Υπό την προεδρεία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, συνήλθε τακτική συνεδρία της Αγίας και Ιεράς Συνόδου την Τρίτη, 27, και την Τετάρτη, 28 Ιουνίου. Μεταξύ των αποφάσεων που πάρθηκαν, άρθηκε η ποινή καθαίρεσης του π. Ιωάννη Koval και έγινε επαναφορά του ιερατικού του βαθμού.

Ακόμη, κατόπιν εισήγησης του Παναγιωτάτου, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εξέλεξε τον Αρχιμανδρίτη Θεοφάνη Κόγια ως Επισκόπου Φιλομηλίου για τις ανάγκες των Αλβανοφώνων Κοινοτήτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις ΗΠΑ.

Παρακάτω η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

Κατά τας συνεδρίας ταύτας, εθεωρήθησαν άπαντα τα εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένα θέματα, εφ’ ων και ελήφθησαν αι προσήκουσαι αποφάσεις.

Το Ιερόν Σώμα εξήτασε μετ’ εισήγησιν της Α.Θ.Παναγιότητος την υπό του καθαιρεθέντος υπό της Εκκλησίας Ρωσσίας κ. Ιωάννου Koval γενομένην έκκλητον προσφυγήν και, διαπιστώσαν ότι οι δι’ ούς ετιμωρήθη ούτος λόγοι δεν ήσαν εκκλησιαστικοί αλλ’ η στάσις αυτού περί του διεξαγομένου κατά της Ουκρανίας πολέμου, ήρε την επ’ αυτού επιβληθείσαν ποινήν της καθαιρέσεως και επανέφερεν αυτόν εις τον ον έφερεν ιερατικόν βαθμόν (βλ. Κανόνας 9ον και 17ον της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου).

Μετά τούτο και κατόπιν εγγράφου αιτήματος του ιδίου, ο Παναγιώτατος προσέλαβεν υπό το ωμοφόριον Αυτού τον διαληφθέντα, μέλλοντα ίνα διακονήση εν τοις εφ’ εξής εις το κλίμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου (βλ. ερμηνείαν Θεοδώρου Αντιοχείας του Βαλσαμώνος εις τους 17ον και 18ον Κανόνας της εν Τρούλλω και εις τον 10ον της Ζ’ Οικουμενικών Συνόδων).

Εξ άλλου, εν τέλει της δευτέρας συνεδρίας, προτάσει της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου και ψήφων κανονικών γενομένων υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Θεοφάνης Koja εξελέγη Επίσκοπος υπό τον ψιλόν τίτλον της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Φιλομηλίου, ως Αρχιερατικώς Προιστάμενος διά τας υπό το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εν Ηνωμέναις Πολιτείαις Αμερικής Αλβανοφώνους Ορθοδόξους Κοινότητας.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.