Τήν Κυριακήν, 23ην Αὐγούστου/5ην Σεπτεμβρίου 2021, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῆς ἀνόδου τῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου ἐκ τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος ἐν Γεθσημανῇ εἰς τό Πατριαρχεῖον ἐπί τῇ συμπληρώσει ἐννέα ἡμερῶν ἀπό τῆς Κοιμήσεως καί τῇ Ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς.

Διά τήν τελετήν ταύτην ἐτελέσθη πρῶτον τήν πρωΐαν τῆς ἡμέρας ταύτης θεία Λειτουργία εἰς τό Θεομητορικόν Μνῆμα ὑπό τῶν ἐφημερίων τοῦ σεπτοῦ Προσκυνήματος.

Ἀκολούθως ἤρχισεν ἡ λιτανεία ἀπό Γεθσημανῆς εἰς τό Πατριαρχεῖον, διερχομένη πρό τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Στεφάνου ἀρχικῶς καί τῆς ἁγίας Ἄννης καί τοῦ Πραιτωρίου. Διερχομένη ἐν συνεχείᾳ πρό τῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους καί τῆς Παναγίας Σεϊδανάγιας, ἐν ᾧ ἐψάλλοντο τά τροπάρια «ἐν τῇ Γεννήσει τήν Παρθενίαν ἐφύλαξας…», «Ἀπόστολοι ἐκ περάτων συνανθροισθέντες ἐνθάδε…» καί οἱ πιστοί ἱστάμενοι δεξιά καί ἀριστερά τῆς ὁδοῦ προσεκύνουν ἐν εὐλαβείᾳ.

Εἰς τήν διασταύρωσιν τῆς Χριστιανικῆς Ὁδοῦ μετ’ αὐτῆς τοῦ Πατριαρχείου προσῆλθε διά προσκύνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί οἱ Ἅγιοι Συνοδικοί καί ἄλλοι Ἁγιοταφῖται Πατέρες.

Ἀκολούθως ὁ φέρων ἐπί στήθους καθ’ ὅλην τήν λιτανείαν τήν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος ἐσυνέχισε μετά τῶν μοναχῶν, μοναζουσῶν καί τοῦ λαοῦ καί διαβάς πρό τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἀναπέμπων δέησιν, ἐτοποθέτησε τήν εἰκόνα εἰς τήν ἐν τῷ Μετοχίῳ τῆς Γεθσημανῆς θέσιν αὐτῆς, διά φύλαξιν ἕως τοῦ ἑπομένου ἔτους.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.