Μετά τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς ἡ Ἐκκλησία γιορτάζει καί τιμᾶ ὅλους τούς Ἁγίους μας στή λεγομένη Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων (Ματθ. ι΄, 32-33, 37-38, ιθ΄, 27-30). Κατ’ αὐτή τή Κυριακή, 14η Ἰουνίου ἐ. ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ἀκολουθούμενος ἀπό τούς Διακόνους του π. Κωνσταντῖνο Ἰσαακίδη καί π. Θεόκλητο Παρδάλη, ἐπεσκέφθη τήν Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου Μελισσουργοῦ, ὅπου καί προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου καί τῆς ἐπακολουθησάσης Θείας Λειτουργίας. Τόν πλαισίωσαν οἱ Παν. Ἀρχιμ. π. Νήφων Καζάνας καί ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας καί πνευματικό του ἀνάστημα π. Μελέτιος Τσόγκας.

Ὤφειλε τή Λειτουργία στόν Ἅγιο Γεώργιο ὁ Ἐπίσκοπός μας, διότι κατά τό πανηγύρι τῆς Ἐνορίας, λόγῳ κορωναϊοῦ, δέν ἦταν δυνατή ἡ παρουσία τόσο τοῦ ἰδίου, ὅσο καί τοῦ μεγίστου πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.

Τόν Σεβασμιώτατο ὑπεδέχθη ὁ εὐλογημένος Λαός τοῦ Μελισσουργοῦ, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἀντιδήμαρχο Βόλβης κ. Ἀθανάσιο Κυριάκου, τόν Πρόεδρο τῆς Τοπικῆς Κοινότητος κ. Θεοφάνη Κοτσαμπιούκ, τόν Τοπικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Καραθανάση κ.ἄ.

Μέ ἔκδηλη τήν ἱκανοποίηση ὁ Σεβασμιώτατος μετέφερε τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας στό Πλήρωμα τῆς Ἐνορίας καί τήν εὐγνωμοσύνη του γιά τήν πιστότητα τῶν χριστιανῶν μας στήν Ἐκκλησία τους καί μάλιστα στόν Ἱερό Κλῆρο.

Στό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε διεξοδικά στήν ἔννοια τῆς ἁγιότητος κατά τήν ὀρθόδοξο ἐμπειρία καί ἀνέλυσε τό τί σημαίνει ἅγιος στήν καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή. Ἡ Ἐκκλησία, εἶπε ὁ ὁμιλητής, κάθε φόρα πού τελεῖ τή Θεία Λειτουργία μαρτυρεί ὅτι Ἕνας εἶναι ὁ Ἅγιος καί Κύριος: ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Οἰ πιστοί μέ αὐτή τήν εὐχαριστιακή ὁμολογία κηρύττουμε ὅτι διά τοῦ σταυρωθέντος καί σαρκωθέντος Μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπολαμβάνουμε τόν ἁγιασμό, σωζόμαστε ἀπό τόν θάνατο καί μετέχουμε τῆς ἀθανασίας. Γιατί «κανείς δέν ἔχει ἀπό μόνος του τόν ἁγιασμό, οὔτε εἶναι κατόρθωμα τῆς ἀνθρώπινης ἀρετῆς, ἀλλά ὅλοι τόν ἔχουν ἀπό Ἐκεῖνον καί ἐξ αἰτίας Ἐκείνου. Κι ὅπως, ἐάν κάτω ἀπό τόν ἥλιο τοποθετηθοῦν πολλοί καθρέφτες, ὅλοι βέβαια λάμπουν κι ἀφήνουν ἀκτίνες καί νομίζεις ὅτι βλέπεις πολλούς ἥλιους, ἕνας ὅμως στήν πραγματικότητα εἶναι ὁ ἥλιος πού ἀστράφτει σέ ὅλους, ἔτσι καί ὁ μόνος Ἅγιος, ἐκχεόμενος στούς πιστούς, φαίνεται σέ πολλές ψυχές καί πολλούς δείχνει ἁγίους, ἕνας ὅμως εἶναι ὁ Ἅγιος» (ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος). Ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, ὁ Χριστός μας, λάμπει γιατί εἶναι αὐτόφωτος! Ἡ Σελήνη καί τά ἀστέρια λάμπουν, γιατί τά φωτίζει ὁ Ἥλιος, εἶναι ὅμως ἑτερόφωτα, δέχονται ἀπό ἐκεῖνον τό φῶς! Ἔτσι καί οἱ πιστοί, εἶναι ἅγιοι, γιατί δέχονται ἀπό τόν Ἅγιο Κύριό μας τήν ἁγιότητα!

Τό ἅγιο Σῶμα καί τό τίμιο Αἷμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι τά μόνα Ἅγια πού Ἐκκλησία γνωρίζει. Οἱ χριστιανοί μποροῦν νά ὀνομάζονται ἅγιοι, μόνο καί μόνο ἐπειδή εἶναι ( ὅταν εἶναι φυσικά…) ἀποδέκτες τῆς ἁγιότητός Του. «Ἅγιοι καλοῦνται οἱ πιστοί ἐξ αἰτίας τοῦ Ἁγίου, τοῦ Ὁποίου κοινωνοῦν τό ἅγιο Σῶμα καί τό ἅγιο Αἷμα» (ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας). Ὁ Χριστός εἶναι ἡ «αὐτοπηγή καί αὐτόρριζα ὅλων τῶν ἀγαθῶν, αὐτοζωή καί αὐτοφῶς καί αὐταλήθεια». Ὅμως «δέν κρατάει στόν ἑαυτό Του τόν πλοῦτο τῶν ἀγαθῶν, ἀλλά τόν ξεχειλίζει σ’ ὅλους τούς ἀνθρώπους καί μετά τό ξεχείλισμα μένει πλήρης» (ἱερός Χρυσόστομος). Αὐτός ὡς αὐτοπηγή τῆς ἁγιότητος ἁγιάζει τήν Ἐκκλησία Του, κι ὅσοι εἴμαστε ἑνωμένοι στό ἅγιο Σῶμα Του, δεχόμαστε τό πλήρωμα, τό μοίρασμα, τῆς ἁγιότητός Του!

Καί κατέληξε ὁ Δεσπότης: «Ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς θά πῆ ὅτι στά χριστοφόρα πρόσωπα τῶν ἁγίων, στά πληρωμένα “ διά Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ” , ἡ ζωή τοῦ Κυρίου ἐπαναλαμβάνεται, λίγο ἤ πολύ, κατά τοῦτο ἤ ἐκεῖνο τόν τρόπο. Ἤ καλύτερα, ἡ ἁγιοζωή εἶναι ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ παρατεινόμενη διά τῶν ἁγίων· εἶναι ἡ ζωή τοῦ σαρκωθέντος Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος γι’ αὐτό καί ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά μᾶς δώση, μεταδώση καί παραδώση ὡς ἄνθρωπος τή θεία Του ζωή· γιά νά ἁγιάση, νά ἀπαθανατίση καί νά αἰωνιοποιήση μέ τή δική Του ζωή, ὡς Θεός τή δική μας ζωή πάνω στή γῆ»!

Ὁ πατήρ Μελέτιος μάλιστα ἐπεφύλαξε μία ἔκπληξη στόν Ἐπίσκοπό μας. Ἐπειδή στίς 15 Ἰουνίου 2018, πρό δύο ἐτῶν δηλαδή, ἐκοιμήθη ἡ κατά σάρκα ἀδελφή του, Ρεβέκκα Ἀθανασοπούλου, εὐπρέπισε κόλλυβο καί τοποθέτησε καί φωτογραφία τῆς ἀειμνήστου στό τραπέζι, ὥστε νά τελεσθῆ μνημόσυνο (διετές) ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς της, πρᾶγμα πού ἔγινε. Εὐχαριστίες καί ἀπό τή θέση αὐτή.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.