Ημέρα εξελίξεων ήταν η χθεσινή για τον Ορθόδοξο κόσμο καθώς με απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, για την οποία εκδόθηκε Συνοδική και Πατριαρχική Πράξη, το Φανάρι πλέον βρίσκεται σε ευχαριστιακή κοινωνία με την μέχρι πρότινος Σχισματική Εκκλησία των Σκοπίων καθώς προέβη στην αναγνώριση της με τον ρητό όρο αυτή να ονομάζεται Αρχιεπισκοπή Αχρίδας, με την αποφυγή κάθε αναφοράς στον όρο “Μακεδονία” και στα παράγωγά του.

Παράλληλα, κατά την χθεσινή της συνεδρίαση η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποφάσισε την υπαγωγή των Ορθόδοξων Ουκρανικών Κοινοτήτων και Ενοριών της Αυστραλίας που υπάγονταν στον Μητροπολίτη Ιεραπόλεως κ. Αντώνιο, ο οποίος έχει έδρα της Αμερική, από τώρα και στο εξής να υπαχθούν στη δικαιοδοσία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας και να μνημονεύουν ως κανονικό τους επίσκοπο τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο κ. Μακάριο.

Την ίδια ώρα που στο Φανάρι λαμβάνονταν οι ιστορικές και σημαντικές αυτές αποφάσεις, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος με νέα Εγκύκλιο του έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για ακόμη μια φορά σχετικά με την εισπήδηση του Πατριαρχείου Μόσχας στο Παλαίφατο Πατριαρχείο κάνοντας λόγο ότι με δέλεαρ τα χρήματα εξαγοράζονται ενορίες και συνειδήσεις στην Αφρική που στόχο τη διατάραξη της ενότητας της Εκκλησίας ενώ, καλεί για ακόμα μια φορά όλους τους κληρικούς να παραμείνουν προσηλωμένοι στο Πατριαρχείο και το ιεραποστολικό έργο το οποίο επιτελεί.

Τέλος στα σενάρια περί “Μακεδονικής” Εκκλησίας
Με αναγνωρισμένο και αποδεκτό όνομα το «Αχρίδος» και αποκλείοντας ως όρο το «Μακεδονική» η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατόπιν χθεσινής συνεδρίας της ανακοίνωσε ότι δέχεται σε ευχαριστιακή κοινωνία την μέχρι σήμερα σχισματική Εκκλησία των Σκοπίων.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι αφού αξιολόγησε την υποβληθείσα προσφυγή και τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις του γειτονικού κράτους, αποφάσισε ότι «δέχεται εἰς εὐχαριστιακήν κοινωνίαν τήν Ἱεραρχίαν, τόν κλῆρον καί τόν λαόν τῆς ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Στέφανον Ἐκκλησίας ταύτης, θεραπεύουσα τήν πληγήν τοῦ σχίσματος, καί ἐπιχέουσα εἰς τό τραῦματῶν ἐκεῖ σε ἀδελφῶν ἡμῶν Ὀρθοδόξων “ἔλαιον καί οἶνον”. Πρός τοῦτο ἐκδίδεται καί ἡ σχετική Πατριαρχική καί Συνοδική Πρᾶξις».

Όσον αφορά τη ρύθμιση των διοικητικών θεμάτων μεταξύ αυτής της Εκκλησίας και του Πατριαρχείου Σερβίας, τα επαφίει στο Πατριαρχείο Σερβίας.

Στην ανακοίνωση του το Οικουμενικό Πατριαρχείο τονίζει ότι αναγνωρίζει ως όνομα της Εκκλησίας αυτής το “Αχρίδος”. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς το τελευταίο διάστημα υπήρξε έντονη φημολογία πως το Πατριαρχείο Σερβίας ενδέχεται να προβεί σε αναγνώριση της “Μακεδονικής Εκκλησίας” κάτι το οποίο θα δημιουργούσε έντονες αντιδράσεις στην ήδη τεταμένη κατάσταση που υπάρχει λόγω και του πολέμου που μαίνεται στην Ουκρανία. “Ἀναγνωρίζει ὡς ὄνομα τῆς Ἐκκλησίας ταύτης τό “Ἀχρίδος” (νοουμένης τῆς περιοχῆς τῆς δικαιοδοσίας αὐτῆς μόνον ἐντός τῶν ὁρίων τῆς ἐπικρατείας τοῦ κράτους τῆς Βορείου Μακεδονίας), ὡς ὑπεσχέθη ἐγγράφως πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ὁ Προκαθήμενος αὐτῆς, ἀποκλείουσα τόν ὅρον “Μακεδονική”καί οἱοδήτι ἄλλο παράγωγον τῆς λέξεως “Μακεδονία”, αναφέρει αναλυτικά.

Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει κάποια κάποια επίσημη αντίδραση από το Πατριαρχείο Σερβίας ως προς την εξέλιξη αυτή. Από την πλευρά τους οι αρχές των Σκοπίων χαιρέτησαν την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου δεχτεί σε ευχαριστιακή κοινωνία τον κλήρο και τον λαό της υπό τον Αρχιεπίσκοπο κ. Στέφανο Εκκλησίας των Σκοπίων.

Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Στέφανος

Οι Ουκρανικές ενορίες θα μνημονεύουν τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο ως Ποιμενάρχη τους
Τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ. Μακάριο θα μνημονεύουν πλέον ως Ποιμενάρχης τους οι Ορθόδοξες Ουκρανικές Ενορίες και Κοινότητες της Πέμπτης Ηπείρου ύστερα από την απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου όλες οι “ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, αἱ ὑπαγόμεναι εἰς τήν δικαιοδοσίαν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ἱεραπόλεως κυρίου Ἀντωνίου, ἑδρεύοντος ἐν Ἀμερικῇ, ἐντάσσονται, ἀπό τοῦδε καί εἰς τό ἐξῆς, εἰς τήν δικαιοδοσίαν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, μνημονεύουσαι τοῦ ὀνόματος τοῦ κανονικοῦ ποιμενάρχου πλέον αὐτῶν, Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Μακαρίου, τόν ὁποῖον τόσον ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὅσον καί ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος συγχαίρουν διά τήν ἐπιτυχῆ ποιμαντορίαν καί διακονίαν αὐτοῦ ἐν τῇ πέμπτῃ Ἠπείρῳ, ἀναγνωρίζοντες ὅτι ἡ διοικητική διάκρισις καί ἡ πατρική αὐτοῦ ἀγάπη θά ἐνισχύσῃ τάς Οὐκρανικάς Ἐνορίας διά τήν πρόοδον καί τήν προαγωγήν τῶν κατά Θεόν ἔργων καί σκοπῶν αὐτῶν. Τό αὐτό ἰσχύει καί διά τάς λοιπάς Οὐκρανικάς Κοινότητας ἐν Αὐστραλίᾳ, δεδομένου ὅτι ἡ Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας δέν ἔχει κανονικήν δικαιοδοσίαν ἐν τῇ Διασπορᾷ, συμφώνως καί πρός τόν Τόμον τῆς αὐτοκεφαλίας αὐτῆς”.

Η απόφαση ελήφθη ύστερα από την παρουσίαση της επιστιμονικής και διεξοδικής έκθεσης που υπέβαλλε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος στην οποία περιέγραφε την κατάσταση που επικρατεί στις εν λόγω Κοινότητες και Ενορίες.

Νέο καμπανάκι από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας για την εισπήδηση
Την ίδια ώρα που στο Φανάρι λαμβάνονταν οι παραπάνω αποφάσεις, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος με νέα του Εγκύκλιο κρούει για ακόμα μια φορά το καμπανάκι του κινδύνου για τα όσα συμβαίνουν στην Αφρικανική Ήπειρο ύστερα από την απόφαση του Πατριαρχείου Μόσχας να δημιουργήσει Εξαρχία στα εντός των κανονικών ορίων του Παλαίφατου Πατριαρχείου.

Αναλυτικότερα, στην Εγκύκλιό του ο Μακαριώτατος κάνει λόγο για αρπαγή Ενοριακών κοινοτήτων ορθοδόξων μέσω χρηματικού δέλεαρ σε Εφημέριους και αποστασίας Ενοριών από το Παλαίφατο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, βάσει αναφορών από Ιεράρχες του Πατριαρχείου εξαιτίας της αντικανονικής και απαράδεκτης προσπάθειας -όπως την χαρακτηρίζει- εισβολής της Ρωσικής Εκκλησίας στην Αφρικανική Ήπειρο.

Παράλληλα, προτρέπει τους Μητροπολίτες και Επισκόπους του Πατριαρχείου, όπως προβούν σε κάθε προβλεπόμενη εκ της τοπικής νομοθεσίας πράξη προς διασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των εκκλησιαστικών Επαρχιών, αλλά και στην άμεση επαναφορά κάθε περιουσιακού στοιχείου στην κατά νόμον κατοχή του Νομικού Προσώπου αυτών (Μητροπόλεων και Επισκοπών) από κάθε καταπατητή.

«Κατόπιν αυτής της ληστρικής και ασεβούς συμπεριφοράς της χρονικώς νεωτέρας Ρωσικής Εκκλησία πρός τό καθ’ ημάς Πρεσβυγενές Πατριαρχείο, το οποίο με την αδιάκοπη δισχιλιετή μαρτυρική ζωή και δράση Του, πρωτίστως δε την Αποστολική Παρακαταθήκη και Διαδοχή Του, τυγχάνει αρχαιότερο απάντων των αφρικανικών κρατών, πατρικώς παραγγέλλομεν όπως προβήτε απαραιτήτως διά τών νομικών συμβούλων των Ιερών Μητροπόλεων και Επισκοπών σε κάθε προβλεπομένη εκ της τοπικής νομοθεσίας πράξη πρός διασφάλιση της κινητής και ακινήτου περιουσίας των καθ’ υμάς εκκλησιαστικών Έπαρχιών, αλλά και στην άμεση επαναφορά κάθε περιουσιακού στοιχείου (ναών, κτιρίων, γαιών κ.τ.ό) στήν κατά νόμον κατοχή του Νομικού Προσώπου αυτών (Μητροπόλεων και Επισκοπών) από κάθε καταπατητή. Σημειωθήτω ότι στα πλαίσια του αγώνος αυτού γίνεται αντιληπτή η επικαιροποίηση και μεγίστη σπουδαιότητα του θέματος της αποκτήσεως το συντομότερον δυνατόν τίτλων ιδιοκτησίας και νομίμου κατοχής και χρήσεως των πάσης φύσεως ακινήτων των Ι.Μητροπόλεων και Επισκοπών σύμφωνα με την κατά τόπους κειμένη νομοθεσία.», υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, στην Εγκύκλιο του ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος.

Επίσης, ο Μακαριώτατος δίνει οδηγίες στους Επαρχιούχους Αρχιερείς του Θρόνου αναφορικά με το θέμα των αποσχισθέντων κληρικών, κάνοντας λόγο για επιβολή αργίας σε αυτούς από κάθε ιεροπραξία σε αρχικό στάδιο έως την τελεσίδικη συλλογική απόφαση από το αρμόδιο Πνευματικό Δικαστήριο.

Καταλήγοντας στην Εγκύκλιο του και απευθυνόμενος στους Μητροπολίτες και Επισκόπους του Πατριαρχικού Θρόνου, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας αναφέρει: «σας καλούμεν πατρικώς να σταθείτε με ακραιφνές ορθόδοξο θυσιαστικό φρόνημά, παρρησία και θάρρος έναντι του εκ του βορρά ανιστορήτου, εκβιαστικού, αντιχριστιανικού –διά τούτο καί μή ευλογημένου εν τέλει παρά Κυρίου– «έκκλησιαστικού» (!) επεκτατισμού».

ope

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.