Φαναρι ειδήσεις.

Μὲ ἰδιαιτέραν ἔμφασιν εἰς τὴν μνημόνευσιν τῶν δι’ εὐλόγους αἰτίας, ἰδιαιτέρως αὐτὴν τῆς ἀπαγορεύσεως κυκλοφορίας καθ’ ἕκαστον Σαββατοκύριακον, μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης ἐτελέσθησαν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Φωτεινῆς ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Δ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 11ης Ἀπριλίου ἐ.ἔ., καὶ αἱ λοιπαὶ Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι (Θεία Λειτουργία τοῦ Σαββάτου καὶ οἱ Μέγας καὶ Ε΄ Κατανυκτικὸς Ἑσπερινοί), εἰς τὰς ὁποίας μετεῖχον μόνον οἱ ἄμεσοι συνεργάται τῆς Κοινότητος καὶ ἐλάχιστοι πιστοί.
Πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν πιστῶν ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τὴν Πέμπτην 8ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ἐνῷ θὰ τελεσθῇ καὶ τὴν Δευτέραν, 12ην ἰδίου, τὸ ἑσπέρας, πρὸς ἐξυπηρέτησιν καὶ τῶν ἐργαζομένων.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.