Η Ιερά Μητρόπολις Ιλίου και Αχαρνών διοργανώνει σεμινάριο με θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως.

Τα συνεχώς αυξανόμενα περιστατικά βίας στην οικογένεια που δηλώνονται όχι μόνο από τα ΜΜΕ αλλά, κυρίως, από τους κληρικούς, λαϊκούς αλλά και τα μέλη των Ι. Μητροπόλεων σε όλη την ελληνική επικράτεια οδήγησαν στην αναγκαιότητα υλοποίησης του Επιμορφωτικού Προγράμματος. Έχει παρατηρηθεί ότι ο εκφοβισμός αποτελεί ένα από το συνηθέστερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν γενικότερα οι σύγχρονες κοινωνίες και όχι μόνο η ελληνική. Σύμφωνα μάλιστα με τους ειδικούς πολλές από τις εκφοβιστικές συμπεριφορές αφορούν το φύλο ενώ συνηθέστερος χώρος εκδήλωσής τους είναι η οικία και μεταφέρονται στο σχολείο και στην κοινωνία.

Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία σήμερα λόγω και της οικονομικής κρίσης φαίνεται να εντείνεται στην ελληνική κοινωνία, αποτελώντας τροχοπέδη στην ομαλή οικογενειακή ζωή, στην ψυχοσωματική-κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων καθώς και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι επομένως αναγκαίο να μελετηθούν οι αιτίες εμφάνισή τους καθώς και να οργανωθούν τρόποι και μέθοδοι πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου.

Χρειάζονται ορθές και οργανωμένες παρεμβάσεις σε επίπεδο της ενορίας σε συνεργασία με όλους τους φορείς. Είναι δε αποδεκτό από τους περισσότερους ότι η Εκκλησία δίνοντας έμφαση στην αγάπη, το σεβασμό και στην αλληλοκατανόηση, την ισότητα των φύλων, τη συμφιλίωση και την αλληλεγγύη των ανθρώπων μεταξύ τους, μπορεί με την φροντίδα και τη δράση της να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο πρόληψης στην εμφάνιση του φαινομένου της βίας.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΝ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΟΙ ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
Η ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΘΥΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ
ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Η ΔΙΑΦΥΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΩΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ
Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ, Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑΣ. Η ΕΝΟΡΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ. Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» (MIS 5004190) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.) σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε εθελοντές, στελέχη και συνεργάτες, κληρικούς και λαϊκούς της Ιεράς Μητροπόλεως, αλλά και άλλων φορέων που παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες, με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών του δεξιοτήτων για την υποστήριξη του έργου που προσφέρεται στις κοινωνικοπρονοιακές και λοιπές εκκλησιαστικές δομές.

Η πρόσκληση αφορά στη θεματική ενότητα:
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ
που θα υλοποιηθεί στην Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως την επιμορφωτική περίοδο Σεπτέμβριος 2019 – Ιούλιος 2020.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διάρκειας 28 ωρών. Ανώτερος ενδεικτικός αριθμός συμμετεχόντων ανά Τμήμα είναι τα 30 άτομα. Η εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της θα διέπεται από τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και θα γίνει μέσω των εκπαιδευτικών τεχνικών της ενεργούς συμμετοχικής μάθησης.

Βεβαίωση πιστοποιημένης επιμόρφωσης

Οι συμμετέχοντες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης θα λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης. Η Βεβαίωση Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης των Κληρικών και των Δημοσίων Υπαλλήλων θα χορηγείται σύμφωνα με το «Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης» (ΦΕΚ Β’ 1592/2010) και μοριοδότηση με βάση το καθεστώς μοριοδότησης των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Υλοποίηση

Οι ώρες υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος θα καθορισθούν με βάση τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών αιθουσών και τη διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων. (Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τους χώρους εκπαίδευσης θα παρέχονται στην ιστοσελίδα του φορέα).

Πληροφορίες – Αιτήσεις

Η πρόσκληση και η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ www.ipe.gr στη διαδρομή (Προσκλήσεις – Προκηρύξεις → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Επιμορφωτικά Προγράμματα στην Ι.Μ. Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, εάν δεν έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση, να προμηθευτούν το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής από τον τοπικό Συντονιστή της Ι. Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Δημήτριο Ανυφαντάκη, ο οποίος θα συγκεντρώσει τις αιτήσεις και θα τις αποστείλει στο ΙΠΕ.
Μπορούν επίσης να προμηθευτούν την αίτηση από τα Γραφεία του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Αγίας Φιλοθέης 19-21, 105 56 Αθήνα) και να την καταθέσουν απευθείας στο πρωτόκολλο του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (αυτοπροσώπως, μέσω ταχυδρομικής αποστολής ή μέσω ταχυμεταφοράς) στη διεύθυνση: Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Αγίας Φιλοθέης 19-21, 105 56 Αθήνα

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 (ημερομηνία δημοσίευσης) έως την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15:00. Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε στα γραφεία της Ι.Μ. Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως με τον κ. Δημήτριο Ανυφαντάκη είτε στα γραφεία του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως με την κα Χριστίνα Αϊβαλιώτου στο τηλέφωνο 2103352364, E-mail: [email protected] και ώρες 10.00 π.μ. με 15.00 μ.μ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στα προγράμματα είναι:

1. Αίτηση συμμετοχής.
2. Οι ιερείς που δεν ανήκουν στην Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από την οικεία Ι. Μητρόπολη στην οποία να δηλώνεται ότι: α) η συμμετοχή γίνεται με την έγκριση του Μητροπολίτη, β) τυγχάνουν μισθοδοτούμενοι εκ του Δημοσίου Ταμείου και γ) δεν ανήκουν στην Y.E. (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) μισθολογική κατηγορία.

Αποτελέσματα

Η επιλογή των εκπαιδευομένων θα γίνει με κριτήριο τις υπηρεσιακές ανάγκες, τις επιμορφωτικές τους ανάγκες και το μορφωτικό τους επίπεδο.
Τα αποτελέσματα των επιλογών, το περιεχόμενο των προγραμμάτων, οι ημέρες και οι ώρες διεξαγωγής θα δημοσιοποιηθούν με καταχώρησή τους στις ιστοσελίδες του Ι.Π.Ε. www.ipe.gr και της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως www.imiliou.gr.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του
Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.)

Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Αθηναγόρας

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.