Μέσα σέ κλῖμα βαθυτάτης συγκινήσεως ἐτελέσθη ἡ Ἱερά Ἀκολουθία καί ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου, στόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.

Παρέστησαν Πολιτικοί καί Στρατιωτικοί Ἂρχοντες καί ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καί Φορέων καί πλῆθος εὐσεβοῦς Λαοῦ, τηρουμένων τῶν ἀπαραιτήτων μέτρων γιά τόν κορωνοϊό.

Τό προσκύνημα ἦτο συνεχές, ἐνῶ μέ τίς τηρούμενες ἀποστάσεις, οἱ πιστοί εἶχαν γεμίσει τόν μεγάλο αὒλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ καί πέραν αὐτοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος βαθύτατα συγκινημένος ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν συγκλονιστική αὐτή εἰκόνα, μνησθείς τοῦ περσινοῦ ἑορτασμοῦ, ὁ ὁποῖος λόγῳ τῶν αὐστηρῶν μέτρων, ἐτελέσθη κεκλεισμένων τῶν θυρῶν.

Στή σύντομη ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στήν νίκη τῆς ζωῆς ἐναντίον τοῦ θανάτου, χρησιμοποιήσας χωρία ἀπό τήν διδασκαλία καί τήν ὁμολογία τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. (Ἱερός Δαμασκηνός, Ἃγ. Ἐπιφάνιος Κύπρου)

Μάλιστα ἐστάθη στόν συγκλονιστικό διάλογο τῶν Ἀγγελικῶν Δυνάμεων μέ τούς ἂρχοντας τοῦ ἃδου, κατά τόν Ἃγιο Ἐπιφάνιο Κύπρου.

Ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ κραυγάζει: «Ἂρατε πύλας οἱ Ἂρχοντες ἡμῶν» καί ὁ Μιχαήλ προσθέτει: «καί ἐπάρθητε πύλαι αἰώνιοι».

Οἱ Ἂγγελοι σαλπίζουν «Ἀπόστητε πυλωροί οἱ παράνομοι, συντρίβητε αἱ ἁλύσεις αἱ ἂλυτοι. Φοβήθητε τύραννοι παράνομοι καί εἰσελεύσεται ὁ Βασιλεύς τῆς δόξης».

Ἡ εἰς ἂδου κάθοδος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δηλώνει τήν παντοτινή νίκη τῆς Ζωῆς, ἐναντίον τοῦ θανάτου καί τήν συντριβή ὃλων, ὃσοι διαχρονικά ἠθέλησαν νά ὑψώσουν ἐπηρμένην ὀφρύν ἒναντι τοῦ Κυρίου καί τῆς ἀξίας τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἀνάσταση εἶναι ὁ θρίαμβος καί ἡ δόξα τῆς Ἐκκλησίας.

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπεμψε δέηση ὑπέρ ὑγιείας τῶν ἀσθενούντων ἀπό τήν λοιμική νόσο τοῦ κορωνοϊοῦ ἀδελφῶν μας καί ὑπέρ τοῦ ἰατρικοῦ καί Νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ τῶν Νοσοκομείων μας. Ἐπίσης ἐδεήθη ὑπέρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν κεκοιμημένων ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ ἀδελφῶν μας, μνημονεύσας τῶν ἀοιδίμων Ἱεραρχῶν, πρ. Τρίκκης Ἀλεξίου, Λαγκαδᾶ Ἰωάννου καί Καστορίας Σεραφείμ ὡς καί τῶν Ἱερέων καί Μοναχῶν καί Λαϊκῶν, πού ἒφυγαν ἀπό τόν μάταιο αὐτό κόσμο ἓνεκα τῆς προαναφερθείσης νόσου.

Ἐκάλεσε δέ ἃπαντας εἰς προσευχήν καί μετάνοιαν διά τήν ἀπαλλαγήν μας ἀπό τήν δοκιμασίαν τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος ἐχοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου καί προέστη τῆς Λιτανείας, στόν περικαλλῆ νεόδμητο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου Πατρῶν, ὡμιλήσας γιά τήν σημασία τῆς εἰς ἂδου Καθόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί εὐχηθείς τά δέοντα ἐν’ ὂψει τῆς λαμπρᾶς καί πανηγύρεως τοῦ Πάσχα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.