Kατά την ημέρα των ονομαστηρίων του, την Παρασκευή, 11 Ιουνίου, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, o Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος δέχθηκε, στην Αίθουσα Ακροάσεων, τις ευχές από τους Ιεράρχες του Θρόνου που βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη και, ακολούθως, από την Πατριαρχική Αυλή, υπό τον Πανοσιολ. Μ.Πρωτοσύγκελλο κ. Θεόδωρο, παρουσία του Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος Εξοχ. κ. Κωνσταντίνου Βλάση, του Πρέσβη της Ελλάδος στην Άγκυρα Εξοχ. κ. Μιχαήλ-Χρήστου Διάμεση, του πρώην Υφυπουργού κ. Αντώνη Διαματάρη, της Γεν. Προξένου της Ελλάδος στην Πόλη Ευγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, καθώς και κληρικών και λαϊκών.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ προσέφερε στον Παναγιώτατο, εκ μέρους των εν τη Πόλει Ιεραρχών του Θρόνου, αναμνηστικό δώρο, ενώ ο Πανοσιολ. Μ.Πρωτοσύγκελλος κ. Θεόδωρος, σε σύντομη προσφώνησή του, εκφράζοντας τα συναισθήματα του συνόλου της Πατριαρχικής Αυλής, διαβεβαίωσε τον Πατριάρχη για την υιϊκή δέσμευση των συνεργατών του να συνεχίσουν τη διακονία τους με περισσότερο ζήλο, εργατικότητα και αυταπάρνηση, σε πνεύμα αδελφικής ενότητας και με απόλυτη αφοσίωση στον Ηγούμενό τους, για την προαγωγή των ιερών υποθέσεων του σεπτού Κέντρου της Ορθοδοξίας.

«Ιδιαιτέρως ενθαρρυντικόν, Παναγιώτατε Δέσποτα, διά την απρόσκοπτον συνέχισιν της διακονικής μαρτυρίας του Αποστολικού Θρόνου Υμών και την μεταλαμπάδευσιν του αυθεντικού φαναριώτικου ήθους εις τας επερχομένας γενεάς τυγχάνει η συστηματική Πατριαρχική μέριμνα και φροντίς περί της επαρκούς στελεχώσεως της Πατριαρχικής Υμών Αυλής διά της προσλήψεως και χειροτονίας πολλών νέων, μεμορφωμένων, γλωσσομαθών και ικανών κληρικών, πρεσβυτέρων τε και διακόνων, οι οποίοι, μυούμενοι καθ’ ημέραν, και δη εξ απαλών ονύχων, εις το σταυροαναστάσιμον βίωμα και το αειφεγγές υπόδειγμα της Υμετέρας Πατριαρχικής κενώσεως και της υπερλόγου θυσιαστικής μαρτυρίας, εξοπλίζονται, παιδαγωγικώ και μυστηριακώ τω τρόπω, με τα απαραίτητα εχέγγυα και εφόδια διά την ολοτελή εγκόλπωσιν του οντολογικού, μοναδικού και αναντικαταστάτου γονιδιώματος του Φαναριώτου κληρικού, του τόσον χρησίμου και απαραιτήτου κατά την εκδίπλωσιν της πολυπλεύρου μαρτυρίας του Οικουμενικού Θρόνου εις τον διορθόδοξον, διαχριστιανικόν, διαθρησκειακόν και παγκόσμιον στίβον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μ.Πρωτοσύγκελλος.

Ο Παναγιώτατος στην αντιφώνησή του, μεταξύ άλλων, επεσήμανε:

«Σήμερα οι καιροί έχουν μεταβληθή, όμως, ο προορισμός και η αποστολή της Εκκλησίας παραμένουν αμετάβλητοι. Διότι, αμετάβλητος και αναλλοίωτος παραμένει ο Ιδρυτής και Αρχηγός και Τελειωτής αυτής Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο «χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας» (Εβρ. ιγ´, 8), ο ειπών: «ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ου μη παρέλθωσι» (Ματθ. κδ´, 35).

Ακριβώς με αυτήν την πεποίθησιν, σας προτρέπομεν να εμπνέεσθε πάντοτε εις την εκκλησιαστικήν αποστολήν και διακονίαν σας, αλλά και εις την ζωήν σας εν γένει, από το αγωνιστικόν φρόνημα και το αθλοφόρον πνεύμα των σήμερον εορταζομένων Αγίων Αποστόλων, οι οποίοι δεν εδίστασαν εν ονόματι της πίστεως εις Χριστόν να δεχθούν και αυτό ακόμη το μαρτύριον του αίματος, χαίροντες εν Κυρίω, σταυρωθέντι και αναστάντι.

Άλλωστε, οι κληρικοί της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας πάντοτε διεκρίνοντο διά το ελεύθερον, αδούλωτον και γενναίον φρόνημά τους, όπερ γενικώτερον είναι και χαρακτηριστικόν του Γένους μας, το οποίον, δι᾽ αυτόν ακριβώς τον λόγον, προσέφερε τόσους και τόσους μάρτυρας και ομολογητάς της πίστεώς μας και των άλλων υψηλών ιδεωδών, κατά την διάρκειαν των μακρών αιώνων της ιστορίας του.

Σπουδάσατε, το λοιπόν, διά να αναδειχθήτε άξιοι φορείς και συνεχισταί της μεγάλης αυτής κληρονομίας και παραδόσεως των Πατέρων μας, εις ουδέν λογιζόμενοι τους τυχόν περιορισμούς της εν τη Πατριαρχική Αυλή ζωής και διακονίας, προ του μεγαλείου της υψίστης τιμής, την οποίαν ελάβετε υπό του Θεού και της Εκκλησίας».

Στη συνέχεια δέχθηκε τις υιικές ευχές για πολλά και πολύκαρπα έτη από την Αντιπροσωπεία της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της εν Κρήτη ημιαυτονόμου Εκκλησίας, η οποία υπέβαλε και επισήμως τον φάκελο του αιτήματος για την εγγραφή του αειμνήστου Αρχιμανδρίτου Ευμενίου Σαριδάκη στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και το έργο του Παναγιωτάτου.

«Η ολόφωτος και λίαν τετιμημένη και καλλίκαρπος τριακονταετής Πατριαρχία της Υμετέρα Παναγιότητος επέτυχε την καθοριστικήν παρουσίαν του ιερωτάτου Θεσμού του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εν γένει της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις την υπ’ ουρανόν και η φωνή της Μητρός Εκκλησίας, φωνή ευθύνης διά το ανθρώπινον πρόσωπον και το περιβάλλον αυτού, ηχεί πλέον λυτρωτικώς εις τας ακοάς πάντων. Η φωνή Υμών, Παναγιώτατε, φωνή της Εκκλησίας, διασαλπίζει το μήνυμα της αγάπης του Θεού και παρέχει λύσεις εις τα προβλήματα και διεξόδους εις τα ποικίλα αδιέξοδα που δημιουργεί ο άνθρωπος, απομακρυνόμενος από την αγάπην αυτήν».

Ο Παναγιώτατος στην αντιφώνησή του ανέφερε, ανάμεσα σε άλλα, τα εξής:

«Με πολλήν χαράν και στοργικήν αγαλλίασιν υποδεχόμεθα εις τας Αυλάς του Ιερού ημών Κέντρου την σεβασμίαν Αντιπροσωπείαν εκ της φιλτάτης Μεγαλονήσου Κρήτης, οι οποίοι υπεβλήθητε εις τον κόπον ώστε να προσέλθητε από των Επαρχιών εις την εκκλησιαστικήν σας “Πρωτεύουσα”, διά να συνεορτάσωμεν και να συνευφρανθώμεν επί τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου και επί τοις ονομαστηρίοις της ημών Μετριότητος. Καλωσορίζομεν εις το πρόσωπόν σας το φιλότιμον των Κρητών, τον ηρωισμόν, την λεβεντιά, την ευγένειαν του ποιμνίου όλων των εν Κρήτη Επαρχιών του Πατριαρχικού μας Θρόνου.

Ελέχθη πολλάκις ότι η Κρήτη αποτελεί θυγατέρα του Οικουμενικού Θρόνου. Όμως, μετά συγκινήσεως ομολογούμεν ότι ο όρος ούτος είναι ελλιπής εμπρός εις την πραγματικότητα. Διότι ομιλούντες περί Κρήτης, ουδόλως ομιλούμεν περί ενός άλλου σώματος, αλλά κυττάρων πολυτίμων του καθ’ ημάς ηγιασμένου και πανιέρου σώματος της Μητρός Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, περί σαρκός εκ της σαρκός αυτής. Μήτηρ Εκκλησία/Οικουμενικόν Πατριαρχείον δεν είναι μόνον εδώ. Εδώ είναι η έδρα Της. Εδώ η κεφαλή και η καρδία και εν ταίς εκασταχού Επαρχίαις ημών τα λοιπά, ωσαύτως παμπόθητα μέλη του ενός και του αυτού σώματος. Διό και δεν διακρίνομεν υμάς από των λοιπών επαρχιών μας, πλην αγαπώμεν απολύτως και περιβάλλομεν υμάς μετά στοργής ου της τυχούσης».

Εγκάρδιες ευχές προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη εξέφρασε ο τ. Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον Παναγιώτατο.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.