Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Θεολογίας ΑΠΘ- Τι είναι η αποχριστιανοποίηση στο σχολείο; Όλες εκείνες οι προσπάθειες που γίνονται, έτσι ώστε να ανατρέπονται οι διδακτικές και παιδαγωγικές δομές του σχολείου, που σχετίζονται με την Ορθόδοξη εκκλησιαστική ζωή, παράδοση και διδασκαλία των μαθητών/τριών.

Οι Υπουργοί Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, δέσμιοι των ιδεοληψιών τους, έκαναν ό, τι μπορούσαν για να χρησιμοποιήσουν την κυβερνητική τους δύναμη και εξουσία, προκειμένου να αποβάλουν και να εξορίσουν από το σχολείο, όχι τα Θρησκευτικά, αλλά τα ορθόδοξα στοιχεία τους, τη σχέση των μαθητών/τριών με την Εκκλησία καθώς και τον Εκκλησιασμό, ως πρακτική σύνδεση σχολείου και Εκκλησίας και την Προσευχή, ως επικοινωνία αναφοράς και σχέσης με τον αληθινό Τριαδικό Θεό.
Η επιβολή αντορθόδοξων και πολυθρησκειακών Προγραμμάτων και Βιβλίων Θρησκευτικών στα σχολεία, που συνέβη το 2016, αποτέλεσε έναν από τους σταθμούς της προσπάθειας του ΣΥΡΙΖΑ να μετατρέψει την Ελλάδα, σε ένα ουδετερόθρησκο κράτος.
Η τωρινή Υπουργός Παιδείας, έδειξε ότι ήταν αντίθετη σε όλα αυτά και ότι στόχευε στην ανατροπή τους, διότι η δράση της, ως Προέδρου της Επιτροπής Παιδείας, όταν ήταν στην Αντιπολίτευση, οι υποσχέσεις που έδινε και οι επερωτήσεις στη Βουλή που κατέθετε διαβεβαίωναν ότι θα επανέφερε την κανονικότητα, ως προς τα συνταγματικά προβλήματα που είχε δημιουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στο Μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ).
Μάλιστα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ως Πρόεδρος της ΝΔ, όταν ρωτήθηκε από το ΔΣ της Πανελλήνιας Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ), μετά από κάποια προεκλογική του Ομιλία, στη Θεσσαλονίκη, τον Μάϊο του 2019, τι θα κάνει με το ΜτΘ, απάντησε ότι το Μάθημα θα πρέπει να έχει Ορθόδοξο Χριστιανικό προσανατολισμό, ότι τα Βιβλία των Θρησκευτικών του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αλλάξουν, διότι είμαστε Ορθόδοξο κράτος.
Παρόμοιες θέσεις είχαν εκφράσει, προεκλογικά, και οι δύο Αντιπρόεδροι της ΝΔ, οι Κ. Χατζηδάκης και Α. Γεωργιάδης και όλα έδειχναν ότι η περιπέτεια του ΜτΘ θα είχε ένα αίσιο τέλος.
Σε αυτό συνέβαλαν και οι (4) Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), (2018 και 2019) που ακύρωσαν τα Προγράμματα Φίλη – Γαβρόγλου.
Ωστόσο, ο στάσεις και οι πράξεις της κ. Υπουργού Παιδείας απογοήτευσαν όλους εκείνους που πίστεψαν στις προεκλογικές της δεσμεύσεις.
Από ορισμένα δεδομένα, είναι εμφανές ότι η κ. Υπουργός Παιδείας, με διπλωματικό τρόπο, δεν θέλει να εφαρμοστούν πλήρως, με συνέπεια και ακρίβεια, οι αποφάσεις του ΣτΕ για τα ορθόδοξα Θρησκευτικά διότι:
1. Είναι γνωστό ότι η ΠΕΘ, που ήταν εκείνη που προσέφυγε στο ΣτΕ εναντίον των νέων πολυθρησκειακών Θρησκευτικών του ΣΥΡΙΖΑ, ζητάει συνάντηση και συνεργασία με την κ. Υπουργό, ήδη από την ανάληψη των καθηκόντων της Υπουργού, προκειμένου να βρεθεί η πιο κατάλληλη λύση για την επιστροφή του ΜτΘ στη συνταγματική κανονικότητα και εκείνη αρνείται τον διάλογο, παρά τις ανοικτές επιστολές της ΠΕΘ προς τον Πρωθυπουργό, για την παρέμβασή του.
2. Η κ. υπουργός, προφανώς, όφειλε ήδη από την 21η Σεπτεμβρίου 2019, αμέσως μετά τις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ, με εγκύκλιό της, να επαναφέρει σε ισχύ το Πρόγραμμα και τα βιβλία που ίσχυαν έως το 2016, ενώ εκείνη διατηρεί σε ισχύ, μέχρι σήμερα και για όλο το σχολικό έτος 2019-2020, τα ακυρωθέντα από το ΣτΕ Προγράμματα και Βιβλία στο σχολείο.
3. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από το Υπουργείο, η κ. Υπουργός ανέθεσε το θέμα της διαχείρισης των Θρησκευτικών, μετά τις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ, στον Γ. Γραμματέα Θρησκευμάτων, μη θεολόγο, γνωστόν για τις ιδιαίτερα στενές σχέσεις του με τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Θεολόγους, μέλη του σωματείου «Καιρός», συγγραφείς, αξιολογητές και επιμορφωτές των νέων Θρησκευτικών και πιστούς συνεργάτες στο έργο αποδόμησης του κ. Φίλη και κ. Γαβρόγλου.
4. Τον Δεκέμβριο του 2019, με εντολή της κ. Υπουργού, συστάθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 7μελής Επιτροπή, προκειμένου να διατυπώσει: «α) Εισήγηση για την βέλτιστη δυνατή μεταβατική λύση του ζητήματος, με στόχο την πλήρη συμμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών του Μαθήματος των Θρησκευτικών με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε., για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί, μέχρι τη συγγραφή και εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και του αντιστοίχου διδακτικού υλικού για το Μάθημα των Θρησκευτικών. β) Εισήγηση, σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής των μαθητών/μαθητριών» από το ΜτΘ.
Στα μέλη της Επιτροπής αυτής είδαμε, με έκπληξη, να συμπεριλαμβάνονται και ονόματα, που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη συγγραφή και αξιολόγηση των ακυρωμένων από το ΣτΕ Προγραμμάτων Σπουδών αλλά και με τη διαδικασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε αυτά.
Είδαμε επίσης ότι δεν ίσχυσαν αξιολογικά και επιστημονικά κριτήρια, κατά τον ορισμό των πλείστων μελών της Επιτροπής, με αποτέλεσμα να μην ορισθούν ειδικοί πανεπιστημιακοί καθηγητές αλλά και ειδικοί διδάκτορες, επειδή σχετίζονται με την ΠΕΘ, παρά το γεγονός ότι τα επιστημονικά προσόντα τους είναι έγκυρα και αναμφισβήτητα. Ζήσαμε, επίσης, το περίεργο γεγονός, κάποιο μέλος της ορισθείσας Επιτροπής, που ήταν μέλος της ΠΕΘ, να υποβάλει, για άγνωστους λόγους, αίτηση διαγραφής από την ΠΕΘ, λίγο πριν από τον ορισμό του, ως μέλος της ως άνω Επιτροπής!
Θεωρείται επίσης αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι η κ. Υπουργός Παιδείας επιδεικνύει στην παρούσα συγκυρία της πανδημίας, άλλη στάση έναντι των ειδικών επιστημόνων, αφού, ως προς το κλείσιμο και άνοιγμα των σχολείων, ισχυρίζεται επανειλημμένως ότι: «από την πρώτη ημέρα ακούμε τους ειδικούς και με βάσει τις δικές τους κρίσεις λαμβάνονται οι αποφάσεις». Από τη μια πλευρά, δηλαδή, δηλώνει σεβασμό και τείνει ευήκοον ους στους ειδικούς επιστήμονες, γενικά, αλλά, από την άλλη, κάνει κραυγαλέες διακρίσεις και δεν θέλει διάλογο και συνεργασία με τους ειδικούς, όταν πρόκειται για ειδικούς Θεολόγους – παιδαγωγούς και διδακτολόγους!
5. Η ορισθείσα από το ΙΕΠ, κατόπιν εντολής της κ. Υπουργού, Επιτροπή, δεν έκανε απλά μια Εισήγηση, αλλά εκπόνησε και Προγράμματα. Όπως, μάλιστα, έχουμε έγκυρα πληροφορηθεί, η εν λόγω Επιτροπή, έχει προχωρήσει -φυσικά όχι από μόνη της- και σε μια πρωτοφανή ενέργεια για τα εκπαιδευτικά δεδομένα, δηλαδή, στη συγγραφή νέων βιβλίων του μαθήματος των Θρησκευτικών, χωρίς αυτό το έργο (εκπόνηση Προγραμμάτων και Βιβλίων) να της έχει ανατεθεί επίσημα και δημόσια από ότι γνωρίζουμε, χωρίς δηλαδή, να έχει εκδοθεί κάποια προκήρυξη από το Υπουργείο Παιδείας ή το ΙΕΠ για το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα, στις 05/03/2020, η κ. Υπουργός ενέκρινε και δημοσίευσε, σε ΦΕΚ, τα Προγράμματα που εισηγήθηκε η επταμελής Επιτροπή, χωρίς να τα θέσει καν σε δημόσια διαβούλευση.
Τα Βιβλία, μάλιστα, χωρίς να υπάρξει καν αξιολόγησή τους, μαθαίνουμε ότι έχουν προχωρήσει στο Τυπογραφείο και, μάλλον, θα φτάσουν στα χέρια και στις ψυχές των ορθόδοξων μαθητών/τριών, χωρίς αξιολόγηση (από την παραγωγή στην κατανάλωση), έτσι όπως τα συνέγραψαν οι συγγραφείς τους, οι πλείστοι από τους οποίους, όπως είπαμε, συνέγραψαν ή αξιολόγησαν και τα ακυρωμένα από το ΣτΕ Προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ!
Εν τω μεταξύ, όσοι έχουν ενσκήψει στη μελέτη των Προγραμμάτων της κ. Κεραμέως, που συνέταξε η Επιτροπή, διαπιστώνουν ότι, όπως δείχνουν τα στοιχεία, τα Προγράμματα αυτά δεν πραγματοποιούν «πλήρη συμμόρφωση» στις αποφάσεις του ΣτΕ, αλλά μόνον εν μέρει συμμόρφωση, δηλαδή, μόνον στο σκέλος που αφορά στη μη ανάμιξη της διδασκαλίας των θρησκειών και ομολογιών με τη διδασκαλία του Ορθόδοξου Χριστιανισμού.
Κατά τα υπόλοιπα, με πολύ επιτήδειο, μεθοδευμένο και εύσχημο τρόπο και, φυσικά, με κάποιες εξαιρέσεις, κυρίως στην Α΄ και Β΄ Γυμνασίου, περιλαμβάνουν μεν χριστιανικές διδασκαλίες, διατηρούν όμως τους/τις μαθητές/τριες, εκτός του κλίματος και του πλαισίου της εκκλησιαστικής ζωής, με το άτοπο, άστοχο και αντιεπιστημονικό πρόσχημα της αποφυγής της κατήχησης, έτσι όπως ονόμασαν και συκοφάντησαν την ορθόδοξη διδασκαλία οι μόνιμοι συκοφάντες και αποδομητές της επίορκοι «θεολόγοι», πολιτικοί και δημοσιογράφοι.
Προσφέρουν δηλαδή Θρησκευτικά, χωρίς βιωματική διδασκαλία, χωρίς να σχετίζονται με το Πνεύμα του Χριστού, χωρίς να γίνεται αποδεκτό και αποδεκτό ότι απευθύνονται σε παιδιά βαπτισμένα, με ορθόδοξη συνείδηση και ταυτότητα, σε μέλη δηλαδή της ορθόδοξης Εκκλησίας και ότι στόχος τους είναι ένας και μοναδικός, η ανάπτυξη της Ορθόδοξης Χριστιανικής συνειδήσεως αυτών των παιδιών, όπως προβλέπεται από το ΣτΕ, το Σύνταγμα και τον ισχύοντα εκπαιδευτικό Νόμο.
Γι αυτό ισχυριζόμαστε ότι η προσπάθεια πνευματικής διάβρωσης και μετάλλαξης των ψυχών των ορθόδοξων μαθητών/τριών συνεχίζεται και με την παρούσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
Στο επόμενο άρθρο θα αναφερθούν λεπτομέρειες πάνω ακριβώς σε αυτό το σημείο.

Ορθόδοξη Αλήθεια, 06/05/2020

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 5 (2 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.