνα, τηλ. 210-72.39.104.

Ι. Αρχιεπισκοπή Αθηνών
2. Ίδρυμα Νεότητος (οικονομικά βοηθήματα),Αγ. Φιλοθέης & Ναυαρ. Νικοδήμου, τηλ. 210-33.52.343, 33.52. 321, 33. 52. 351. http://www.neotita.gr/

Ι. Μ. Δημητριάδος
3. Ταμείο Υποτροφιών Ι. Μ. Δημητριάδος, Πνευμ. Κέντρο, Κ. Καρτάλη 152, Τ.Κ. 382 21 Βόλος, τηλ. 24210-28.833.

Ι. Μ. Ζακύνθου
4. Ευαγές Ταμείο Υποτροφιών «Μητροπολίτου Χρυσοστόμου Α’», Ελ. Βενιζέλου 3, Τ. Κ. 291 00 Ζάκυνθος, τηλ. 26950-22.233.

Ι. Μ. Ιωαννίνων
5. Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων, Πατριάρχου Ιωακείμ Γ΄ 10, Τ. Κ. 452 21. http://www.klirodotimata.gr/ (Υποτροφίες).

Ι. Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
6. Ίδρυμα Υποτροφιών «Χρ. Λορετσάνου», Ρωμανιώλη 43, Τ. Κ. 251 00 Αίγιο, τηλ. 26910-21.776 (7).

Ι. Μ. Μεσσηνίας
7. Πνευματική Διακονία και φοιτητική πρόνοια (οικονομικά βοηθήματα), Μητροπολίτου Μελετίου 13, Καλαμάτα, τηλ. 27210-22.455.

Ι. Μ. Μονεμβασίας και Σπάρτης
8. Πρόγραμμα παροχής υποτροφιών σε φοιτητές, υπό του Ι. προσκυνήματος του Αγ. Νεκταρίου, τηλ. (Ι. Μ) 27310-26580.

Ι. Μ. Μυτιλήνης
9. Κληροδότημα «Γ. Βοστάνη» με 36 υποτρόφους σε πανεπιστήμια της Ελλάδος και του εξωτερικού, τηλ. 22510-28.874.

Ι. Μ. Ξάνθης και Περιθεωρίου
10. Ιωακείμειο Ίδρυμα Υποτροφιών, Τ. Κ. 671 00 Ξάνθη, τηλ. 25410-28.305.
11. Ίδρυμα Υποτροφιών, Τ. Κ. 671 00 Ξάνθη, τηλ. 25410-22505.

Ι. Μ. Πειραιώς
12. Ταμείο Ευποιίας, Υποτροφιών, Εκκλησιαστικής Δράσεως και Διαδόσεως Χριστιανικού Εντύπου, τηλ. 210-45.14.833.

Ι. Μ. Σερρών και Νιγρίτης
13. Κοινοφελές Ίδρυμα Υποτροφιών «Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής»,
10, Τ.Κ. 621 22 Σέρρες, τηλ. 23210-23.661, 22.461.

Ι. Μ. Σύρου
14. Δωροθέειον Ίδρυμα Υποτροφιών Σπουδαστών Σύρου, Τ. Κ. 841 00 Ερμούπολη, τηλ. 22810-83.013.
15. Δωροθέειον Ίδρυμα Υποτροφιών Σπουδαστών Μυκόνου, Ι Μ. Τουρλιανής Τ. Κ. 846 00 Μύκονος, τηλ. 22890-71.249.

Ι. Μ. Φιλίππων
16. Ταμείο Εκκλησιαστικών Υποτροφιών, Καβάλα, τηλ. 2510-225.187.

Ι. Μ. Φλωρίνης
17. Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Προστασίας Νεότητος «Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος», (οικονομικά βοηθήματα) Μητροπόλεως 3, Τ. Κ. 531 00 Φλώρινα, τηλ. (Ι. Μ.)23850-28.861.

OPE.GR

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.