Σήμερα, 9η Ἀπριλίου 2023 Κυριακή τῶν Βαΐων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἐνοριακό Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος Σύμης, μέ συλλειτουργούς του τόν Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ π. Γεώργιο Χατζηχρυσάφη καί τούς Διακόνους π. Γεώργιο Κακακιό καί π. Παῦλο Τερεζάκη, ἐνῶ τό ἱ. ἀναλόγιο διακόνησε ὁ Ἱεροψάλτης κ. Πανορμίτης Κακακιός. Πρό τῶν Αἴνων, κατά τήν διατεταγμένη τάξη, ἀνέγνωσε τήν δοξολογική εὐχή ἐπί τῶν παρατιθεμένων βαΐων τῆς Εορτῆς, τά ὁποῖα διένειμε στό ἐκκλησίασμα, γιά νά καταδειχθεῖ ὅτι κρατῶντας οἱ πιστοί τά βαΐα, συμμετέχουμε στήν μεγαλειώδη καὶ θριαμβευτική εἴσοδο τοῦ Κυρίου μας στὴν ἁγία Πόλη, ὑποδεχόμενοι Αὐτὸν ὡς Νικητὴ τοῦ θανάτου καί τοῦ Ἅδου, ὡς θριαμβευτὴ Βασιλέα, ὄχι βέβαια κοσμικό, ὅπως τὸν περίμεναν οἱ σύγχρονοί του Ἰουδαῖοι, ἀλλὰ ὡς αἰώνιο πνευματικὸ Ἄνακτα. «...ἡμᾶς, τοὺς κατὰ μίμησιν ἐκείνων, τῇ προεορτίῳ ταύτῃ ἡμέρᾳ Βαΐα καὶ κλάδους δένδρων ἐν χερσὶ φέροντας, διατήρησον, καὶ ὡς ἐκεῖνοι οἱ ὄχλοι καὶ οἱ Παῖδες, τὸ Ὡσαννά σοι προσφέροντας, διαφύλαξον, ὅπως ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς καταξιωθῶμεν τῆς ζωοποιοῦ καὶ τριημέρου Ἀναστάσεως».

Ὁ Σεβασμιώτατος δραττόμενος τῆς εὐκαιρίας, ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον, ἀναφερόμενος εἰς τήν θριαμβευτική Εἴσοδο τοῦ Κυρίου, κατά τήν ὁποία ὁ Χριστός φανέρωσε δημοσίως ὅτι εἶναι ὁ ἀληθινὸς Μεσσίας. Παράλληλα βεβαίως, ἡ ἡμέρα αὐτή ἀποτελεῖ τήν ἀπαρχή τῆς ἑκουσίας πορείας Του πρός τό θεῖον Πάθος καί γι’ αὐτό ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἀπὸ τὸ σημερινό βράδυ ξεκινᾶ τίς ὡραῖες καὶ κατανυκτικὲς ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Μὲ τοὺς θαυμάσιους καὶ ζωντανοὺς ὕμνους, μᾶς παρουσιάζει τὰ σεπτὰ Πάθη τοῦ Κυρίου μας, τά ὁποῖα ὁφείλουμε νά παρακολουθήσουμε καί νά τά βιώσουμε ἐντός τῆς Ἐκκλησίας μὲ ἡσυχία, σεβασμὸ καὶ εὐλάβεια. Ἔτσι θὰ μᾶς ἀξιώσει ὁ Χριστὸς νὰ Τὸν αἰσθανθοῦμε πολὺ κοντά μας, νὰ Τὸν ἀκολουθήσουμε στὸ μαρτύριο τοῦ Γολγοθᾶ καὶ νὰ γίνουμε ἀληθινοὶ μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεώς Του. Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε τούς κλάδους τῶν Βαΐων καί εὐχήθη πρός τό εὐάριθμο ἐκκλησίασμα καλήν Ἀνάσταση!

Μετά τό πέρας παρετέθη ὁ καθιερωμένος καφές καί τά πατροπαράδοτα κεράσματα στό ἐκκλησίασμα, ἐνῶ λειτούργησε ὑπέρ τῆς ἐνορίας μέ τήν φροντίδα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου καί Πασχαλινή δωροέκθεση.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.