Κατ’ αὐτή τήν Ἑβδομάδα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς πού ἡ Ἐκκλησία μας τή βιώνει ὡς Δ΄ Ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ περιώδευσε στήν ὑπ’ αὐτόν Ἱερά μας Μητρόπολη ὡς ἑξῆς:

Τήν Τετάρτη 7η Ἀπριλίου τ.ἒ. τό ἑσπέρας στίς 7.00 μ.μ., ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Διάκονο π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα, προέστη τῆς Ἀκολουθίας τῆς Θ΄ Ὣρας καί κατόπιν ἐτέλεσε τήν Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία τῶν Τιμίων Δώρων στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Στρατονίκης, στόν ὁποῖο ἐφημερεύει εὐόρκως ὁ ἐκ Κύπρου ὁρμώμενος Παν. Ἀρχιμ. π. Εὐστράτιος Λιασῆς, ὁ ὁποῖος καί συλλειτούργησε μετά τοῦ Ἐπισκόπου μας. Τῶν ἐνοριτῶν προΐσταντο συμπροσευχόμενοι ὁ εὐλαβέστατος Πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου καί Ἐκκλησιαστικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Ἀντωνίου, ὁ Πρόεδρος τῆς Β΄βαθμίου Σχολικῆς Ἐπιτροπῆς κ. Νικόλαος Κεφαλᾶς, ὁ Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παῦλος Τομέ καί ὁ Τοπικός Σύμβουλος κ. Ἀριστείδης Μπρίκος.

Στό Ἐκκλησίασμα, πού σημειωτέον κατά τό μέγιστο μέρος μετεῖχε τοῦ Ποτηρίου τῆς Ζωῆς, ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε λόγο ἀγαθό, ἀναφερθείς γλαφυρά στό Λειτουργικό κλῖμα τῆς Ὀρθόδοξης πνευματικῆς ζωῆς, τό ὁποῖο ἐντονώτατα βιώνει ὁ Λαός μας κατ’ αὐτή τήν εὐλογημένη πρό τοῦ Ἁγίου Πάσχα περίοδο. Μίλησε γιά τό Εὐχαριστιοκεντρικό πνεῦμα καί κλῖμα τῆς Ἐκκλησίας μας, στό ὁποῖο εὐχαρίστως βαπτίζεται καί μέ τό ὁποῖο ἐνδύεται ὁ κάθε πιστός ἀδελφός μας. Ἂλλωστε, παρετήρησε ὁ ὁμιλητής, αὐτό τό κλῖμα γευόμενος ὁ ὀρθόδοξος χριστιανός, θεωρεῖ τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ὅπως ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας τό χαρακτηρίζει: ὡς Βασιλικό Μυστήριο, τό ὁποῖο διαποτίζει κάθε Λειτουργική καί Μυστηριακή ἒκφανση τῆς πίστεώς μας. Ὃλα τά Ἱερά Μυστήρια εἶναι τόσο Μυστήρια, ὃσο ἒχουν Εὐχαριστιακή Σφραγίδα, ὃσο εἶναι συνδεδεμένα καί ἀπότοκα τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ὅσο δηλαδή συντείνουν στό νά πορεύεται ὁ Λαός τοῦ Θεοῦ ἀπό δόξης εἰς δόξαν στό ἀτελεὐτητο Ὑπερῶο πού τελέστηκε ἀπό Ἐκεῖνον καί τελεῖται ἀενάως χάριτι καί παρουσίᾳ τοῦ Παρακλήτου τό Ἱερό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Κατέληξε δέ ὁ Σεβασμιώτατος λέγοντας ὃτι ὁ χριστιανός μετέχοντας τοῦ Ποτηρίου τῆς Ζωῆς, μετέχει Ζωῆς Αἰωνίου, γευόμενος Χριστόν καί Τοῦτον Ἐσταυρωμένον καί Ἀναστάντα.

Νά σημειωθῆ ὃτι ὁ π. Εὐστράτιος ὁλοκληρώνει μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τή βοήθεια τοῦ ποιμνίου του τήν ἐξαίρετη ἁγιογραφία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί πρωτοστατεῖ μαζί μέ ἑτέρους ἐκλεκτούς ἀδελφούς μας κληρικούς καί λαϊκούς στή στελέχωση τοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου τῆς Μητροπόλεώς μας, ὂντας μάλιστα καί ἓνας ἐκ τῶν δύο πατέρων πού λειτουργοῦν στό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱδρύματος Ἀγάπης Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ τῆς Μητροπόλεώς μας, μέ συνεργάτη τόν Αἰδ. Οἰκ. Νικόλαο Γιαννούλη, πού παρίστατο συμπροσευχόμενος στίς ὅλες Ἀκολουθίες.

Τήν Παρασκευή 9η Ἀπριλίου τ.ἒ. καί πάλι μαζί μέ τόν Διάκονό του π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα, προέστη τῆς Ἀκολουθίας τῶν Δ΄ Χαιρετισμῶν τῆς Κυρίας Θεοτόκου στόν πάγκαλλο Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἁγίου Προδρόμου πού καλλύνει μέ τήν κοπιώδη ἐργασία του ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεώς μας Παν. Ἀρχιμ. π. Δωρόθεος Ζέρβας. Ἀνθοστόλιστος ὁ Ναός μοσχοβολοῦσε καί ἀπάστραπτε καθρεφτίζοντας τήν παρθενία τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων, ὃπως Τῆς ἁρμόζει στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση.

Ἀρκετός ὁ Λαός παρά τά γνωστά μέτρα ὕμνησε τήν Παντάνασσα, δοξολογῶντας τόν Υἱό καί Θεό Της, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἀντιδήμαρχο Πολυγύρου κ. Δημήτριο Ζαγγύλα, τόν Πρόεδρο τῆς Κοινότητος κ. Στέλιο Γεωργακούδη, τόν Πρόεδρο τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου καί Τοπικό Σύμβουλο κ. Ἀντώνιο Ρίζο καί τήν Πρόεδρο τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου κα Φανή Ἀναγνώστου.

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος γιά μιά φορά ἀκόμη ἀνεφέρθη στό κεντρικό μήνυμα τοῦ Ἀκαθίστου Ὓμνου, μέσῳ τοῦ ὁποίου ἡ Ἐκκλησία μας, ἀκολουθοῦσα τήν παρότρυνση τῶν Ἁγίων Πατέρων ΚΗΡΥΣΣΕΤΕ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ, δοξολογεῖ μέν καί εὐγνωμονεῖ τόν Σωτῆρα Χριστό γιά τό ἒργο τῆς Σωτηρίας μας μέ τήν Ἐνανθρώπησή Του καί παράλληλα ἀνυμνεῖ τήν Παναγία Μητέρα Του ὡς τόν ἒμψυχο Ναό πού Τόν φιλοξένησε στά γήϊνα.

Μάλιστα δέ γιά νά ἀποδείξη τοῦ λόγου τό ἀληθές ἑρμήνευσε δύο Οἲκους τῆς Δ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Παναγίας μας, ὣστε νά γίνη πιό εὒληπτο τό μήνυμά του. Ὁ πρῶτος μέ τήν ἀκροστιχίδα ΧΑΡΙΝ ΔΟΥΝΑΙ… «Θέλοντας νά ἀποδώση Χάρη καί Λύτρωση στό Ἀδαμιαῖο Γένος γιά παραστρατήματα καί ἁμαρτήματα παλιά τῶν Προπατόρων μας Ἀδάμ καί Εὒας, Αὐτός πού μέ τό Αἷμα Του ξέπλυνε τήν ἀνθρώπινη ἁμαρτία καί κατέβηκε αὐτοβούλως στή χώρα τῶν βροτῶν, ἐκείνων πού ἐγκατέλειψαν τή Χάρη Του, καί ἒσκισε τό χειρόγραφο γραμμάτιο τῆς πτώσης μας, ἀκούει ἀπ’ ὃλους μας τό, δοξασμένος νά εἶσαι Κύριε!».

Ὁ δεύτερος Οἶκος ἦταν αὐτός πού ἐκκινεῖ μέ τό ΨΑΛΛΟΝΤΕΣ ΣΟΥ ΤΟΝ ΤΟΚΟΝ…, τόν ὁποῖο ὁ Δεσπότης ἀπέδωσε ὡς ἑξῆς: «Σάν ψάλλουμε Αὐτόν πού γέννησες καί φιλοξένησες στά σπλάγχνα Σου, Ἐσένα ὃλοι ἀνυμνοῦμε σάν ἒμψυχο Ναό Θεοτόκε, γιατί σάν κατοίκησε στή γαστέρα Σου ὁ Κύριος πού συγκρατεῖ καί στολίζει τά σύμπαντα μέ τά πανάσπιλα χέρια Του, Αὐτός ἁγίασε, Αὐτός πλήρωσε τά πάντα μέ Δόξα καί μᾶς δίδαξε ὃλους νά Σέ ἀνυμνολογοῦμε ἀπευθύνοντάς Σου τό Χαῖρε…».

Ἡ γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας καί τά ὑψηλά νοήματά της, κατέληξε ὁ Δεσπότης κατατείνουν στό νά διδάσκεται ὁ πιστός τίς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας!

Τήν Κυριακή 11η Ἀπριλίου 2021 πού ἡ Ἐκκλησία μας τή ζῆ ὡς Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν καί τιμᾶ τή μνήμη τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Συγγραφέως τῆς Κλίμακος τοῦ Σιναΐτου, ὁ Ἐπίσκοπός μας μέ τόν Διάκονό του π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα ἐπεσκέφθη τήν παραθαλάσσια Οὐρανούπολη, τόν προνάρθηκα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου καί ἐτέλεσε τή Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου ὡς ὁρίζει ἡ Τάξη τῶν Ἁγίων Πατέρων μας.

Οἱ Οὐρανοπολίτες, παρά τίς προφυλάξεις γιά τήν πανδημία τοῦ κορωναϊοῦ ὑπεδέχθησαν τόν Σεβασμιώτατο μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἐφημέριό τους καί πνευματικό του τέκνο Αἰδ. π. Γεώργιο Κυριάκου καί τόν παρεπιδημοῦντα Παν. Ἀρχιμ. π. Ἀρτέμιο Γρηγοριάτη, τόν ἁγιορείτη πνευματικό πατέρα πού θεραπεύει καί τό Ἱερό Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως στήν Ἐπαρχία μας μέ εὐλογία τοῦ Δεσπότη μας. Ἐπίσης συμπροσευχόμενος στίς Ἀκολουθίες μετεῖχε καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Λεμονιάδης, τοῦ ὁποίου ὁ υἱός Ἰωσήφ εἶναι καί ὁ πρωτοψάλτης τῆς Ἐνορίας Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Οὐρανουπόλεως, ἀκολουθῶντας τή λεβιτική παράδοση τῆς οἰκογένειας, ἀφοῦ εἶναι ἐγγονός τοῦ ἀειμνήστου π. Ἠλία Χατζησταματίου, διατελέσαντος Ἐφημερίου Οὐρανουπόλεως.

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος στάθηκε στήν Εὐαγγελική περικοπή τῆς Κυριακῆς (Μαρκ. θ΄, 17-31), τῆς ἀναφερομένης στή θεραπεία τοῦ σεληνιαζομένου νέου ἀπό τόν Κύριό μας, τοῦ καί ὀχλουμένου ὑπό πνευμάτων ἀκαθάρτων, τοῦ διαβόλου δηλαδή, “παιδιόθεν”, ἀπό μικρό παιδί δηλαδή (Μαρκ. θ΄, 21).

Ὁ ὁμιλητής ἔθεσε ὡς θέμα του τό πρόσωπο τοῦ διαβόλου, καθότι ὁ Κύριος στήν Εὐαγγελική περικοπή πού ἀναγνώστηκε κατέληξε πρός τούς Μαθητές Του λέγοντας: «Τοῦτο τό γένος ἐν οὐδενί δύναται ἐξελθεῖν εἰ μή ἐν προσευχῇ καί νηστείᾳ», «Αὐτό τό εἶδος τοῦ δαιμονίου δέν βγαίνει μέ τίποτε ἄλλο παρά μέ προσευχή πού συνοδεύεται μέ νηστεία».

Ὁ διάβολος, εἶπε ὁ Ἐπίσκοπός μας, εἶναι προσωπική ὕπαρξη, ἡ Ἐκκλησία μας δέ πάντοτε μιλάει γι’ αὐτόν ὡς κηρυγμένο ἀντίπαλο τοῦ Θεοῦ καί τόν φοβερότερο ἐχθρό τοῦ ἀνθρώπου. Τόν βλέπει ὡς θεομάχο καί μισάνθρωπο, ὡς θεοκτόνο καί ἀνθρωποκτόνο μαζί, πατέρα τοῦ ψεύδους καί τῆς ἀπάτης, ὡς παράσιτο πού περιπαίζει καί πειράζει τήν σύνολη δημιουργία τοῦ Θεοῦ καί τόν ἄνθρωπο, ὡς ἕνα προσωπικό παράσιτο πού κάνει καί τό κακό ἕνα παράσιτο δίπλα στό ὄν. Πρόκειται γιά πεσμένο ἄγγελο πού προέβαλε τήν αὐθαιρεσία ἤ καλύτερα τήν αὐθάδεια τῆς ὁμοιώσεώς του μέ τόν Θεό, χωρίς τόν Θεό. Πρόκειται γιά τό ὄν πού ἐπεθύμησε νά πολεμήση τόν Θεό καί νά προχωρήση στήν ὑποκατάστασή Του, αὐτοανακηρυσσόμενος Θεός καί γιά τό ὁποῖο τά πάντα ἐπιτρέπονται.

Καί κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος: «Ναί, ὁ διάβολος μπορεῖ νά πειράξη τόν ἄνθρωπο ὅταν τό παραχωρήση ὁ Θεός καί ὁ ἄνθρωπος ὁ ἴδιος ἀμελήση, ἀδιαφορῶντας γιά τούς λογισμούς του. Ἀπό τά πάθη πού φωλιάζουν μέσα στήν ψυχή παίρνουν οἱ δαίμονες τίς ἀφορμές καί ὑποκινοῦν μέσα μας τούς ἐμπαθεῖς λογισμούς. Κατόπιν πολεμοῦν μέ αὐτούς τόν νοῦ καί τόν βιάζουν νά δώση τήν συγκατάθεσή του στήν ἁμαρτία. Ἀφοῦ νικηθῆ, τόν ὁδηγοῦν στήν κατά διάνοια ἁμαρτία· κι ὅταν αὐτή συντελεστῆ, τόν σέρνουν αἰχμάλωτο στήν πράξη. Κατόπιν, αὐτοί πού μέ τούς λογισμούς ἐρήμωσαν τήν ψυχή ἀποχωροῦν μαζί μέ αὐτούς καί μένει στόν νοῦ μόνο τό εἴδωλο τῆς ἁμαρτίας, θά διδάξη ὁ Ὅσιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής.

» Μ’ ἄλλα λόγια, ὁ διάβολος πού εἶναι πατέρας τοῦ πνευματικοῦ θανάτου, ἐργάζεται πάνω στήν ἁμαρτία καί στά πάθη, μᾶλλον δέ ἐργάζεται μέ τήν ἁμαρτία καί τά πάθη. Μέ τούς δαιμονικούς λογισμούς καί πειρασμούς γελοιοποιεῖ τήν ἀνθρώπινη ἐλευθερία καί καλεῖται ὁ αὐτεξούσιος ἄνθρωπος στήν ἁμαρτία πού εἶναι ἡ μεγάλη ἐφεύρεση τῆς αὐτεξουσίου γνώμης τοῦ σατανᾶ. Προσοχή, λοιπόν, στούς λογισμούς πού κατά τόν Ὅσιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος τόν Σιναΐτη εἶναι λόγοι τῶν δαιμόνων καί πρόδρομοι τῶν παθῶν, ὅπως οἱ λόγοι καί τά νοήματα εἶναι πρόδρομοι τῶν πράξεων. Φυλακή λοιπόν στίς αἰσθήσεις καί τούς λογισμούς, γιατί ἔτσι πολεμᾶμε τό γένος τοῦ διαβόλου!»

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.