Ο πομπός που θα επικοινωνήσουμε με το Άγιο Πνεύμα βρίσκεται στην καρδιά μας. Μπορούμε έχουμε πρόσβαση στο Άγιο Πνεύμα, στην Κύριο που είναι η Πηγή της αφθονίας των πάντων με ένα απλό τρόπο σβήνοντας το εγώ μας, όταν ξεφύγουμε απ’ την ψευδαίσθηση του εγώ μας, ακολουθήσουμε το θέλημα του Κυρίου ακολουθήσουμε το θέλημα Του, που είναι οι προδιαγραφές του Δημιουργού, τότε όλο το νου μας, όλο την ύπαρξη μας την πλημμυρίζει το πνεύμα το Άγιο.

Για να κρατήσουμε τη φώτιση αυτή θα πρέπει συνεχώς να κοινωνάμε και να εξομολογούμαστε, αλλά και να πηγαίνουμε στην εκκλησία όπου πάντα κατεβαίνει το άγιο Πνεύμα και φωτίζει του ταπεινούς και καθαρούς την καρδία.

Μόνο με την μετάνοια μπορούμε να θεραπεύσουμε τα λάθη του παρελθόντος και να μετάσχουμε στη χάρη του Θεού.

Μόνο μέσω του Κυρίου μπορούμε να γνωρίσουμε τον Πατέρα και να λάβουμε το Πνεύμα Του το Άγιο (Κύριος: Κανείς δε δεν μπορεί να έλθει προς τον Πατέρα, παρά μόνον δια μέσου εμού).

Μπορούμε να γίνουμε υιοί του Θεού
Μπορούμε να γίνουμε υιοί του Θεού, Δημιουργοί να γίνουμε ίδιοι με τον Κύριο, αυτό επιτυγχάνεται αν τηρήσουμε τις εντολές. Βαδίζουμε στην υιοθεσία, αν τηρήσουμε τις εντολές, αν σβήσουμε το εγώ μας. Η φιλαυτία είναι η Πηγή όλων των κακών. Η ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού έγινε με την ενσάρκωση του Κυρίου, που ήλθε να μας αφυπνίσει να μας δείξει τι είμαστε

Σε όσους δέχονται τον Κύριο και πιστεύουν σε Αυτόν, τους δίνει το δικαίωμα να γίνουν παιδία του Θεού, δημιουργοί. Με την προσευχή, μετάνοια την ταπείνωση του εγώ, τα μυστήρια ανοίγουμε την καρδιά μας στον Κύριο και έχουμε τα πάντα. Ο Κύριος ΕΙΝΑΙ Η ΟΔΟΣ προς την ΑΛΗΘΕΙΑ, το ΦΩΣ, τη ΖΩΗ, μην πελαγοδρομείτε, μην ακούτε κανέναν βιώστε το.

Το εγώ είναι η καταστροφή μας σε οτιδήποτε κάνουμε. Ο πυρήνας κάθε προβλήματος είναι η υπερηφάνεια. Πάντα το πρόβλημα προέρχεται από την μετάφραση που δίνεται σε κάθε γεγονός κι όχι από το γεγονός. Τα προβλήματα είναι δημιουργήματα του νου μας, δεν είναι πραγματικά, η μόνη πραγματικότητα ότι είμαστε παντοδύναμα πνεύματα. Η αλήθεια που ήρθε να μας κοινωνήσει ο Κύριος, είναι ότι είμαστε παιδία του Θεού αν ακλουθούμε τις προδιαγραφές του Θεού.

Η αγάπη είναι πάντα μέσα μας αν δεν έχουμε μυηθεί σε αυτή , δεν την αναγνωρίσουμε ότι την έχουμε και την ζητάμε έξω από μας. Όταν ο Ιησούς Χριστός μας αγγίξει με την πνοή Του, τότε η ψυχή αρχίζει να αισθάνεται την αθανασία της.

Πως θα ξεφύγουμε από την ψευδαίσθηση του θανάτου της φθοράς και θα φωτιστούμε από το άγιο πνεύμα;
Αν πάψουμε να επικεντρώνουμε τη συνείδηση μας στις ανάγκες του οχήματος και να της επικεντρώσουμε στις ανάγκες της ψυχής μας. Αν πάψουμε να επικεντρώνουμε το νου μας στα ζωώδη ένστικτα του οχήματος αλλά στον πραγματικό μας εαυτό που βρίσκεται στην καρδιά μας, στην ψυχή μας, εκεί βρίσκεται ο Κύριος. Ήλθε ο Κύριος και μας είπε όλα αυτά που μας λένε ξεκάθαρα οι επιστήμονες με τον δικό του Θεϊκό τρόπο, έρχονται οι Άγιοι και μας λένε τα ίδια: «Ν’ αγωνίζεστε πρωτίστως να ταπεινώνετε τον εγωισμό σας, αυτή είναι η αρχή της επικράτησης του θείου θελήματος, Η αρετή είναι απαίτηση της ψυχής, από τη φύση μας επιθυμούμε το αγαθό έχουμε στη φύση μας να ομοιωνόμαστε με το Θεό. Η ταπεινοφροσύνη είναι η μεγίστη αρετής μέσο ηθικής ανύψωσης και τελείωσης και τρόπος επικοινωνίας με το Θεό». Τι σημαίνουν οι αρετές; Γιατί να έχουμε ταπείνωση; Οι αρετές είναι οι προδιαγραφές που έχει δημιουργηθεί ο κόσμος και ταπείνωση σημαίνει να μειώσουμε το εγώ μας το θέλημα του ζωώδους οχήματος μας και να αφήσουμε να εκδηλωθεί ο Θεός μέσα μας, η πραγματική μας φύση, να δούμε τον κόσμο με τα μάτια της ψυχής μας κι όχι με τις αισθήσεις μας που είναι ένας παραμορφωτικός φακός της πραγματικότητας.

Όπως θα δούμε στο κατά Ιωάννη ευαγγέλιο ο Κύριος μας είπε ξεκάθαρα ότι θα είναι συνεχώς μαζί μας δια του Αγίου Πνεύματος «Έρχομαι και πάλιν κοντά σας δια του Αγίου Πνεύματος. Και σεις θα ζήσετε την αιώνια ζωή, που θα πάρετε από εμέ».
«Εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει εκείνος άλλον οδηγό και Παράκλητο, δια να μένη μαζί σας αιωνίως. Θα σας δώσει το Άγιο Πνεύμα, το οποίον είναι η καθαρά και απόλυτος αλήθεια και φανερώνει την αλήθειαν στους καλοπροαίρετους. Αυτό όμως ο κόσμος ο αμαρτωλός δεν μπορεί να το πάρει, διότι δεν έχει ανοικτά τα μάτια της ψυχής και ένεκα τούτου δεν το βλέπει ούτε και το γνωρίζει. Σεις όμως το γνωρίζετε, διότι εγώ σας το φανέρωσα και μένει πλησίον σας, έπειτα δε από την επιφοίτηση του θα κατοικεί και μέσα εις της ψυχές σας. Έρχομαι και πάλιν κοντά σας δια του Αγίου Πνεύματος. Ολίγον ακόμη καιρόν και ο κόσμος δεν θα με βλέπει, διότι δεν θα ζω εις την γη σωματικώς, όπως τώρα. Σεις όμως με τα φωτισμένα από το Άγιο Πνεύμα μάτια της ψυχής σας θα με βλέπετε, διότι εγώ, καίτοι εντός ολίγου θα αποθάνω επί του σταυρού, ζω και θα ζω αιωνίως. Και σεις θα ζήσετε την αιωνία ζωή, που θα πάρετε από εμέ».

«Κατά την ημέρα εκείνην της επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύματος θα γνωρίσετε σεις καλά, ότι εγώ υπάρχω ολόκληρος μέσα στον Πατέρα ως Υιός και Θεός και σεις θα είσθε ενωμένοι με εμέ και εγώ με σας, ώστε να αποτελούμε ένα αδιάσπαστο πνευματικό σώμα.

Και εάν υπάγω εκεί και ετοιμάσω δια σας τόπον, πάλιν θα έλθω από τους ουρανούς και κατά την ώρα της εκδημίας σας και κατά την μεγάλη ημέρα της δευτέρας παρουσίας και θα σας πάρω κοντά μου, ώστε να είσθε και σεις εκεί, όπου και εγώ θα είμαι.

Εγώ είμαι ο ασφαλής δρόμος, που οδηγεί στον ουρανό, εγώ είμαι η απόλυτος και καθαρά αλήθεια, που φωτίζει τον άνθρωπο δια την σωτηρία, εγώ είμαι η ζωή και ο χορηγός της αιωνίου ζωής δι’ όλους τους πιστούς. Κανείς δε δεν μπορεί να έλθει προς τον Πατέρα, παρά μόνον δια μέσου εμού».

«Αλλά από εδώ και πέρα, αφού σας στείλω το Πνεύμα το Άγιο, θα γνωρίσετε τον Πατέρα και θα τον ίδετε με τα μάτια της ψυχής σας. Εάν με αγαπάτε, τηρήσατε τας εντολάς μου, διότι αυτό είναι απόδειξης και καρπός της αγάπης σας προς εμέ. Εάν κανείς με αγαπά, θα τηρήσει εις την ζωή του τας εντολάς μου, και ο Πατήρ μου θα τον αγαπήσει και θα έλθουμε εις αυτόν και θα μεταβάλαμε την καρδίαν του εις μόνιμο κατοικία μας, ώστε αυτός να είναι ο έμψυχος ναός του ζώντος Θεού».

Ο Άγιος Σιλουανός μας λέγει ότι ο Κύριος μας δίνει το Πνεύμα του Χριστού, μας κάνει να γνωρίσουμε τον Πατέρα και τότε σωζόμαστε.
Τι ποιο σημαντικό όποιος γνωρίσει συνδεθεί με το Πνεύμα του Χριστού του Θεού, μυείτε στην υπέρτατη δόνηση της αγάπης και έχει ότι θέλει, αρκεί βέβαια να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Όταν γνωρίσουμε το Θεό, τότε γνωρίζουμε τα πάντα, γνωρίζουμε τότε ότι μαζί Του μπορούμε να κάνουμε θαύματα, να κάνουμε τα πάντα όπως ο Κύριος. Όποιος δεν αγαπά του εχθρούς του δεν μπορεί να γνωρίσει το Θεό.

Τα λόγια του αγίου: «Το Πνεύμα του Χριστού που μας έδωσε ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι, όλοι να γνωρίσουν το Θεό. Ζήτησα συγχώρηση με ταπείνωση στον Κύριο κι αυτός μου έδωσε όχι μόνο συγχώρεση αλλά το Πνεύμα το Άγιο κι έτσι εν Πνεύματι Αγίω γνώρισα το Θεό. Όποιος δεν αγαπά τους εχθρούς του σε αυτόν δεν έχει κατοικήσει ακόμη η Χάρη του Θεού. Για να σωθείς πρέπει να ταπεινωθείς. Αν συγχωρείς σημαίνει πως συγχώρεσε κι εσένα ο Κύριος, αν δεν συγχωρείς τον αδελφό σημαίνει ότι η αμαρτία μένει μαζί σου. Ο Κύριος αγαπά πολύ τον αμαρτωλό που μετανοεί και τον σφίγγει με αγάπη στην αγκαλιά του:που ήσουν παιδί μου σε περίμενα από καιρό ».
Οι αρετές, οι προδιαγραφές μας, είναι απαίτηση της ψυχής μας , από τη φύση μας επιθυμούμε το αγαθό, έχουμε στη φύση μας να ομοιωνόμαστε με το Θεό, γιατί αποτελούμαστε από την ίδια ουσία από το Θεό, απλώς μας έστειλαν εδώ στη γη για εφαρμόσουμε αυτά που γνωρίζουμε μέσα από το χαμηλών δονήσεων σώμα μας. Εμείς μπορούμε να συνδεθούμε με το Δημιουργό μας, ο οποίος με το Πνεύμα Του το Άγιο μας καθοδηγεί να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες της ύλης, που είναι οι κατώτερες δονήσεις του χωροχρόνου που είμαστε και με τη φωτισμένη συνειδητότητα μας, να βιώσουμε τον ουρανό στη γη. Μπορούμε να επιβληθούμε με το πνεύμα μας στο γήινο όχημα μας, να το κρατήσουμε σε άριστη υγεία και ευεξία.

Το έργο του ανθρώπου είναι να προσκολλάται στο Θεό. Η προσευχή είναι η ενέργεια που δίνει αξία στο νου, είναι η καλύτερη χρήση του νου. Ο Δημιουργός δεν μας έδωσε το νου μας για να φροντίζουμε το όχημα, για να φροντίζουμε τις ανάγκες της επιβίωσης, της αναπαραγωγής, και της επικράτησης μας στην κοινωνία και τα ζώα εξυπηρετούν τις ανάγκες αυτές χωρίς να έχουν πνευματικό εγκέφαλο. Το νου μας τον έδωσε ο Δημιουργός για να επικοινωνούμε και να ενωθούμε μαζί Του έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα κόσμο σύμφωνα με τις αρχές του.

Νηστεία και προσευχή για να ξεφύγουμε από το γήινο και να ενωθούμε με το επουράνιο, την πραγματική μας φύση.
Όταν κάποιος είναι κοντά στο Χριστό, θεραπεύεται όλη του η ύπαρξη, θεραπεύεται σωματικά και ψυχικά. Η εξομολόγηση μας ξεπλένει, μας απαλλάσσει από το παρελθόν.

Το μυστικό της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον πλησίον, πως είναι δυνατόν να αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις και να μην αγαπάς τον πλησίον σου που δεν τον βλέπεις. Χιλιάδες καλά να κάνουμε αν μισούμε τον πλησίον μας τα έχουμε χάσει όλα. Πρέπει να αγαπάς τον πλησίον σου ειλικρινά χωρίς να περιμένεις ανταπόκριση, μόνο έτσι μπορείς να πετύχεις την αγάπη στο Χριστό. Ο Θεός μας βοηθά ανάλογα με την Πίστη μας. Όσο ισχυρά πιστεύουμε στο Θεό, τόσο ισχυρή θα είναι και η βοήθεια που θα λάβουμε. Χρειάζεται να έχουμε καλοπροαίρετη καρδιά γεμάτη αγάπη, αν δεν έχουμε ανοιχτή την καρδιά μας πίστη δεν μπορεί να υπάρξει. Η ανοιχτή καρδία μας ανεβάζει τις συχνότητες έτσι ώστε μαζί με την πίστη μας να αποκτήσουμε αυτά που επιθυμούμε.

Ο Ιησούς Χριστός είναι πάντα μαζί μας, είναι μέσα στην καρδιά μας, είναι η άπειρη ενέργεια η άπειρη αγάπη που ζωογονεί τους πάντες και τα πάντα που την επικαλούνται και πιστεύουν σε αυτή. Αν ενωθούμε μαζί του μπαίνουμε κε εμείς στην άπειρη, στη χρυσή αυτή ενέργεια της αγάπης, δονούμαστε στις δονήσεις της αγάπης που είναι πάνω από 500 παλμούς το δευτερόλεπτο, που είναι οι δονήσεις της δημιουργίας. Η συμπαντική αυτή δόνηση της αγάπης που μας έφερε ο Κύριος μας άλλαξε και συνεχίζει να μας αλλάζει εντελώς τη ζωή.

Όταν στεναχωριόμαστε σημαίνει ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο, έχουμε επιλέξει να μείνουμε έξω από τον Παράδεισο, το πεδίο των υψηλών δονήσεων της αγάπης, της δημιουργίας, της υγείας, της αφθονίας. Όταν αντιμετωπίζεται προβλήματα και απελπίζεστε, συνειδητοποιήστε ότι έχετε βγει από το πεδίο της δημιουργίας, τα προβλήματα σας είναι μια ευκαιρία να σας θυμίσουν να ξαναμπείτε μέσα στον παράδεισο του φωτός της αγάπης του Κυρίου.

Πως θα το επιτύχετε αυτό; Όταν αφεθείτε, στον Κύριο, ακολουθείτε τον λόγο Του, όταν μειώσετε το εγώ σας, όταν επαναπρογραμματίσετε το υποσυνείδητο σας, όταν απενεργοποιήσετε τα αρνητικά σας συναισθήματα.

Τα πάντα είναι άπειρη άμορφη ενέργεια που αποκολλούμε Θεό, η επίγνωση ή η άγνοια του Θεού, της πραγματικότητας αυτής μας κάνει να είμαστε ζωντανοί ή νεκροί. Το μεγαλύτερο κατόρθωμα του διαβόλου μας λέγει ένας γέροντας είναι να κάνει τους ανθρώπους υλιστές, να αρνηθούν την παρουσία του Θεού που είναι η μόνη πραγματικότητα, να μην βλέπουν ότι υπάρχει πνευματικός κόσμος αόρατος, αλλά μόνο υλικός.

Ο Ιωσήφ ο Βατοπεδινός μας εξηγεί ότι «ο Κύριος ήλθε να μας αναστήσει και να μας επαναφέρει στην ισορροπία, από την πτώση διότι αναπτύξαμε το εγώ μας την φιλαυτία, κατέβηκε ο Κύριος να μας αναπλάσει.

Φόρεσε τη δική μας φύση και άρχισε πρακτικά την ανάπλαση, ο Θεός Λόγος, η πατρική στοργή και αγάπη ήλθε να μας αναμόρφωση. Πρέπει να μετάσχουμε κι εμείς της αναστάσεως.

Δια του βαπτίσματος μας εισάγει στην ανάσταση, μετά μας παρουσιάζει την τριαδική ιδιότητα της αληθινής μας πίστης. Ο Κύριος στη συνέχεια πήγε στην έρημο αρχίζει την αποδόμηση της φιλαυτίας, της φιληδονίας, της πλεονεξίας, νηστεύει προσεύχεται για να ας διδάξει ότι χωρίς την προσευχή είναι αδύνατο να υπάρξουμε. Είναι αδύνατο να υπάρξουμε χωρίς το Θεό το θέμα της προσευχής είναι επιταγή, δεν μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς το Θεό, η ουσία είναι ότι η θεία χάρη που πήραμε από το βάπτισμα να την συνεχίσουμε, να την συντηρήσουμε.

Ο προορισμός μας είναι η ένωση με τον δημιουργό, αν ξεχάσουμε τι είμαστε που ήλθαμε που πάμε χάσαμε τα πάντα. Μας χάρισε η αγάπη Του, με την ανάσταση της Θειώσεως, μας χαρίζει και την μετάνοια, να μπορούμε να επανέλθουμε όποτε θέλουμε, μόνο η μετάνοια μας ξαναφέρνει στο φως.

Η μετάνοια είναι το κλειδί για τα πάντα.
Tι κερδίζουμε με το άγχος; Τίποτα, πλανιόμαστε. Μέσα έχουμε συνείδηση που μας ελέγχει, η κατασκευή του ανθρώπου είναι ένα ασύλληπτο φαινόμενο, ιδιοχείρως δημιουργείται ο άνθρωπος με την πνοή του τριαδικού Θεού, κατ’ εικόνα Του και κατ’ ομοίωση. Ο άνθρωπος δεν είναι ένα κτίσμα όπως τα υπόλοιπα είναι ένα αντίτυπο του προτύπου, με τα την παράβαση της εντολής (ανάπτυξη του εγώ) ξέπεσε του μεγαλείου.

Αποφάσισε να τον επανάφερε να τον θεραπεύσει στέλνοντας το Θεό Λόγο τον Κύριο να τον επαναφέρει να του υπενθυμίσει ποίος είναι. Δεν υποβιβάζει, δεν διατάζει τον άνθρωπο κατεβαίνει ο ίδιος με ταπείνωση για να τον βοηθήσει, να υψώσει τον άνθρωπο στην αξία που του ανήκει, διότι ο άνθρωπος είναι κατ’ εικόνα και κατ’ ομοίωση, ολόκληρο το σύμπαν δεν ισοδυναμεί με την αξία ενός ανθρώπου.

Η ανθρώπινη αξία είναι άπειρη, φοράει την ανθρώπινη οντότητα ο λόγος του Θεού. Ο Θεός εμφανίζεται, προτιμά να επικοινωνήσει με την κτίση του δια μέσου του άνθρωπου. Ο άνθρωπος γίνεται υιός του Θεού την μέγιστη ύψωση που οι άγγελοι δεν μπορούν να έχουν διότι είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονία αποστελλόμενα . Τι λείπει στους αγγέλους όταν κρατούν πάνω τους το Θεό και με ασύλληπτη ευλάβεια τον υπηρετούν; Η θεανθρωποίησης, μετά την ενσάρκωση του Κυρίου ο άνθρωπος γίνεται θεάνθρωπος, οι άγγελοι δεν μπορούν να το αποκτήσουν, τους απαγορεύεται η θεανθρωποίησης, είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονία αποστελλόμενα».

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.